23. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları

Bilim Olimpiyatları

23. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
Programın amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, ulusal olimpiyatlara hazırlanmalarını ve yarışmalara katılımlarını sağlamaktır.

2. Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş, Sınav ve Sonuç Açıklama Tarihleri)

Not: Birinci Aşama Sınavı’nın yapılacağı tarihte Bölgesel Bilim Olimpiyatları takımında ülkemizi yurt dışında temsil eden öğrenciler, ilgili Komite Başkanı’nın onayı ile Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak şartıyla Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılmaya hak kazanırlar.

3. Destek Kapsamı
1. İlgili Komitece Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere ulusal madalya ve başarı belgesi verilir.
2. Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için bölgesel değerlendirme yapılarak birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi alan öğrencilere başarı belgesi verilir.
3. Ulusal madalya alan öğrenciler ile ilgili Komite tarafından yetiştirilmesi uygun görülen başarılı öğrenciler Kış Okulu’na davet edilir.
4. TÜBİTAK tarafından yapılmış eğitimler sonuncunda Bilim Olimpiyatları danışmanlığı sertifikası almış öğretmenlerin danışmanlık yaptığı resmi okul öğrencilerinin TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sınavlarında başarılı olması halinde, öğrencilerin başarı derecelerine göre danışman öğretmenlere ödül verilebilir.

4. Başvuru Koşulları ve Yöntemi

4.1. Başvuru Koşulları
1. Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.
2. Matematik ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde katılan KKTC’deki ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek her dal için en çok 10 öğrenci katılabilir.
3. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı’na başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılır. Bireysel başvurular kabul edilmez.
4. Her öğrenci yalnızca bir daldan başvurabilir.
5. Matematik dalından Birinci Aşama Sınavı’na göre Yaz Okulu’na çağrılmayan ancak Bilgisayar Komitesi tarafından belirlenen taban puanının üstünde kalan öğrenciler, Bilgisayar dalından Yaz Okulu’na çağırılabilir ve İkinci Aşama Sınavı’na girmesine hak verilebilir. Öğrencilerin Birinci Aşama Sınavı’na başvuru esnasında bu durumu onaylamaları gereklidir.
6. Öğrenciler sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz.
7. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

4.2. Başvuru Yöntemi
1. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları sınavı iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı TÜBİTAKBİDEB adına İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülür.
2. Başvurular http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce yapılır.
3. Başvurular İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi –
TR130001200982000006200378 no’lu hesaba sınav ücreti olan 30 TL yatırıldıktan sonra yapılır. (Başvuru adresinden kredi kartı ile ödeme yapılabilir.)
4. Son başvuru tarihi olan 24 Nisan 2018’den sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.
5. Başvuru sistemi kapandıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan sayısından az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik talepleri kabul edilmez.
6. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tüm okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyurulur ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/, http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilir.

Not:
1. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları’nda soruların zorluk düzeyi, Matematik ve Bilgisayarda özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, olimpiyat sınavlarının, hem içerik hem de düzey bakımından ortaokul öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.
2. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları, ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına devam etmekte olan tüm öğrencilere açık olmakla birlikte, öğrencilerimizi başarısızlık duygusuyla karşı karşıya bırakmamak için, başvurularda bu içerik ve düzey farklılığının göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. TÜBİTAK–BİDEB’in sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav sorularının öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir. Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ortaokul-matematik-olimpiyati adresinden ulaşılabilir.

5. Sınav Merkezleri, Yöntemi ve Değerlendirme

5.1. Sınav Merkezleri
Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van, Kastamonu, Sakarya ve Şanlıurfa il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) aynı anda uygulanacaktır.

5.2. Sınav Yöntemi
Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 12.05.2018 tarihinde BİDEB adına İstanbul Üniversitesince, İkinci Aşama Sınavı ise ilan edilen tarihlerde BİDEB tarafından yapılır.
a. Birinci Aşama Sınavı: Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı, çoktan seçmeli test olarak uygulanır. Tüm öğrencilerin aynı soruları cevaplamaları istenir. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.)

b. İkinci Aşama Sınavı: Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, Yaz Okulu’na katılmaya hak kazanan öğrenciler İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. Ortaokul Matematik Sınavı tek oturumda yazılı (klasik) ve Ortaokul Bilgisayar Sınavı tek oturumda uygulamalı olarak gerçekleştirilir. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.)

5.3. Değerlendirme
a. Birinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi: Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi sınav yapan kurumun optik sonuçları dikkate alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından yapılır.
Olimpiyat Komitesinin, BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşünü alarak belirlediği puanın üzerinde puana sahip öğrenciler, Yaz Okulu, Kurslar ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edilir. Değerlendirmeler, Özel Okul ve Resmi Okul öğrencileri olarak iki kategoride yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları belirlenir.
Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır ve BİDEB tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu’na davet edilir.

b. İkinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi: Değerlendirmeler, genel sıralama ve/veya baraj puanları üzerinden yapılır. Baraj puanı, her madalya türü için BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenebilir. İkinci Aşama Sınavı’nda derece alan öğrencilere Madalya ve Başarı Belgesi verilir, öğretmenlerine ise Takdir Belgesi verilebilir.
Madalyalar, genel sıralamadaki puan kırılımlarına göre 4 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya şeklinde dağıtılır. Puanlarda eşitlik olması durumunda madalya sayılarında BİDEB Başkanlığının onayı ile bir önceki ya da bir sonraki puan dikkate alınarak artırma/azaltma yapılabilir.
İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan ve BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu’na davet edilirler. Bu öğrenciler belirlenirken her iki kategori için en az bir öğrenci kontenjanı ayrılır.

6. İtirazlar
1. Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.tubitak.gov.tr
ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/ internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 7 iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 iş günü içerisinde BİDEB’e yapabilirler.
2. Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 Döner Sermaye İşletmesi hesabına 20 TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile BİDEB’e yapabilirler.
3. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
4. İtiraz sonuçları adaylara BİDEB tarafından bildirilir.

7. İzleme ve Sonuçlandırma
1. Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 45 gün içinde https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
adresinde “Olimpiyat Sınav Sonuçları” bölümünde ilan edilir.
2. Bilim Olimpiyatları ile ilgili tüm duyurular http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/io-matematikolimpiyatlari/icerik-duyurular
ve http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-uluslararasi-bilimolimpiyatlari
adreslerinden ilan edilir. Öğrencilerin http://tubitak.gov.tr/ adresini düzenli olarak
takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır.
3. Okullara davet mektubu vb. yazılı evrak gönderilmez.
4. İkinci Aşama Sınav sonuçları Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde açıklanır.
5. İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan ve BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu’na davet edilirler.
Kış Okulu organizasyonunun yeri ve tarihi http://tubitak.gov.tr/ adresinden ilan edilir.

8. Yükümlülükler
Yaz/Kış okulları, kurslar ve takım seçme kamplarına katılan öğrencilerin uyması gereken kurallar BİDEB tarafından belirlenir ve http://tubitak.gov.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrenciler söz konusu kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutulur ve gerekli işlemler yapılır.

9. İlgili Mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, Değerlendirme Yönergesi)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen özel durumlarda, Grup Yürütme Kurulu kararları uygulanır.

10. Tanımlar ve Kısaltmalar
* BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
* BİDEB Başkanı: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı’nı,
* Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
* Olimpiyat Komiteleri: BİDEB tarafından yürütülen Ulusal, Bölgesel/Uluslararası Bilim
Olimpiyatları kapsamındaki akademik faaliyetleri BİDEB ile koordineli olarak gerçekleştirmek amacıyla TÜBİTAK Başkanı tarafından görevlendirilen araştırmacılar/bilim insanlarından oluşan komiteleri,
* TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
* Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları: Ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar dallarında katılabildiği Türkiye genelinde yapılan bilim olimpiyatlarını, ifade eder.

11. İrtibat Bilgileri
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışma Programları Grup Koordinatörlüğü
2201 Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları Programı
Tel: 0312 468 53 00
E-Posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four + 16 =