23 Nisan Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

23 Nisan
23 Nisan Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. Yıl Dönümü Kutlama Törenleri çerçevesinde, resmi ilkokullar, ortaokullar ve İmam Hatip ortaokulları arasında düzenlenecek olan resim, şiir ve kompozisyon yarışması.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 104. YIL DÖNÜMÜ
KUTLAMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA
RESMÎ İLKOKULLAR ARASI RESİM;
RESMÎ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA
DÜZENLENECEK OLAN
RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) PROJENİN ADI:
“Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokullarda resim; resmî ortaokullar ve imam hatip
ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon yarışması”

2) KONUSU:
Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında
resim, şiir ve kompozisyon dallarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl
dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten yarışma düzenlenerek dereceye giren
eserlerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde sergilenmesi.

3) SÜRESİ:
Başlangıç Tarihi: 19.02.2024
Bitiş Tarihi: 23.04.2024

4) ALANI: Ülke geneli

5) HEDEF GRUBU: Resim yarışması dalında tüm resmî ilkokullar; resim, şiir, kompozisyon
dallarında ise resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler.

6) AMACI:
a. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği
bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde “Egemenlik kayıtsız, şartsız
Milletindir.” ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemine ilişkin
duygu ve düşüncelerin eğitim öğretim ortamına yansıtılmasını sağlamak,

b. Çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
öğrencilere ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini
kazandırmak,

c. Öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sosyal, kültürel ve
tarihi önemini kavratmak,

ç. Ulusal egemenlik, demokrasi ve bağımsızlık kavramlarını vurgulamak,

d. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek,

e. Geleceğin teminatı çocuklarımızın haklarını ve bu hakların önemini vurgulamak,

f. Öğrencilerin geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmasını
sağlamak.

 

7) FAALİYET TAKVİMİ:

SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl millî eğitim müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması 19.02.2024 19.02.2024

2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi 20.02.2023 22.02.2024

3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması 11.03.2024 11.03.2024

4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi 12.03.2024 15.03.2024

5. İlçe millî eğitim müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi 18.03.2024 20.03.2024

6. İl millî eğitim müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi 21.03.2024 29.03.2024

7. Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserlerin değerlendirilmesi 01.04.2024 04.04.2024

8. Ülke geneli dereceye giren eserlerin ilanı 05.04.2024 05.04.2024

9. Millî Eğitim Bakanlığınca değerlendirilen eserlerin TBMM’de sergilenmesi ve ödül töreni 20.04.2024 23.04.2024

 

8) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

b. Her öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılabilecektir. Yarışma Bakanlığımıza bağlı
resmî ilkokullarda resim; resmî ortaokul ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve
kompozisyon dallarında düzenlenmektedir.

c. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

ç. Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden
oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.

d. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin
hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek
değerlendirmeye alınmayacaktır.

e. Okul Müdürlüğünce her dalda birinci olan eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî
eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)

f. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar
tarafından değerlendirmeye alınacak ve her dalda birinci olan eser il millî eğitim
müdürlüklerine tutanakla teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)

g. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme
Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirmeye alınacak ve resim, şiir ve kompozisyon dalındaki her dalda
sadece il birincisi seçilen eser Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile
Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)

ğ. Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.

h. Şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler ise ayrıca bilgisayar ortamında word
programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak
DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya
uzantılı olarak gönderilmeyecektir.
ı. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında il birincisi olan eserler, il değerlendirme
komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız
gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

i. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin
Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye
alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak
iddia edilmeyecektir.

j. Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından
üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

k. Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından her 3 (üç) dalda
değerlendirilecek ve her dalda ilk üç (3) dereceye giren ve mansiyon alan eserler
belirlenecektir.

l. Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve
mansiyon alanlar aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

ödüller
ödüller

m. Ödül alacak öğrenciler velileriyle birlikte 23 Nisan haftasında Türkiye Büyük Millet
Meclisine davet edilecektir.

n. Ülke genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere
ödülleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenecek törenle verilecektir.

 

9) RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

A. RESİM DALINDA

Konusu: 23 Nisan’ın tarihî arka planı ve coşkusunun hissettirdiklerinin resim olarak
ifade edilmesi

Yarışma şartları:
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim
gören öğrencilerdir.

b. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin veya sınıf öğretmeninin gözetiminde
yaptırılacaktır.

c. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.

ç. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.

d. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı
boya, kuru boya, guaj boya vb.)

e. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza
gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi
engellenecektir.

f. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve
rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.

g. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka
yüzüne “9. A. RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak;
ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon
numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.

ğ. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında
(Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin
doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

h. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefon No:

ı. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak
ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

i. Eserler incelenirken;
* Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,
* Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanılabilirliği) 25 puan,
* Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
* Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere
değerlendirme yapılacaktır.

 

B. ŞİİR DALINDA
Konusu: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunun, anlamının ve
manasının şiirle uygun olarak ifade edilmesi.

Yarışma şartları:
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören
öğrencilerdir.

b. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı
geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile
yazılacaktır.

c. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

ç. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

d. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve
postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

e. Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve
düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya
Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.

f. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında
(Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin
doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

g. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır:
Değerlendirme Ölçeği
Temanın işlenişi 20 puan,
Türkçe ve dil bilgisi kuralları 20 puan
Konuya hâkimiyet 20 puan,
Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma 20 puan,
Şiirin derinliği ve etkileyiciliği 20 puan
olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

 

C. KOMPOZİSYON YARIŞMASI
Konusu: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunun, anlamının ve
manasının kompozisyon olarak ifade edilmesi

Yarışma şartları:
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında öğrenim
gören öğrencilerdir.
b. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek
şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
c. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
ç. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
d. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve
postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu
tutulamayacaktır.
e. Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve
düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya
Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
f. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında
(Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin
doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
g. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Değerlendirme Ölçeği
Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 20 puan
Anlatım düzeni
Giriş :Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,
Gelişme :Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,
Sonuç :Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme 20 puan
Anlatım zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler) 20 puan
Yazım kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni) 20 puan
Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) 20 puan

10) YARIŞMANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ:
Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr web sitesinde
ve diğer sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır.