23. Ulusal Bilim Olimpiyatları

2202 –23. ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI
2015

Liselere (son sınıflar hariç) ve ortaokulların 8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Doğa Bilimlerinde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak için her yıl Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI(*)

– Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk
statüsünde olmak üzere KKTC’deki her lise kurumu, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek
her dalda en çok 5’er öğrenci ve 2014 yılında ikinci aşama sınavlarına katılmış olan öğrencilerden 3’er kişi için
başvuru yapabilir. (Okullar her bir dal için toplamda en fazla 8 (5+3) öğrencisi ile başvuru yapabilir).
Ortaokullar da bu sınavlara, Matematik dışında kalan dallarda (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) yalnızca 8.
sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek en çok 2 öğrenci ile
katılabilirler.

– Sınava başvuru yapacak öğrencilerin girdikleri herhangi bir Ortaöğretim Giriş Sınavında (TEOG – Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı gibi) %5’lik dilime girmiş olmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında
ilgili sınav sonucu hakkında yanlış beyanda bulunan öğrenciler ve okullar ile ilgili sayılan hukuki ve cezai
işlemler uygulanacaktır: Hakkında yanlış beyanda bulunulan öğrencilerin sınavları iptal edilecek, TÜBİTAK
tarafından yapılan sınav masrafları yasal faizi ile birlikte kendilerinden tahsil edilecektir. Okulla ilgili olarak
ise, durum MEB’e bildirilerek, savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, yanlış beyanda bulunan
öğrenci ve okulların TÜBİTAK bünyesindeki bütün programlarla ilişiği kesilecektir. Bahse konu
işlemlere muhatap olunmaması için başvuru sırasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

– Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.

– Bu sınavlara katılmak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarından önerilecek lise
öğrencilerinin, 2014-2015 öğretim yılında (2015’te) lisenin son yılında olmamaları gerekmektedir.

– Her öğrenci yalnızca bir daldan aday gösterilebilecektir.

– Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava
alınmayacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

– Ulusal Bilim Olimpiyatları iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci Aşama Sınavları TÜBİTAK-BİDEB adına İstanbul
Üniversitesi tarafından yürütülecek ve başvurular http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrencinin
halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılacaktır.
– Başvurular İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 no’lu
hesaba sınav ücreti olan 20 TL yatırıldıktan sonra yapılabilecektir. (Ayrıca başvuru adresinden kredi kartı ile
ödeme yapılabilir.)
– Başvuru girişi yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan
sayısından az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik
istemleri kabul edilmez.
– Okul Müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri aşağıda verilen başvuru tarihleri
arasında http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinde yer alan formları doldurarak bildirmeleri gerekmektedir.
– Programla ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi tarafından tüm okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyurulacak ve
http://tubitak.istanbul.edu.tr/ , http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ
11 Mayıs – 22 Mayıs 2015
22 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ
http://tubitak.istanbul.edu.tr/

SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınavlar 16 Haziran 2015 tarihinde başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek illerdeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
Adaylar, sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini başvuru esnasında seçebileceklerdir. Adayların sınav giriş belgeleri 8 Haziran 2015 tarihinden itibaren Okul müdürlerince http://tubitak.istanbul.edu.tr/ web adresinden edinilerek imzalı ve kaşeli olarak sınava girecek öğrencilere teslim edilebilecektir.

SINAV YÖNTEMİ
Sınav iki aşamalı olarak yapılacak, birinci aşaması 16 Haziran 2015 BİDEB adına İstanbul Üniversitesince yürütülecek,
ikinci aşaması ise TÜBİTAK – BİDEB tarafından daha sonra ilan edilecek tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

A) Birinci Aşama Sınavları
Sınavlarda;
– Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanır.
– Tüm öğrenciler aynı soru grubunu yanıtlar. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur)
– Kimya dalından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında getirmeleri
gerekmektedir.

Birinci Aşama Sınavlarının Değerlendirmesi
Bütün dallarda değerlendirmeler bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride yapılır.
a) Bölgesel Değerlendirme
Sınav sonucuna göre bütün dallarda, belli bir taban puanın üzerinde puan alan öğrenciler arasından,
bulundukları coğrafi bölge itibariyle (7 coğrafi bölge ve K.K.T.C. KKTC) derece kazananlara başarı belgesi
verilir.
b) Ülke Genelinde Değerlendirme
– Bütün dallarda, Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili Komitelerce İkinci Aşama
Sınavları’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir. Değerlendirmeler Özel Okul ve Devlet Okulu
öğrencileri olarak iki kategoride yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları
belirlenir.
– İkinci Aşama Sınavlarına girmeye hak kazanan öğrenciler aynı zamanda 2015 yazında TÜBİTAK tarafından
düzenlenecek olan Yaz Okuluna davet edilir. Birinci Aşama Sınavları sonunda, sınav sonuçları ve katılan
tüm öğrencilerin puanları sınav tarihinden sonra yaklaşık 1,5 ay içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

B) İkinci Aşama Sınavları
– Birinci Aşama Sınavları sonucuna göre, Türkiye geneli dikkate alınarak yapılan kişisel değerlendirmeler
sonunda İKİNCİ AŞAMA Sınavlarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin sınavı Ankara’da yapılacaktır.
– İkinci Aşama Sınavları Matematik ve Biyoloji dallarında yazılı; Fizik ve Kimya dallarında yazılı ve
uygulamalı; Bilgisayar dalında ise uygulamalı yapılır.
– İlgili Komitelerce öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, 2015-2016 öğretim yılı yarıyıl
tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okuluna davet edilir. Kış
Okulu sonunda başarı gösteren öğrenciler Uluslararası Bilim Olimpiyatları ekiplerine seçilir. (Bu süreç,
ekipte yer alan öğrencilerin özel yetiştirme kurslarında eğitilmeleri, kesin ekiplerin Nisan, Mayıs ve
Haziran aylarında üç dönem kursa alınmaları ve Temmuz ayından itibaren Olimpiyatların yapılacağı
ülkelere gönderilmeleri şeklinde yaklaşık 6 ay süren etkinlikleri kapsamaktadır.)

İTİRAZLAR
– Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.tubitak.gov.tr ve
http://tubitak.istanbul.edu.tr/ internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde,
sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün
içerisinde TÜBİTAK’a yapacaklardır.
– Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 Döner Sermaye İşletmesi hesabına 10 TL (On TL KDV
Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile TÜBİTAK’a
yapacaklardır.
– Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
– İtiraz sonuçları adaylara TÜBİTAK tarafından bildirilecektir.

ÖDÜL VE KAZANIMLAR
– İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere TÜBİTAK tarafından madalya, başarı belgesi ve
para ödülü verilir. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir
defaya özgü olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. ÖSYS
Kılavuzu). Lise öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda
üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptıran
(bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır ) öğrenciler 2205 – Yurt İçi
Lisans Burs Programı kapsamında desteklenirler.
– Ayrıca madalya alan öğrencilere katkısı olan öğretmenlere takdir belgesi verilir.
– Uluslararası Olimpiyatlarda madalya alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ödüller verilmekte ve ekipte yer
alan tüm öğrenciler TÜBİTAK’ın üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanmaktadır. Bu öğrencilerin
üniversiteye girdikleri yıl burs için TÜBİTAK’a başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca 2001 yılından itibaren
yürürlüğe konan bir kanun ile bu öğrencilerden Uluslararası yarışmada madalya kazananlara Yükseköğretim
Giriş Sınavı’na girmeden alanlarındaki yükseköğretim programlarından istediklerine (yükseköğretim
kurumlarından burslu olanlar hariç) kayıt yaptırabilme hakkı verilmektedir.

(*) Bu sınavların esas olarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik ve sınavın ortaöğretim müfredat düzeyinin üstünde
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Matematik dalında sınava katılmak isteyen ilköğretim öğrencileri için ayrıca
20.Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı düzenlenmiştir.

Sınava katılacak öğrencilerin sınav içeriği ile ilgili bilgi edinebilmeleri için TÜBİTAK web sitesindeki soruları incelemeleri önerilmektedir.

Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına, http://www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

NOT: Geçtiğimiz yıllarda sınavlara başvurusu yapılan adayların yaklaşık % 20 sinin % 20’sinin sınavlara girmediği tespit edilmiştir. Bu durum Kurumumuz ve sınavı yürüten kurum açısından büyük bir iş gücü ve ekonomik kayba neden
olmaktadır.

Bu hususta okulların, aday gösterilen öğrencilerin sınavlara girmeleri ve sınava girmeyecek öğrencinin
başvurusunun yapılmaması konusunda daha özenli davranmalarını önemlidir.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esaslarına dayanılarak
hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/ulusal-bilim-olimpiyatlari/icerik-e-basvuru

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.