22. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye’de özel eğitim girişimini başlatan Doç. Dr. Mitat ENÇ anısına düzenlenen ve özel eğitim ailesinin en önemli bilimsel buluşma platformu olan 22. Özel Eğitim Kongresinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Trabzon’da gerçekleştirilecek olmasından mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongremiz “Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” ana temasında özel eğitim alanı ile ilgili ulusal-uluslararası gelişmeler, gündemdeki sorunlar ve özel eğitim alanın geleceği ile ilgili tartışmalara ev sahipliği yaparak, önemli paylaşımlara fırsat sağlayacaktır.

22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi alanda çalışan akademisyenlerin; genç araştırmacıların; kurum ve kuruluşların;  uygulamacı meslektaşlarımızın; öğrencilerimizin; özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara sahip ailelerin ve derneklerin katılımlarıyla ayrı bir önem kazanacaktır.

Bölgemizde ilk kez özel eğitim alanı ile ilgili böylesine kapsamlı bir çalışma düzenlenecektir. Eğitim Fakültelerinin yapılandırılması sürecinde önemli roller üstlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesince düzenlenecek 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi ile ülkemizde ve bölgemizde özel eğitim hizmetlerinin gelişimine sağlayacağı katkı bizleri ayrıca sevindirecektir.

İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Türk yurduna katılan Trabzon, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve büyüdüğü şehirdir. Trabzon Kurtuluş Savaşı dâhil tarih boyunca çok önemli mücadelelere, kahramanlıklara ve şahsiyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrimiz zengin bir tarih ve kültürel mirasa sahiptir. Yöreye özgü zenginlik ve güzellikler Karadenizin eşsiz doğası ile birleştiğinde ortaya görülmesi ve bilinmesi gereken güzellikler çıkmaktadır. Kongremizin sizlerle bu güzellikleri birlikte paylaşmaya aracılık edeceğini umuyoruz. 

Bir Trabzon sonbaharında üniversitemizde sizleri misafir etmek istediğimizi belirterek, mesleki deneyim ve çalışmalarınızdan edineceğimiz önemli katkılar adına şimdiden teşekkürlerimi sunarım. Hepinizi 11-12 Ekim 2012 tarihinde Trabzon KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresine bekliyoruz.

 
Saygılarımla.
Prof. Dr. Adnan BAKİ
Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı

Kongre Konuları
22. Özel Eğitim Kongresinin ana teması “Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” olarak belirlenmiştir. 

Özel eğitim alanda “Ölçme ve Değerlendirme” temalı çalışmalara hakem onaylarından sonra kongre programı oluşturulurken öncelik verilecektir.

Kongrede ayrıca aşağıdaki konularda bildirler de kabul edilecektir.

·          Özel eğitimde etkili uygulamalar ve durum analizleri
·          Özel eğitimde etkililiği denenmiş öğretim programları materyalleri
·          Tarama, tanılama, değerlendirme ve program geliştirme
·          Özel gereksinimli çocukların aileleri ve eğitimi
·          Erken çocukluk eğitimi
·          Uygulamalı davranış analizi
·          Özel eğitimde yönetim ve teftiş sorunları
·          Özel eğitimde bilgisayar destekli uygulamalar
·          Engellilere yönelik toplumsal farkındalık
·          Özel eğitimde disiplinler arası işbirliği
·          Özel eğitimde üst analiz çalışmaları
·          Özel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma
·          Özel eğitimde mesleki eğitim
·          Özel eğitimde yasal düzenlemeler
·          Yetersizlikten etkilenmiş ergenler ve sorunları 

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih :17 Haziran 2012
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi    :02 Temmuz 2012
Kongre programının ilanı  :16 Temmuz 2012
Erken kayıt için son tarih :20 Temmuz 2012
http://www.ozelegitim2012.org/