23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okulların 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik, “Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları” düzenlenmektedir.

ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI

GENEL BİLGİLER

1- Her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının bu yıl 23’üncüsü yapılacaktır. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının organizasyonu, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Matematik Topluluğu tarafından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenmekte ve “Antalya Matematik Olimpiyatı Düzenleme Kurulu” tarafından yürütülmektedir Olimpiyat sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi ise, Matematik Bölümü öğretim üyelerince oluşturulan Olimpiyat Jürisi tarafından yapılmaktadır.

2- Olimpiyat, Türkiye genelinde 9-uncu, 10-uncu ve 11-inci sınıf öğrencileri arasında yapılmaktadır. (Hazırlık sınıfları 9-uncu sınıf olarak başvurabilirler.)

3- Başvurular, 10-25 Nisan 2018 tarihleri arasında, matolimp.akdeniz.edu.tr veya Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü internet sayfasından online olarak yapılacaktır. Başvuran öğrenciler, yarışmaya alınacakları derslikleri ve numaralarını yarışmadan önce internet aracılığıyla öğrenebileceklerdir.

4- Olimpiyat sınavı, 29 Nisan 2018 tarihinde Saat 10.00’da test yöntemiyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde belirtilecek dersliklerde yapılacaktır.

5. Sınavda 25 soru ve 150 dk süre verilecektir Sınav sonuçlarına göre en yüksek puanı alan öğrenciler, jüri üyelerinin belirleyeceği sayı ve sınıf oranları dikkate alınarak ödüllendirilecektir

6- Olimpiyat sınavı başvurusunda her bir okula, toplam 12 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

7- Bireysel olarak başvurmak isteyenler, başvurularını okul idaresine onaylatarak, form üzerinde belirtilen adrese göndereceklerdir (Bireysel başvurular okullara ayrılan kontenjana dahildir).

8- Olimpiyata, sadece son başvuru tarihine kadar başvuranlar alınacak olup; başvuru yapmadan yarışma günü gelen öğrenciler kesinlikle yarışmaya alınmayacaklardır. Ayrıca, yarışmaya girecek öğrencilerin yanlarında mutlaka fotoğraflı bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir

9- Dereceye giren öğrencilere olimpiyat madalyası, başarı belgesi ve çeşitli ödüller verilecektir

10- Başvuruda bulunduğu halde, yarışmaya girmeyenler herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

11. Olimpiyatlarla ilgili duyurular, sonuçlar, örnek sorular matolimp.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilecektir

12- ödül töreni 30 Nisan 2018 tarihinde saat 14.00 de Akdeniz Üniversitesinde yapılacaktır.

Başvuru : http://matolimp.akdeniz.edu.tr/basvuru/

Soru Arşivi: http://matolimp.akdeniz.edu.tr/soru-arsivi/

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının Kısa Tarihçesi
Antalya Matematik Olimpiyatlarının ilki, 1996 yılında o zamanki Matematik Bölümü Başkanı. Prof. Dr. Halil İ. Karakaş ve Prof. Dr. İlham Aliyev’in şahsi teşebbüsleri ile Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından “Birinci Antalya Matematik Olimpiyatı” adı ile Antalya ili ve ilçelerindeki lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerin katıldığı yerel bir yarışma olarak düzenlenmiştir. 170’e yakın öğrencinin katıldığı ilk Olimpiyatın organizasyonu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ve akademik sorumluluğu da Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından üstlenilmiştir. İlk olimpiyatta başarılı olan öğrencilere, Antalya Muhtaç ve Yetim Çocuklara Yardım Vakfının katkılarıyla, birincilere bilgisayar olmak üzere, çeşitli ödüller ve madalyalar verilmiştir. Birinci Antalya Matematik Olimpiyatının yapılmasından hemen sonra, çevre illerden bu Olimpiyatın daha geniş katılımlı olması, en azından Akdeniz Bölgesindeki illere açılması için öneriler geldi. Bu öneriler göz önüne alınarak, İkinci Antalya Matematik Olimpiyatına, Antalya çevresindeki illerden de (İsparta, Burdur, Afyon, Denizli gibi) lise öğrencileri davet edildi. Üçüncü ve sonraki Antalya Matematik Olimpiyatları ise tüm yurda açılarak. Ulusal bir organizasyon haline geldi ve hemen hemen her ilimizden lise öğrencileri yarışmalara katılarak, çeşitli ödüller ve madalyalar kazandılar.

1996-2013 yıllarında olimpiyatlar iki aşamalı olup, birinci aşama 20 sorudan (2011 yılından itibaren 25 sorudan) ibaret test sınavı ve ikinci aşama ise, birinci aşamayı başarıyla geçmiş olan yarışmacılar için uygulanan 5 sorudan ibaret klasik tip sınav olarak yapılmıştır.

Geçmiş yılların sınav sorularına bakılırsa, ilk beş yılda Jürinin hep arayış içinde olduğu, ve sınavların hangi kategoriden öğrenci gruplarına uygulanması gerektiğini “deneme- yanılma” yöntemi ile “öğrenmeye çalıştığı” görülebilir: İlk olimpiyatta Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri hem I, hem de II aşamada aynı sınava girmişler ve onlara farklı barajlar uygulanmıştır. İkinci Olimpiyatın I aşamasında Lise 1 ve Lise 2 öğrencilerine aynı sorular sorulmuş (farklı barajlar uygulanarak), fakat II aşamada farklı sorulardan ibaret sınavlar yapılmıştır. III, IV ve V olimpiyatlara Lise 3’ler de davet edilmiştir; III ve IV olimpiyatta Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri aynı sınava girmişler, Lise 3’lere ise farklı sorular sorulmuştur.

V olimpiyatta ise Lise 2 ve Lise 3’lere aynı sorular sorulmuş, Lise l’ler ayrı bir sınava girmişlerdir. VI olimpiyattan başlayarak yeni bir sistem uygulanmıştır. Lise 3 öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlık kaygılarını ve bundan dolayı, olimpiyatlara ilgilerinin azlığını fark eden Jüri. VI olimpiyattan (2001 yılı) itibaren Lise 3 öğrencilerinin olimpiyatlara davet edilmemesine karar vermiştir. O zamandan itibaren Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarına, sadece. Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri katılmış ve Olimpiyatın I aşamasında her iki kategoriden olan öğrenciler, farklı baraj uygulanarak, 20 soruluk aynı sınava tabi tutulmuşlardır. 201 l’den itibaren birinci aşama soru sayısı 25’e çıkarılmış, Lise 3’ler tekrar sınavlara davet edilmiş ve I aşamada, tüm kategorideki öğrencilere aynı sorular sorulmuştur.

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının ilk yıllarında sorulmuş sorularla son yıllarda sorulmuş sorular kıyaslanırsa, ilk olimpiyatların sorularının son 5-6 yıldakilerden çok daha kolay olduğu; soruların, sanki bir “evrim geçirdiği” fark edilebilir. Aslında ise, “evrim geçiren” sorular değil, öğrencilerdir: yıllar geçtikçe, karşımıza daha kaliteli ve daha bilgili öğrenciler çıkmakta ve buna uygun olarak da soruların zorluk derecesi artırılmaktadır. Öğrencilerin bilgi kalitesinin artmasında, hiç kuşkusuz, TÜBİTAK Olimpiyatları ile beraber, Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının ve bu olimpiyatlarla ilgili basılan kitapların önemli katkısı olmuştur ve gelecekte de katkısı olacağını umuyoruz.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI
Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı, Türkiye’de bir üniversite tarafından kesintisiz yapılan en eski olimpiyattır. 1996 yılından beri yapılan bu organizasyon artık bir marka haline gelmiş ve TÜBİTAK tarafından yapılan bilim olimpiyatlarından sonra, Türkiye’deki en prestijli olimpiyat olmuştur.

Düzenleme Amaçlan:
Dünyanın birçok ülkesinde, matematik olimpiyatları o ülkenin tanınmış Üniversiteleri veya Bilimler Akademisi tarafından yapılarak, lise öğrencileriyle Üniversite (Akademi) arasında bilimsel bir bağ kunnaya yardım etmekledir. Matematik olimpiyatlarının düzenlenmesindeki en büyük amaçlardan biri, lise öğrencilerine matematiği sevdirmek, matematik alanında yetenekli öğrencileri zamanında keşfetmek ve üstün yeteneklerini gösterebilme imkanı vererek ödüllendirmektir. Matematikte üstün zekalı öğrencilerimizin, bu yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyatlar, bizim ülkemizde, başka gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça azdır. Bilim olimpiyatlarının yapılmasında, sadece TÜBİTAK’a değil, üniversitelere de büyük görevler düşmektedir. Akdeniz Üniversitesi olarak, matematik alanında kendini geliştirmiş üstün zekalı öğrencilerimizi onurlandırıp, kendilerini gösterebilecekleri bir yarışma düzenlemenin, Ülkemizde matematiğin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Olimpiyatların esas amaçlarından biri de, lise öğrencilerinin zor ve düşündürücü sorularla muhakeme yeteneklerini arttırmak, bilimsel çalışma yeteneği kazandırıp, matematiğin çeşitli konularında derin analizler yapmalarını sağlamaktır. Bu tip organizasyonların bir başka yararı da, üstün yetenekli öğrencilerin ve onları çalıştıran yetenekli öğretmenlerin olimpiyat sınavlarında bir araya gelerek, bilgi alış-verişinde bulunması, bilimsel rekabet ortamının oluşması ve bu sayede kendilerini geliştirme motivasyonu kazanmalarıdır. Üniversitemizin Matematik Bölümünde eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz bu organizasyonda görev alarak, birlikte çalışma, yeni bilimsel ve sosyal ortam oluşturma, matematik alanında bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar kurma ve ülkemiz adına faydalı bir organizasyonda görev alma mutluluğunu yaşamaktadırlar. Ayrıca, Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ortak bir etkinlikte görev alması, öğrencilerin kendi alanlarıyla ve Matematik Bölümüyle ilişkilerine olumlu katkı sağlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.