2214-A – Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

Üniversitelerimizde bir doktora programına kayıtlı doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde ülkemizde uzmanlık öğrencilerine araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.

ÖNEMLİ DUYURU:
Program başvuru sürecinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı web sayfasında mevcut olan bilgilerle ilgili alınan elektronik posta ve telefonlara yanıt verilemeyecektir, diğer konularda gelen elektronik posta ve telefonlara saat 13:30-17:30 saatleri arasında cevap verilecektir.

Destek Kapsamı
Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ülkemizde doktora programına kayıtlı doktora öğrencisi ile Tıbbi Bilimlerde ülkemizde uzmanlık öğrencilerine araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.

Destek süresi en fazla 12 aydır.
Destek hakkı kazanan araştırmacı, kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten itibaren 12 ay içinde kullanmak zorundadır. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.

Önemli Hususlar
Doğru ve Eksiksiz Başvuru için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İlan metni sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.
Başvuru teslim tarihlerine dikkat edilmelidir.
Sadece Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu’nun çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihini takip eden 5.inci iş günü mesai bitimine kadar BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.
Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.

Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları
Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1.400 Avro, Diğer ülkeler için en fazla 1800 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı ülkeye ve gideceği kurumdan veya başka herhangi bir yerden destek alıp almamasına bağlı olarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenir. Ödemeler üçer aylık dönemlerde bursiyerin bildirdiği yurt içinde veya yurt dışındaki bir banka hesabına yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Bursiyerin Türkiye’deki danışmanına 2.000 TL’yi aşmamak üzere 1.000 TL/öğrenci Danışman Koordinatör ücreti ödenir.

Burs Süresi

En çok 12 aydır.

BAŞVURU KOŞULLARI

T.C.vatandaşı olmak
Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olup yeterlilik sınavını geçmiş olmak veya tıpta uzmanlık öğrencisi olmak
TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programından yararlanmamış olmak
Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak
TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar.

Başvuru Tarihleri

BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ *
I. Dönem 3 Şubat 2014 28 Şubat 2014
II. Dönem 1 Eylül 2014 30 Eylül 2014
*Başvurular son başvuru tarihi saat 17:30 itibariyle sona ermektedir.

Değerlendirme Yöntemi

Bursiyerler, konunun uzmanlarından oluşturulan panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteklenecek bursiyerler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Değerlendirmede aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır:

Adayın bilimsel yetkinliği
Araştırma önerisinin bilimsel veya teknolojik değeri
Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi
Adayın gideceği yerin bilimsel ve/veya teknolojik değeri

 

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

  1. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış araştırma önerisi (Araştırma önerisi formatı başvuru formları içerisinde yer almaktadır)
  2. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş (Özgeçmiş formatı başvuru formları içerisinde yer almaktadır
  3. Doktora yeterlilik sınavını geçtiğini, doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren  enstitü tarafından hazırlanmış belge
  4. Adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklayan yazısı
  5. Davet mektubu*
  6. Lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri (transkriptler)
  7. Danışmanından onaylı doktora tez önerisi

* İlgili kuruluşun antetli kağıdına yazılmış imzalı ve yeni tarihli olmalı, ayrıca davetin geçerli olduğu tarihleri, yurt dışında birlikte çalışılacak danışman bilgisini, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruma hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içermelidir.

BAŞVURU SIRASINDA POSTA YOLU İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

  • Online Başvuru Formu (imzalı)
  • Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra,Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihini takip eden 5. iş günü mesai bitimine kadar tübitak BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan veya online başvuru haricinde yapılan başvurular ile son başvuru tarihini takip eden 5. iş günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz

Başvuruda Kullanılacak Formlar:

a.    2214 Özgeçmiş Formu

b.    2214- Araştırma Önerisi Formatı

c.    Araştırma Önerisi Unsurları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin