25 Aralık Gaziantep Savunması Canlı Performans Resim Yarışması

25 Aralık
Gaziantep Savunması Temalı Canlı Performans Resim Yarışması

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gaziantep’teki Tüm resmi ve özel lise öğrencileri

Dereceye giren ilk 3 (üç) kişiye ‘’Bisiklet’’ verilecektir.

Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi, büyük bir
kahramanlık destanı olan 25 Aralık Gaziantep Savunması, aziz şehitlerimizin namus bildiği
vatan topraklarına döktüğü kanları, geleceğimizin teminatı gençlerimize aktarmak daha da
bilinçlendirmek.

Yarışma Konusu
25 Aralık Gaziantep Savunması.

Yarışma Başvuru Şartları
• Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri
katılabilir.

Genel Hususlar
• Form doldurulurken okul bilgilerinin tam ve eksiksiz girilmesi önem arz etmektedir.
• Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel
görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce
tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü
övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır.
• Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda ödül almamış olması,
herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yapılmış olması,
özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir resimden kopya edilmemiş olması
gerekmektedir.
• Başvuruda bulunan kişi, resmin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir
yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
• Yapılacak resim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî
Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde
hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Başvuru sahipleri en fazla bir resim yaparak yarışmaya katılacaktır.
• 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dâhilinde yarışmaya katıldığını
kabul ve taahhüt eder.
• Resim yarışmasına sadece ’ 25 Aralık Gaziantep Savunması” temalı resimler kabul edilecektir.
• Yarışmaya başvuru, www.gaziantep.bel.tr adresinden verilecek linkte yer alan başvuru katılım
formu doldurularak yapılacaktır.
• İlk Jüri değerlendirmeleri online yapılacak olup, ön elemeyi geçen ilk 60 (altmış) kişi finale
kalmaya hak kazanacaktır. Finale kalanlar canlı performansla değerlendirilecektir.
• Canlı performans olarak yapılan resimler aynı gün Jüri üyelerine teslim edilmesi
gerekmektedir.