2211 – Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

TÜBİTAK

2013 yılından itibaren;

 • 2228 – Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
 • 2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programı

tek çatı altında toplanıp 2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı olarak yürütülecektir.

Bu program kapsamında:

 1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar
 2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar
 3. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
 4. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar
 5. Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar

için burs verilecektir.

LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI BAŞVURU SEÇENEKLERİ
Yüksek Lisans BurslarıDoktora Bursları
Burs ProgramıYüksek Lisans Bursu*Yüksek Lisans Teşvik BursuDoktora BursuDoktora Teşvik Bursu
Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlarXX
Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlarX
Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlarX
Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlarX
Öncelikli alanlarda yüksek lisans tezi veya doktora tezi yapanlarXX
Sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan araştırma konularında yüksek lisans tezi veya doktora tezi yapanlarXX
Lisans eğitimini Fen ve mühendislik bilimlerinden alan ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olanlarXX

* Bu programlardan bursiyer seçilenlere doktoraya devam edeceklerini taahhüt etmeleri şartıyla ayrıca ek burs verilir.

Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak
 3. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak
 4. Daha önce bu programdan aynı öğrenim için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)

Özel Koşullar:

 1. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş olması
 2. Kabul edilen tez önerisinin konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar içerisinde yer alması
 3. Sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip olması
 4. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına teşvik bursu için lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapmış ve Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir lisansüstü programına kayıtlı olması

BURS, TEŞVİK BURSU VE EK DESTEK
Aylık tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/ay ve doktora bursiyeri için1.800 TL/ay’dır. Aylık kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/ay’dır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için 500 TL/ay teşvik bursu ödenir. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu tam 1.000TL/Ay, kısmi 300 TL/Ay, ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu tam 1.000 TL/Ay, kısmi 500 TL/Ay’dır. Öncelikli alanlarda ve/veya sanayiye yönelik tez çalışması yapan yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu tam 150TL/Ay, kısmi 50 TL/ay ve doktora bursiyeri için teşvik bursu tam 200TL/Ay, kısmi 100 TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

BURS MİKTARLARI TABLOSU
Yüksek LisansDoktora
Burs Türü

YL Burs Miktarı
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Teşvik Bursu
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Burs miktarı*
(TL/Ay)

Temel Burs1.000 / 4001.500 / 4001.800 / 500
Öncelikli Alanlarda1.000 / 4001.650 / 4502.000 / 600
Sanayiye yönelik1.000 / 4001.650 / 4502.000 / 600
Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş1.000 / 4002.500 / 7002.800 / 1.000

Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

DOĞRUDAN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURSİYERLİĞİ
TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıt yaptıranlar ile lisansüstü bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp hiç ara vermeksizin alanlarında bir doktora programına kayıt yaptıranlar 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programları için başvuru koşullarındaki T.C. vatandaşlığı hariç mezun oldukları yıl geçerli olan diğer başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler. Tezli yüksek lisans veya doktora yapılacak olan alanın lisans/yüksek lisans alanlarıyla uyumlu olup olmadığına BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu karar verir. Doğrudan yurt içi lisansüstü bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların en geç lisans/yüksek lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde tezli yüksek lisans/doktora programına başlamaları ve mezuniyet tarihinden sonra üniversitesindeki programın başvuru dönemini atlamamış olmaları şarttır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin