24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
“Herkes İçin Sürdürülebilir Eğitim”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 26. maddesinde “Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Mesleki ve teknik eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Uluslararası platformda herkes için eğitimin önemi açık bir dille vurgulanmaktadır. Ancak, 21. yüzyılda dijital çağı yaşamamıza karşın herkes için temel eğitimin, tüm dünyada özellikle de ülkemizde hala yüzde yüz oranında gerçekleşemediği görülmektedir. Bunun içindir ki, günümüzde eğitim sorunlarına çözüm yolu bulmanın ne denli öncelikli konular olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğitimin temel sorunlarına çözüm ararken ve özellikle herkes için eğitimi gerçekleştirmeye çalışırken odaklanmamız gereken en önemli konu yapılan eğitimsel çalışmaların sürdürülebilir olmamasıdır. Sürdürülebilir olmayan bir eğitimin sonucunda da eğitim hedeflerini gerçekleştirmekten söz edemeyiz. Bu nedenle, tüm ülkelerin temel hedefi, vatandaşları için sürdürülebilir bir eğitim uygulamasına olanak sağlamaları ve bu hedefi öncelikli olarak temel eğitim düzeyinde gerçekleştirmeleri olmalıdır.

Bu bağlamda eğitimin bu temel sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla Türkiye’de eğitim konusunda çalışmalarını sürdüren 14 sivil toplum örgütü olarak bir araya gelip bu önemli konuyu gündeme getirmeye ve bunu 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinin teması olarak belirlemeye karar verdik. Eğitim kamuoyunun ve tüm vatandaşların ilgisini çekmesi düşünülen bu kongreyi, Pegem Akademinin yürütücülüğünde Ulusal Eğitim Dernekleri olarak 16-19 Nisan 2015 tarihlerinde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile ortaklaşa düzenlemeyi kararlaştırdık. Bu kongrede “Herkes İçin Sürdürülebilir Eğitim” konusunu da tartışmaya açıyoruz. Ayrıca çocuk gelişimi, öğretmen eğitimi, öğrenme ortamları ve eğitim programları alt temaları içinde bu temel sorunumuza destek çözüm önerileri geliştirmeye ve temel sorunumuza yanıt bulmaya özen göstermek istiyoruz.

Eğitim bilimlerinin tüm çalışma alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama yapan tüm bilim insanları ile öğretmenleri 16-19 Nisan 2015 tarihinde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 24. Eğitim Bilimleri Kongresi’ne davet ediyoruz.

Sizleri aramızda görmekten onur duyar, esenlikler dileriz.

Niğde Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Ulusal Eğitim Dernekleri Pegem Akademi

Kurullar
Onur Kurulu
KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Nabi AVCI, Milli Eğitim Bakanı

ONUR KURULU
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR, Niğde Üniversitesi Rektörü

Bilim Kurulu
İlerleyen tarihlerde açıklanacaktır. Güncellemeler için lütfen web sitesini düzenli olarak ziyaret ediniz.

Düzenleme Kurulu*
Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Aypay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Belir Tecimer, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Cemil Öztürk, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Mustafa Safran, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özcan Demirel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Özden, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ziya Argün, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Bülent Güven, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Bülent Tarman, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kamil İşeri, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Yasemin Yavuzer, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdem Keklik, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici, Hasan Kalyoncugil Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Köksal, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Baştuğ, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Suat Pektaş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (E)
Yrd. Doç. Dr. Uygar Kanlı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Özdemir, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
Burcu Yılmaz, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı
Ercan Karaca, Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) Başkanı
Eyüp Bozkurt, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Refik Saydam, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Başkanı
Servet Sarıkaya, Pegem Akademi Kurucu-Ortak, Şirket Müdürü

* Düzenleme Kurulu üyeleri akademik unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

İletişim

Telefon: 0312 – 4306750 – 51/112-113-114
E-posta Adresi: 24uebk@pegem.net
facebook.com/24uebk
twitter.com/24uebk

Açık Adres: Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Meşrutiyet Caddesi Karanfil 2. Sokak No:45, Kızılay, Çankaya/ANKARA

KONGRENİN DÜZENLENECEĞİ YER
Niğde Üniversitesi Kültür Merkezi ve Kongre Binası
Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde

 

http://www.uebk.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.