22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ana Tema: Türk Dünyasında Eğitim-Kültür Sistemleri ve Eğitim Bilimlerinde Yeni Arayışlar

Eğitim, toplumların gelişip kalkınmasında temel etmenlerden biridir. Toplumların çeşitli alanlarında yaşanan sorunlarının temelinde aynı zamanda eğitim ve kültürle ilgili sorunlar saklıdır. Kimi toplumsal sorunların çözülebilmesi de eğitimsel ve kültürel sorunlarının çözülmesine bağlı olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Eskişehir ilinin, “2013 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak, UNESCO tarafından da “Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti” olarak ilan edilmesinden dolayı kongrenin ana teması, Türk dünyasında eğitim, kültür ve eğitim bilimleriyle ilgili temel konuların ele alınmasına dönük olarak belirlenmiştir.

Eğitim, kültürel sistemin bir alt sistemi olarak düşünüldüğünde, eğitim sistemleriyle ilgili yaşanan sorunların kültürel sistemden ayrı düşünülmesi mümkün olmamaktadır. Günümüzde geleneksel, modern ve postmodern kültür ve değerler arasındaki çatışma ve gerilim, kültürel sistemi ve toplumu biçimlendirirken toplumsal hayatın çeşitli alanlarında da bu çatışma ve gerilimlerin yansımaları gözlenmektedir. Bir başka ifade ile başta Türkiye olmak üzere, Türk dünyasında ve akraba topluluklarda geleneksel toplumdan modern topluma doğru bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Küreselleşmenin ve modernden postmodern topluma evrilme aşamasındaki toplumların diğer toplumların çeşitli alanlardaki yansımaları yanında eğitim ve kültür sistemleri üzerindeki kimi dramatik etkileri, söz konusu modernleşme süreci üzerinde yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır. 21. yüzyılda güçlü bir toplum olarak varlığını sürdürebilmek, Türkiye ve Türk dünyası için stratejik bir öncelik ve önem taşıdığı gibi, küreselleşmenin ve uluslararasılaşmanın, ulusal sınırları görece ortadan kaldırdığı bir dünyada, bu süreçlerin dışında kalmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında risklerin fırsata dönüştürülmesi de önemli olmaktadır.

5-7 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek kongremize, eğitim bilimlerinin bütün alanları başta olmak üzere, ana temayla ilgili diğer sosyal bilimcilerin de katılmaları beklenmektedir.

Alt Konu Başlıkları

Eğitim Sistemleri (okul öncesi eğitim, temel eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim, açık ve uzaktan eğitim, öğretmen yetiştirme, hayat boyu öğrenme, andragoji vd.)

Eğitim Bilimleri (eğitim yönetimi, politikaları, denetimi, ekonomisi, planlaması; eğitim programları, öğretim öğrenme, ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, alan eğitimi [matematik eğitimi, fen bilgisi eğitimi, resim iş eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, tarih eğitimi, türk dili ve edebiyatı eğitimi, türkçe eğitimi, felsefe grubu eğitimi, tarih eğitimi, müzik eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, din eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, yabancı dil eğitimi, beden eğitimi ve spor eğitimi], karşılaştırmalı eğitim, eğitimin psikolojik, sosyal, tarihi, felsefi, ahlaki, kültürel temelleri; etnopedagoji vd.).

İnsan ve Kültür Bilimleri (felsefe, sosyoloji, psikoloji, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslar arası ilişikler, siyaset bilimi, güzel sanatlar, tarih, dil-edebiyat, ilahiyat, iletişim bilimleri vd.).

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ömer DİNÇER

Milli Eğitim Bakanı

Kongre Onur Kurulu

Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
Yükseköğretim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
YÖK Başkan Vekili

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hasan GÖNEN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanı

Prof.Dr. Selahattin TURAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Ahmet AYPAY
Kurul Başkanı

Doç.Dr. Cemil YÜCEL
Kurul Başkan Yardımcısı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Bahattin ACAT
Prof.Dr. Ayhan AYDIN
Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI
Doç.Dr. Engin KARADAĞ
Doç.Dr. Zühal ÇUBUKÇU
Doç.Dr. Asım ARI
Doç.Dr. Ayşe AYPAY
Doç.Dr. Kürşat YENİLMEZ
Doç.Dr. Pınar ANAPA
Doç.Dr. Cansu Filik İŞCEN
Doç.Dr. Özden TEZEL
Doç.Dr. Mizrap POLAT
Doç.Dr. Eyüp ARTVİNLİ
Yrd.Doç.Dr. Ümit ÇELEN
Yrd.Doç.Dr. İlknur ŞENTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr. İsmail YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr. Ali ERYILMAZ
Yrd.Doç.Dr. M. Ayhan MELEKOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Esra EREN
Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Zafer BALBAĞ
Yrd.Doç.Dr. Melih TURĞUT
Yrd.Doç.Dr. Asiye BERBER
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ANILAN
Yrd.Doç.Dr. Pınar GİRMEN
Yrd.Doç.Dr. İrfan SÜRAL
Yrd.Doç.Dr. Cavide DEMİRCİ
Yrd.Doç.Dr. Aytaç KURTULMUŞ
Yrd.Doç.Dr. S. Şengül ANAGÜN
Yrd.Doç.Dr. Burcu ANILAN
Yrd.Doç.Dr. Esra DERELİ
Yrd.Doç.Dr. Hilmi DEMİRAL
Yrd.Doç.Dr. A. Halis ARSLANTAŞ
Yrd.Doç.Dr. İsmail ACUN
Yrd.Doç.Dr. İlknur YÜKSEL

Önemli Tarihler
14 Aralık 2012 Kongre Birinci Çağrısının Yapılması
21 Şubat 2013 Kongre İkinci Çağrısının Yapılması
31 Mayıs 2013 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
15 Temmuz 2013 Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
09 Ağustos 2013 Kongre Katılım Ücretinin Ödenmesi İçin Son Tarih
16 Ağustos 2013 Kongre Programının Açıklanması
05 Eylül 2013 Kongre Başlangıcı
07 Eylül 2013 Kongre Bitiş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin