Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 22372237-A Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegresyonu

2237-A Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegresyonu

2237-A Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegresyonu
Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.ve 4.Sınıf Öğrencilerine Yöneliktir
Çevrimiçi Etkinlik
HAZİRAN 7-11

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Kapsamında Desteklenmektedir.

Etkinlik Yürütücüsü
Doç.Dr. Davut SARITAŞ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
e-posta: materyalyontem@gmail.com

Kapsam

​Dersler (Teorik)

Fen Öğretimi (Fen Öğrenme Ortamları ve Sınıfta Fen Eğitimi)

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler (Fen Öğretimin Kendine Has Yönleri ve Zorlukları)

Fen Öğretiminde Temel Beceriler ve Yetkinlikler

Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (Tavsiye Edilen Güncel Öğretim Yöntemleri)

Fen Öğretiminde Geleneksel Materyaller (I-II)

Fen Öğretiminde Geleceğin Materyalleri (I-II)

Yöntem ve Materyal Entegrasyonu Örnekleri (I,II,III,IV,V)( 5E,3E ve 7E Yöntemleri, Argümantasyona Dayalı Yöntemler, İşbirlikli Yöntemler, Probleme Dayalı Yöntemler vb.)

Panel: Fen Bilimlerine Özgü Öğretim Materyalleri

Fen Bilimlerine Özgü Öğretim materyalinin seçimi ve geliştirilmesinde dersin doğasının belirleyiciliği var mıdır? Varsa materyale nasıl yansımalıdır?

Fizik Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Kimya Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Biyoloji Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Ve diğer Kazanımlara Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Çalıştay: Fen Bilimlerine Özgü Materyal Değerlendirme

Bir Değerlendirme Rubriği ve Kontrol Formu Hazırlama; Fen bilimlerine özgü bir materyalin nitelikleri ve fen bilimlerine özgü yöntemler ile entegrasyonu açısından işlevselliği nasıl belirlenebilir?

Atölye (Uygulama)

Atölye-I: Materyal Analizi (Fen Öğretmen Adaylarının Daha Önce Hazırlamış Olduğu Materyallerin Eleştirel Analizi, Revizyonu)

Atölye-II: Yöntem ve Materyal entegrasyonu (Fizik, Kimya ve Biyoloji Kazanımları İle İlgili Materyallerin fen bilimlerine özgü yöntemler ile uyumu)

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.