2237-A EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİNDE DEĞİŞİM ZAMANI

tübitak eğiitm
Eğitim Yöneticiliğinde Değişim Zamanı

AMAÇ
Eğitim Yöneticiliğinde Değişim Zamanı 2021, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenen bir bilimsel etkinliktir. Projenin amacı okul müdürlerinin 21. yüzyılda kendilerinden beklenen yeterliklere (bilişsel okuryazarlık, etkili öğretimsel liderlik, kriz ve risk yönetimi, okul geliştirme vb. yeterlikleri) sahip olmalarına destek olmak ve onlara eğitim yönetimi bilimi alanında çalışan akademisyenlerin desteğiyle beş günlük seminer vermektir. Ayrıca son dönemde küresel çapta deneyimlenen salgın sürecinde müdürlerin olağanüstü sürece uyum sağlayabilmeleri ve özellikle uzaktan eğitim sürecine adapte olup öğretmenleri yönlendirebilmeleri ve bu doğrultuda yönetsel becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu süreçte özellikle eğitimde uzaktan eğitim sürecindeki deneyimler, bilişim ve teknolojinin eğitime entegrasyonunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Eğitimlere 80 ilden 3’er okul-kurum müdürü ve Aydın’dan 30 okul-kurum müdürü çevrim içi olmak üzere toplamda 270 kişinin katılması planlanmıştır. Eğitimler salgın tedbirleri kapsamında yer değişikliği yapılmadan sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için uzaktan eğitim şeklinde planlanmıştır. Bu sayede belirlenen ölçütlere göre ülkenin her ilinden seçilmiş okul müdürlerinin etkin katılımları sorular sormaları ve fikirlerini belirtmeleri ile sağlanacaktır.

KAPSAM

• Etkinlik Zamanı : 15-19 Mart 2021
• Etkinlik Mekânı: Çevrim içi
• Hedef Kitle : Türkiye genelinde MEB’e bağlı resmi okul ve kurumlarda görev okul müdürleri
• Kayıt : eydz.wordpress.com
• Katılım Ücreti : Çalıştaya katılım ücretsizdir. TÜBİTAK tarafından hibelendirilmiştir.

• Kişisel Verilerin Korunması: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) aydınlatma metni başvuru sayfasında belirtilmiştir. (https://wordpress.com/page/eydz.wordpress.com/192)
• Engelli Dostu Etkinlik: Engelli katılımcıların etkinlikten faydalanabilmesi için gerekli önlemler alınmıştır ve kolaylaştırıcı uygulamalar bulunmaktadır.
• Değerlendirme Ölçütleri: Başvuran okul ve kurum müdürlerinden aşağıdaki ölçütlere sahip olan katılımcılar öncelikli olacaktır:

– Daha önce bu program kapsamında desteklenen başka bir eğitime katılmamış olmak.
– Öğretim programında yer alan konularda daha önce ders almamış olmak.
– Lisansüstü ve doktora öğrencisi olan okul müdürü veya genç araştırmacı (en az lisans derecesine sahip) olmak.
– Başvuru formunda bilimsel etkinliğe neden katılmak istendiğini ve yaygınlaştırmada nasıl faydalı olabileceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmak.
– TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak.
– Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak (5 puan), diğer alanlarda yapıyor olmak (2,5 puan)
– Eğitim yönetimi alanında Doktora yapıyor olmak (10 puan)
– Diğer alanlarda yapıyor olmak (5 puan)
– Ulusal dergilerde makalesi olmak (2 puan)
– Uluslararası dergilerde makalesi olmak (4 puan)
– Ulusal alanda kitap bölümü olmak (5 puan)
– Uluslararası alanda kitap bölümü olmak (10 puan)
– Ulusal alanda ders kitabı ya da bilimsel kitabı olmak (10 puan)
– Uluslararası alanda ders kitabı ya da bilimsel kitabı olmak (20 puan)
– Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda bildirisi olmak (2 puan)
– Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda bildirisi olmak (3 puan)

Seçilen okul-kurum müdürlerine e-posta gönderilecek, katılımlarını onaylamaları beklenecektir. Belirlenen tarihe kadar katılımlarını onaylamayan katılımcıların yerine yedek listeden katılımcı çağırılacaktır.

Bilimsel etkinlik sonunda katılımcılara çevrim içi “katılım sertifikası” gönderilecektir.

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya (Proje Yürütücüsü) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza Erdem Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Türkay Nuri Tok İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Bertan Akyol Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Nayır Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ulutaş Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Özge Bıkmaz Bilgen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Burcu Altun Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Tahir Yılmaz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya (Proje Yürütücüsü) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Türkay Nuri Tok İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Nayir Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Burcu Altun Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Tahir Yılmaz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Hasan Basri Özcan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Uzm. Öğr. Sinem Dal Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Seyfullah Okumuş Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Müdür)
Mehmet Atay Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı)
Uzm. Öğr. Sinem Dal Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hasan Basri Özcan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgehan Bulut Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Çağlar Akkoyun Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

İLETİŞİM

Etk. Sorumluları : Hasan Basri ÖZCAN / Sinem DAL
Kurum : Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Web sitesi : eydz.wordpress.com
E-posta : hbozcanarge@gmail.com / dalsinem82@gmail.com
Telefon : 0256 2151028 (Dahili:1006)
Adres : Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Caddesi No:20 Efeler/AYDIN