22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

Körler ülkesidir Üsküdar.
İcadiye’li sorar; kime göre kör?
Üçüncü şahsın gözlemi, birinci ağızdan ifade edilenle örtüşmez bazen.
Ben diyerek atıfta bulunulan özne, makinedeki hayalettir çoğu zaman.
Özgün ve özgür iç sahneler daha çoktur dışarıdan bakılandan.
Bilinçdışı işlemleme beyinde vardır. Biz sonucu biliriz. Bu noktada, özgürlük bir yanılsamadır ya da bir şekilde nedensellikle bağdaşmalıdır diye düşünülebilir. Oysa tek bir girdinin, çok sayıda çıktı olasılığı vardır. Seçmek ve karar vermek özgürlüğün ve keşfin kendisidir. Bu yüzden tam değilizdir, gelişir , değişiriz. Gerçekleşenler, isteklerimiz ve düşlemlerimiz arasında kabul ettiklerimizdir. Herkesin kendine göre inandığı bir hikayesi yok mudur? Uzay zaman tiyatrosundaki her bir olgunun, tam da özgürlüklerin ölesiye kısıtlandığı bir sahnede Hezarfen’in de doğduğu kaynak budur. Bu üstben, duyumların birikip yoğunlaştığı yaratıcı bir güç ve insanlığın gecikmiş buluşlarıyla yüklüdür, özgür bir büyücüdür.
Keşfedildiğinde bir kez daha özgür olma duygusunu tattırır.
Bugün, görüntüleme teknikleri ile beyni seyredebiliyor, gen haritasına koşut beyin arazisini haritalayabiliyoruz. Özgür keşif yolculuklarında, umut ve uyarı mesajları bir aradadır. Sosyal Psikiyatri Derneği, makinedeki hayaletin insan yüzüne sosyal ve kültürel olarak ışık tutan bütünleyici bir rolü üstlenmiştir.

22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi‘nde bu rolü paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyor, sizi de aramızda görmeyi umuyoruz.

Prof. Dr. Sermin KESEBİR

ÖNE ÇIKAN KONULAR
Ortaklığın bozulması: Tükenen kaynaklar ve yükselen narsisizm.
Kimlik: Keşif mi icat mı?
Göç: Sığınmacılık, mültecilik, zorunlu göç.
Sosyal biliş penceresinden özgürlük ve keşif.
Hayatın sahnesi: Psikodrama.
Özgürlüğe karşılık bağımlılık.
Varolmak ve ölmek arasında anksiyete; Düşünen beyne karşılık hisseden beyin.
Şizofrenide yeni keşifler.
Duygudurum bozukluklarında nörotransmiterlerin savaşı.


RASIM ADASAL BILIM ÖDÜLÜ

Rasim Adasal Ruh Sağlığı Bilim Ödülü kurucusu olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı işbirliğiyle düzenlenmiştir.
Ödül, modern Psikiyatriyi Türkiye’de yerleştiren ve kamuoyunda yaptığı çalışmalarla toplumla Psikiyatriyi bütünleştiren Prof. Dr. Rasim ADASAL’ın adına konulmuştur. Onun hizmetlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacını taşımaktadır. Böylelikle ruh hekimi ve topluma mal olmuş bir kişilik olarak onun anısını canlı tutmak amaçlanmıştır.
Ödül, verildiği yıl esas olmak üzere, son beş yıl içinde ruh sağlığı ve hastalıkları alanında ülkemizde yapılmış ve Science Citation Index (SCI) ve Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamında indekslenen dergilerde yurt dışında yayınlanmış klinik çalışmalara verilmektedir.
Ödül jürisi seçim sonucunu 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde ilan edecektir.
Son başvuru tarihi 1 Ağustos 2016’dır.
Ödüle başvuran çalışmalar için daha önce ödül almamış olma koşulu vardır.
Ödül başvurusunda bulunan araştırmacının çalışmadaki ilk iki isimden biri olması ve öz geçmişi ile yayın listesini başvurusuna eklemesi gerekmektedir.
Başvuruların değerlendirilmesinden göz önüne alınacak temel ölçütler şunlardır:
I.Özgünlük
II. Yöntemsel yetkinlik
III. Ülkemizin bilim aktivitesini temsil niteliği
IV. Yayımlandığı dergi
Ödül jürisinde görev alanlar her çalışma için gerekçeli kişisel rapor hazırlayacak ve yapacakları sıralama değerlendirmede esas alınacaktır.
Ödül tutarı 1000 TL olup Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı tarafından karşılanacaktır.
ÖDÜL JÜRİSİ

Prof. Dr. Coşkun ŞARMAN (Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı)
Prof. Dr. Nevzat Tarhan (Üsküdar Üniversitesi Rektörü, 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Başkanı)
Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı)
Prof. Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Başkanı, 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Başkanı)
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Sermin KESEBİR (Üsküdar Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Genel Sekreteri)
BAŞVURU
Yukarıda anlatılan koşulları kapsayan ödül başvuruları Doç. Dr. Gül ERYILMAZ (gul.eryilmazuskudar.edu.tr) ve Prof. Dr. Sermin KESEBİR (sermin.kesebiruskudar.edu.tr) e-posta adreslerine yönlendirilmelidir.

İLETİŞİM
Adres : Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 216 400 22 22

E-posta : info@sosyalpsikiyatri2016.org

http://www.sosyalpsikiyatri2016.org/index.php