Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 22372237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi

2237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenmesi için başvurulan 2237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi isimli projenin 22-27 Kasım 2021 tarihleri arasında 6 gün sürmesi planlanmaktadır.

Projede 8 farklı üniversiteden toplam 12 öğretim üyesi eğitim verecektir. Bu projenin amacı, alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilere kendi alanları ve disiplinler arası alanlarda hazırlayacakları makale yazımı için uygulama ağırlıklı bir eğitim vermektir. Eğitim; katılımcıların makale yazımı ve yayımlanmasıyla ilgili tüm süreçleri deneyimlemeleri ve bu kapsamda bilgi ve beceriler kazanmalarını hedeflemektedir.

Projenin yürütücülüğünü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman YAMAN gerçekleştirmektedir.

Katılımcı Şartları

Projeye katılacak katılımcıların Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisansüstü eğitim yapıyor olması,

Lisansüstü eğitimde; yüksek lisans tez aşamasında veya doktora yapıyor olması gerekmektedir.

Toplam 24 kişiden oluşacak katılımcı grubun alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinden ve farklı üniversitelerden olması, katılımcıların farklı kültürleri ve disiplinleri tanıması açısından önemsenmektedir. Bu program ile katılımcıların konaklama, ulaşım, kırtasiye giderleri ve iaşeleri TÜBİTAK tarafından verilen etkinlik bütçesinden karşılanacaktır. Etkinliğin konaklama ve eğitimlerinin tamamı Samsun Konaks Otel’in konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

 

ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ertuğrul USTA – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil TOKCAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Recep ÇAKIR – Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman YAMAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

YEREL DÜZENLEME KURULU

Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Şadiye ÇAKICI – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrenicisi Gözdenur AYDIN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan GÜRBÜZ – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

 

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Ertuğrul USTA – Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil TOKCAN – Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ – Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ – Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Recep ÇAKIR – Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR – Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman YAMAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Şerife IŞIK – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEDE – Gazi Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Alper ALTUNÇEKİÇ – Gazi Üniversitesi

Dr. Belgin BAL İNCEBACAK – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir: https://forms.gle/Jeey72rkUEXrs4zg8

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfası https://sabaproje.omu.edu.tr/2237-a-egitim-bilimleri-alanindaki-lisansustu-ogrencilerine-makale-yazma-ve-yayinlama-egitimi/ adreslerinden güncel olarak takip edilebilmektedir.

Sorular ve cevaplar için projeyazmaegitimi@gmail.com adresi kullanılmaktadır.

Projenin Zamanı: 22-27 Kasım 2021 tarihleri arasında 6 gündür.

Projenin Uygulama Yeri: Samsun/Atakum ilçesinde bulunan Konaks Otel. Eğitimler ve konaklama otelde yapılacaktır.

Proje Destekçisi: Projenin ana destekçisi TÜBİTAK’tır.