2237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi III

TÜBİTAK 2237-A
2237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi III

TÜBİTAK 2237 -A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenen 2237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi III isimli proje 30 Ocak-4 Şubat 2023 tarihleri arasında 6 gün sürmesi planlanmaktadır.

Projede 10 farklı üniversiteden toplam 17 öğretim üyesi eğitim verecektir. Bu projenin amacı, alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilere kendi alanları ve disiplinler arası alanlarda hazırlayacakları makale yazımı için uygulama ağırlıklı bir eğitim vermektir. Eğitim; katılımcıların makale yazımı ve yayımlanmasıyla ilgili tüm süreçleri deneyimlemeleri ve bu kapsamda bilgi ve beceriler kazanmalarını hedeflemektedir.

Projenin yürütücülüğünü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman YAMAN gerçekleştirmektedir.

Katılımcı Şartları

Projeye katılacak katılımcıların Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisansüstü eğitim yapıyor olması,

Lisansüstü eğitimde; yüksek lisans tez aşamasında veya doktora yapıyor olması gerekmektedir.

Toplam 25 kişiden oluşacak katılımcı grubun alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinden ve farklı üniversitelerden olması, katılımcıların farklı kültürleri ve disiplinleri tanıması açısından önemsenmektedir. Bu program ile katılımcıların konaklama, ulaşım, kırtasiye giderleri ve iaşeleri TÜBİTAK tarafından verilen etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ertuğrul USTA – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil TOKCAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Recep ÇAKIR – Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman YAMAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

YEREL DÜZENLEME KURULU

Doktora Öğrencisi Servet Ebrar BAYRAM – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Şadiye ÇAKICI– Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayla ŞERİFOĞLU– Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan GÜRBÜZ– Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Arş. Gör. Hilal DEMİREL– Ondokuz Mayıs Üniversitesi

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Ertuğrul USTA – Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil TOKCAN – Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ – Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ – Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Recep ÇAKIR – Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR – Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman YAMAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Şerife IŞIK – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEDE – Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma ASLAN TUTAK | Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU | Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Alper ALTUNÇEKİÇ – Gazi Üniversitesi

Dr. Belgin BAL İNCEBACAK – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Nurdan DOĞRU ÇABUKER | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

 

Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir: https://forms.gle/g8oRLVBKm392FL5V8

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfası https://sabaproje.omu.edu.tr/makaleyazmaiii/ adreslerinden güncel olarak takip edilebilmektedir.

Sorular ve cevaplar için projeyazmaegitimi@gmail.com adresi kullanılmaktadır.

Projenin Zamanı: 30 Ocak-4 Şubat 2023  tarihleri arasında 6 gündür.

Projenin Uygulama Yeri: Online/Ücretsiz

Proje Destekçisi: 2022/3 dönemi ile TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.