23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
İLE
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN
“102. YILINDA 23 NİSAN ÇOCUK ŞARKISI SÖZ VE BESTE YARIŞMASI”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl düzenlenecek “23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması’yla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış ruhunu yansıtacak, şarkı sözü ve bestesinin üretilmesi ve söz yazarları ve bestecilerimize özgün eserler verme imkânının sunulması hedeflenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU

1. Eserler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı olacaktır.

2. Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir. 18 yaşından küçükler veli muvafakatnamesi ile katılabilirler.

3. Yarışmanın düzenlenmesinde ve Seçici Kurulda yer alanlar ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

4. Eserlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Meclis, Ata, Atatürk, 23 Nisan, Çocuk, Bayram, Milli Egemenlik kelimeleri bulunması tercih sebebi olacaktır.

5. Eserler çocuklara hitap edecek formatta olacaktır.

6. Eserlerde, her türlü enstrüman kullanılabilecektir.

7. Birden fazla kişi ortak eserle yarışmaya katılabilir. Ortak katılımcıyla gönderilen eserlerin dereceye girmesi durumunda eser sahiplerine tek bir ödül verilecektir.

8. Katılımcılar, yarışmaya birden çok eserle katılabilir.

9. Eserlerin sözleri, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun biçimde kullanılacak, kaba, yaralayıcı, olumsuz ve siyasi ifadelere yer verilmeyecektir.

10. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçları açıklanıncaya kadar hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.

11. Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması durumunda başvuru formu, taahhütname ve
18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi her bir katılımcı tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.
düzenlenecektir. 

12. Katılımcıların, yarışmaya birden çok eserle katılması durumunda başvuru formu, taahhütname ve 18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi her bir eser için ayrı ayrı düzenlenecektir.

13. Katılımcılar eserlerini gönderirken 5 harf ve 2 rakamdan oluşan rumuz kullanacaktır.

14. Birden fazla eser gönderen yarışmacılar her bir eser için ayrı ayrı rumuz kullanacaktır.

15. Ortak eserle yarışma katılanlar besteci rumuzu ile eserlerini gönderecektir.

16. Eserlerin, daha önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde (Dijital platformlarda, CD, kaset, albüm ve benzeri) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı olan eserin yasal sorumluluğu katılımcıya aittir.

17. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde dereceye girip girmemesine bakılmaksızın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin; her türlü kullanım işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ile yayımlama hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

18. Eserler, yarışma takviminde belirtilen süreler içerisinde güftesi (sözleri) (PDF formatmda), notası (PDF formatmda), seslendirilmiş kaydı (mp3 formatında), taahhütname (PDF formatmda ve ortak eserlerde tüm katılımcılar imzalayacaktır) ve 18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi (PDF formatmda) ile beraber www.tbmm.gov.tr adresine 5 harf ve 2 rakamdan oluşan besteci rumuz adı girilerek yüklenmeli veya Ziyaretçi Kabul Salonu 3. Kat Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Sekretaryası Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı – Türkiye Büyük Millet Meclisi – Çankaya – Ankara-Türkiye adresine güftesi, notası ve seslendirilmiş kaydı (CD veya USB bellekte mp3 formatmda) ile beraber 5 harf ve 2 rakamdan oluşan rumuz adının yer aldığı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderici ödemeli olarak gönderilmelidir. Posta veya kargo ile gönderilmesi durumunda katılımcıların kimlik bilgilerinin yer aldığı 102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması Başvuru Formu, Taahhütname (Ortak eserlerde tüm katılımcılar imzalayacaktır) ve 18 yaşından küçükler için Veli Muvafakatnamesi küçük kapalı zarf içerisinde mutlaka yer almalıdır.

19. Posta ve kargo kaynaklı gecikmelerden Türkiye Büyük Millet Meclisi sorumlu değildir.

20. Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödüle değer eser bulunmaması halinde ödül verilmeyecektir.

21. Dereceye giren eserler Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayı olmadan hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.

Başvum Bitiş Tarihi 18 Mart 2022
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni 18 – 23 Nisan 2022 haftası içerisinde

YARIŞMA ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülü: 25.000 TL
İkincilik Ödülü: 20.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL
Mansiyon Ödülü: 5.000 TL

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ
Seçici Kumlu değerlendirmesinin ardından yarışma sonuçları ve ödül töreni kesin tarihi
www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Kültür, Sanat ve Yayın Kumlu Sekretaryası Tel: +90 0312 420 66 17 e-posta: kültür.sanat@tbmm.gov.tr

VELİ MUVAFAKATNAMESİ

Velisi bulunduğum / / doğumlu, T.C. Kimlik
numaralı ’ nın
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Besle Yarışması”na katılmasına, yarışma şartnamesinde belirlenen hususlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmasına ve eserlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan çalışmalarda bedelsiz ve süresiz olarak kullanılabilmesine velisi olarak muvafakat veriyorum / /2022

Adı Soyadı
İmza

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “102. Yılında 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması”na gönderdiğim eserin, bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, eserin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim / /2022

Adı Soyadı
İmza