23. Liselerarası Müzik Yarışması Başladı

Müzik Yarışması
Liselerarası Müzik Yarışması

İpana 23. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI
ŞARTNAME

1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sınırları içinde yer alan tüm
ortaöğretim kurumlarına açıktır.

2. Her okul elemelere, dilediği kadar farklı ekiple katılabilir. Eleman eksikliği
nedeniyle sorun yaşanması halinde, yarışmada farklı liselerin öğrencileri
bir araya gelerek bir ekip yaratabilir, birden fazla okul tek bir şarkıyla
ortak temsil edilebilir. Bu tip ortak katılımlarda, tüm lise yönetimlerinin
ayrı ayrı onayı gerekmektedir. Performans sırasında tüm liselerin adı
anons edilecek ve ödül kazanma durumunda, ödülün niteliğine göre
ödül, yarışmacı öğrenciler arasında paylaştırılırken, her liseye plaketleri
ayrı ayrı iletilecektir. Ödül paylaşıma uygunluk göstermiyorsa, ekipte
daha fazla sayıda öğrencisi olan okula, sayı eşitse kura yoluyla
belirlenecek okula verilecektir.

3. Yarışmacılar adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. Kayıtlı
olduğu okulda dil sınıfı (veya benzeri) açılamadığı için başka okula devam
eden öğrenciler, devam ettikleri okulun ekibinde yer alabilirler. Bu
öğrencilerin durumu, devam ettikleri okulun idaresi tarafından yazılı
olarak belgelenmelidir.

4. Yarışma duyuruları Şubat 2020’de başlayacak, tüm okullara resmi davet
yazısı gidecektir.

5. Yarışma ile ilgili yapılacak çalışmaları içeren “Çalışma Takvimi”
organizasyon tarafından düzenlenecek ve yarışmanın resmi internet
sitesi üzerinden duyurulacaktır.

6. Yarışmanın resmi internet sitesi www.liselerarasimuzikyarismasi.com
dur. Yarışma ile ilgili tüm bilgiler bu adresten takip edilebilir.

7. Yarışmanın elemeleri, okullar tarafından gönderilecek video
performansları üstünden yapılacaktır. Ekipler yarışma şarkılarını tek bir
kamera açısıyla, cepheden, tüm ekip tek tek görünecek şekilde, hiçbir
kamera hareketi olmadan, cep telefonu dâhil, istedikleri her türlü teknik
araçla çekebilir. Çekimlerde montaj-kurgu yapılamaz. Farklı videolar
çekip, bileşimlerinden yeni bir video yaratılamaz. Performans kesintisiz
olarak, 1 defada, tek bir açıdan çekilecek ve bu video organizasyona
teslim edilecektir. Bu kurala uymayan okulların başvuruları dikkate
alınmayacaktır.

8. Video performansları bir USB’ye yüklenecek ve tüm evraklarla birlikte 17
Nisan 2020 tarihine kadar organizasyon merkezine iletilecektir.

9. Hazırlıklar sırasında eğitim ve öğretimin aksatılmamasına dikkat
edilecektir.

10.Yarışmaya katılım gönüllülük esasıyla olduğundan, okullarla da mutabık
kalındığı üzere, yarışmacı öğrenciler, ailelerinden aldıkları izin
belgeleriyle, öğrencisi oldukları okulun müdürlerinin izniyle,
öğretmenlerin gözetiminde finalde yarışma alanına geleceklerdir.

11.Müzik alanında profesyonel eğitim veren okullar (Güzel Sanatlar Liseleri)
yarışmacı oldukları takdirde, eşitlik ilkelerini korumak amacı ile kendi
aralarında ayrıca değerlendirilebilirler. Bu konuda nihai karar,
profesyonel seçici kurul tarafından, finalde performanslar izlendikten
sonra verilecektir.

12.Yarışma; icra, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansı ve
enstrüman dallarında yapılacaktır. Video başvurularında ön teknik jüri
tarafından başarılı bulunan okullar, 06 Haziran 2020’de, İstanbul’daki
büyük finalde sahnede yarışma hakkını elde edecektir.

13.Eserler, çok sesli müzik anlayışının ışığı altında hazırlanacaktır. Ülkemizde
ve dünyada geçerli, çok sesli olmak kaydı ile, tüm müzik türleri (Rock,
Pop, Türk Müziği, Jazz, Soul, Halk Müziği, R&B, Chill Out, Metal, Funky
vs.) yarışmada yer alabilir. Hedef, hangi türde olursa olsun, yarışma
şarkısının en iyi şekilde icra edilmesidir.

14.Yarışmada seslendirilecek şarkının, bilinen bir grubun ya da sanatçının,
daha önce yayınlanmış, popüler bir şarkısı olması gerekmektedir.
Seslendirilecek şarkı Türkçe ya da yabancı bir dilde olabilir. Dil kısıtlaması
yoktur. Şarkı, sözlü olabileceği gibi, enstrümantal bir parça da seçilebilir.

15.Şarkı sözleri, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı
olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz
ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler,
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve ilkelerine uygun olacak ve
katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer
alacaklardır.

16.Her eser için sahnede seslendirme süresinin maksimum 4 dakika olması
önerilmektedir. Bu sürenin üstüne çıkan performanslardan, 100 puan
üstünden yapılan jüri değerlendirmesinde, 15 puan düşülecektir.

17.Topluluklar 3 kişiden az ve 8 kişiden çok olmayacaktır.

18.Finale kalan ekipler, finalde, elemeler için gönderdikleri videoda
seslendirdikleri şarkıyla ve aynı ekiple yarışacaklardır. Yarışma şarkısı
değiştirilemez. Sahnede farklı bir şarkı seslendiren ya da elemanlarını
değiştiren ekipler diskalifiye olacaktır.

19.Sahnede, önceden verdikleri bilgiler dışında başka şarkı, kostüm ve
içerikle korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi,
gelişebilecek her türlü olay karşısında tek sorumluluk kendilerine ve
dolayısıyla okullarına aittir. Organizasyon, kendi bilgisi dışında
gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiç bir şekilde paylaşmaz;
ancak müdahale etme yetkisini kendinde saklı tutar.

20.Yarışmanın eleme ve finalindeki değerlendirmeyi, organizasyonun
belirleyeceği, profesyonellerden oluşan, “Seçici Kurul” yapacaktır. Seçici
Kurulun kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar
tarafından kabul edilmiştir.

Şartname Detay ve Başvuru için Tıklayınız