2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başvuruları 15/02/2022 tarihi saat 10:30 ile 15/03/2022 tarihi saat 16:30 arasında alınacaktır.

Güncel program çağrı metni ve araştırma önerisine ulaşmak için programların web sayfasını ziyaret edebilirsiniz (2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı , 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı).

Program kapsamında, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş
T.C. vatandaşı doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerine, tezleriyle ilgili
yurt dışında araştırma imkânı sağlamak için destek verilmektedir.
Bu çağrı duyurusu Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursuna ilişkin her türlü işlem
ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma
hakkını her zaman saklı tutar.

Başvuru Koşulları
1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Ülkemiz yükseköğrenim kurumlarından birinde bir doktora/tıbbi bilimlerde
uzmanlık/sanatta yeterlik programına kayıtlı olup, tez önerisi ilgili birim tarafından
kabul edilmiş olmak,

3. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,

4. Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,

5. Teziyle ilgili araştırma yapacak olmak,

6. Yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için doktora kayıt yılı ile başvuru yılı
arasında dört yılı; lisans sonrası doktora öğrencileri için doktora kayıt yılı ile başvuru
yılı arasında beş yılı aşmamış olmak,

7. Başvuru belgeleri bölümünde belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarından birini
sağlamak,

8. Programın bir önceki dönemi kapsamında TÜBİMER itiraz süreci devam
etmiyor olmak,

9. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile
doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller
çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından
çıkarılmamış olmak.

Başvurular 15/02/2022 tarihi saat 10:30’dan itibaren ebideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2214a_2022.pdf