2211 – Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

2013 yılından itibaren;

2228 – Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programı
tek çatı altında toplanıp 2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı olarak yürütülecektir.

Bu program kapsamında:

Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar
Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar
Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar
Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar
için burs verilecektir.