23 MART DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

fotoğraf yarışması
fotoğraf yarışması

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23 MART DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ
FOTOĞRAF YARIŞMASI

KONU : Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri

AMAÇ : Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” nedeniyle “Erken Uyarı ve Erken Eylem.
Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri” konulu fotoğraf yarışması ile konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca eserlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek Meteoroloji bilincinin vatandaşlara aktarılması amacıyla
düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir.
2. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 cm geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm den küçük olmayacak ayrıca 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Fotoğraflar renkli olacak,
söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.
4. Eserler kesinlikle orijinal olacaktır. Herhangi bir tasarım programı ile oynanmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
6. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her fotoğraf çalışmasının
arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
7. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Meteoroloji
Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME: Fotoğraflar 04.03.2022 tarihine kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Meteoroloji Genel
Müdürlüğünce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.

BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ: Ödül töreni, 23 Mart 2022 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı ilgili Meteoroloji Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı
ilgili Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır.

Birincilik ödülü : Plaket ve 5000 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 4000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 3000 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

TELİF HAKKI: Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğraflar iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların
kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan
panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, fotoğraf sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm telif haklarına sahip
olacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İADESİ: Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafların dışındaki dereceye giremeyen eserler;
istek halinde 11.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet
kabul edilmeyecektir.

ADRES: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kalaba Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Keçiören/ANKARA
TEL: (312) 302 21 62 FAKS: (312) 361 23 53
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.mgm.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

TÜM KATILIMCILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin