2237-A Okul Öncesi Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Okul Öncesi Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi” isimli proje için yapılan başvurumuz kabul edilmiştir. 22-27 Haziran 2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde yapılacak proje, Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği programında kayıtlı ve etkinlik tarihi itibari ile 2. ve 3. sınıfı bitiren ile hala 4. sınıfta kayıtlı olan okul öncesi öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir. Yapılacak projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlenmiştir.

Proje için katılımcıların konaklama, ulaşım, projede kullanacakları kırtasiye masrafları ve yemekleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Bu proje kapsamında son yıllarda gerek uluslararası gerekse ulusal alan eğitiminde yenilikçi bir öğrenme yaklaşımı olan okul dışı öğrenme ele alınmaktadır. Daha çok öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdiği yerler olarak görülen okul dışı öğrenme ortamları, fen öğretiminde önem kazanmış, eğlencenin yanı sıra tamamlayıcı öğrenmelerin gerçekleştiği alanlar olarak ön plana çıkmaya başlamıştır (Lewalter & Geyer, 2009). Öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlerle yapılan araştırmalar incelendiğinde okul dışı etkinliklerin nasıl uygulanacağı yönünde büyük bir boşluk olduğu ortaya çıkmaktadır (Knapp, 2000). Aynı zamanda etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için bu ortamlarda ve sınıf içi tamamlayıcı etkinliklerde amaca uygun olarak bazı öğretim yöntem ve tekniklerin iç içe kullanılması gerekmektedir. Oktay ve ark. (2018) çalışma sonuçlarına göre okul dışı öğrenme ortamlara oldukça az vurgu yapılan ve bu alanda boşluk olduğu düşünülen fen bilimleri alanını zenginleştirmek adına bu projede Eğitim Fakültelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği Programında okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri yer alacaktır (Etkinlik tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı öğrenciler).

Proje, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki ana bölümünden oluşmaktadır. Kuramsal eğitimlerde ilk olarak okul dışı ortamlarının ne olduğu, fen eğitimindeki yeri ve önemi, bu ortamlardan etkili yararlanma yolları ile farklı okul dışı öğrenme ortamları tanıtılacak, öğretmen adayalrının okul dışı ortamlarda kullanabilecekleri yöntem ve teknikler tartışılacaktır. Bu bağlamda, araştırma-sorgulama, oyun, yaratıcı drama, problem çözme temelli öğrenme ve bağlam temelli öğrenme yöntem ve teknikleri tanıtılacak ve bunların okul dışı ortamlarda nasıl kullanılacağına yönelik örnekler verilecektir. Kuramsal eğitimlerin ardından, öğretmen adayları 6 farklı kategori altında aşağıda verilen okul dışı öğrenme ortamlarında uygulamalı eğitime alınacaklardır. Proje yürücüsü tarafından önerilen İçerik-Yöntem-Ortam (İYO) bir arada kullanımı yaklaşımı baz alınarak uygulamalı eğitimlerde okul dışı ortam ve kullanılan yöntem eşleşmesi şu şekildedir:

Araştırma ve Uygulama Merkezleri – Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) Simülasyon Merkezi (Problem çözme temelli öğrenme)
Kültür ve Sanat Kurumları – Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (Yaratıcı Drama)
Müzeler & Bilim Merkezleri – ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi (Araştırma-sorgulama)
Okul Bahçeleri – Beytepe Ortaokulu (İşbirlikli öğrenme)
Sağlık Kurumları – Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü (Oyun temelli öğrenme)
Planetaryum – ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi Planetaryumu (Araştırma-sorgulama)

Etkinliğin son iki günü ikili öğretmen grupları alan uzmanlarının rehberliği ve desteğinde proje kapsamında tartışılan yöntem ve tekniklerle okul dışı ortamlardaki deneyimlerini dikkate alarak örnek bir ders planı hazırlayacak ve bu ders planlarını diğer meslektaşları ve proje ekibi önünde sunacakları bir bilim panayırı yapılacaktır. Grupların oluşturduğu ders planları çalışma sonunda hem kitapçık şeklinde basılı hem de proje internet sayfasında açık erişime sunulacaktır. Proje kapsamında yapılan etkinliklerin öğretmenlerin okul dışı ortamlara ilişkin bilişsel yapılarındaki etkisini tespit etmek amacı ile kavram haritaları ve yansıtıcı yazma etkinlikleri kullanılacaktır.

Etkinlik süresince şehir dışından gelecekler için konaklama Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsündeki konukevinde sağlanacaktır.

Katılımcıların belirlenmesi

Projenin hedef kitlesi okul öncesi öğretmeni adaylarıdır. Bu amaçla düzenlenecek eğitim etkinliğimizin katılımcıları Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan öğrencilerdir. Katılımcı sayısı, yapılması planlanan etkinlikte ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak 30 kişi olarak belirlenmiştir. Etkinliğin duyurulması adına bir afiş hazırlanarak okul öncesi öğretmenliği programı olan üniversitelere gönderilecek, ayrıca facebook, twitter gibi sosyal medya aracılığı ile ve //www.okuldisiogrenme.com/ ve www.okuldisiogrenme.hacettepe.edu.tr web siteleri aracılığıyla projeye başvuru çağrısı yapılacaktır. Proje için ayrıca bir internet sayfası www.okuldisiogrenme.hacettepe.edu.tr hazırlanmıştır ve etkinlik ile ilgili tanıtım ve duyurular buradan paylaşılacaktır. Öğretmen adaylarının seçiminde çevrimiçi olarak hazırlanan başvuru formu kullanılacaktır. Proje için hazırlanan internet sayfasındaki başvuru kısmında yer alan form üzerinden katılımcıların seçimi yapılacaktır. Başvuru formunun excel ortamında değerlendirilmesi yapılacak ve aşağıda belirtilen koşullara göre 30 adaydan oluşan asıl liste proje web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca listedeki katılımcılara e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. Asıl listeden katılamayacaklar olması ihtimaline karşı ek olarak yedek katılımcı listesi hazırlanacaktır. Etkinlik başlangıcından bir hafta önce katılımcıların dahil olduğu WhatsApp grubu oluşturulacaktır. Böylelikle, tüm eğitim süreci ve sonrası öğretmen adaylarının her türlü soru, sorunlarına çözüm bulmak, gerekli duyuruları yapmak adına mobil iletişim sistemi yoluyla sürekli aktif bir ortam sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının etik ve fırsat eşitliği kuralları göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği programında proje tarihi itibari 3.veya 4. sınıfa geçenler ile 4. sınıfa kayıtlı olan lisans öğrencisi olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları öğrenci belgesi istenecektir),
3. ve 4. sınıf seviyelerinin eşit dağılımı
Cinsiyet bakımından eşit dağılım
Farklı üniversite/şehirden katılım
Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,5 olma (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir)
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme
Benzer konuda TÜBİTAK tarafından yapılan proje etkinliklerine daha önceden katılmamış olma
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma
olarak belirlenmiştir.

Katılımcıların konaklama, ulaşım, projede kullanacakları kırtasiye masrafları ve yemekleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Düzenleme Kurulu Başkanı/Koordinatör

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe – ANKARA
Tel: (0312) 2978618- (0312) 7805618
Belgegeçer: (0312) 299 2083 / 2978600

e-posta :okuldisiogrenme@gmail.com
(Konu bölümüne 2237 yazarak e-posta gönderiniz)

Okul Öncesi Öğretmeni Adayları için Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi Başvuru Formu