22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Ulusal Biyoloji Kongresi ni Eskişehir’de ilk kez düzenleyecek olmanın haklı gurur ve sevincini taşımakla birlikte, öncelikle siz değerli meslektaşlarımızı Eskişehir’de ağırlamaktan duyacağımız memnuniyetimizi paylaşmak isteriz.
23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “22. Ulusal Biyoloji Kongresi”ne sizleri davet etmek 30 yılı aşkın bir zamandır “Biyolog” yetiştirmekte olan bölümümüz için onur ve mutluluk kaynağıdır.
Anadolu’nun kültür mirasının en zengin örneklerini taşıyan Eskişehir, 2013 yılında “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ve “UNESCO Somut Olmayan Kültür Başkenti” kapsamında yapılmakta olan etkinlikler ile Dünya sahnesinde iki başkent sıfatı ile yer almaktadır. Sahip olduğu birikimin yanı sıra 2013 yılında yapılmakta olan kültürel etkinliklerin de kazanımları ile ülkemizin mutlaka görülmesi gereken şehirleri arasında ön sıralarda yer alan çağdaş bir üniversite kenti olan Eskişehir’de sizleri misafir etmeyi diliyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesinde bulunan Kongre ve Kültür Merkezimiz ve üniversitemizin sahip olduğu “yaşayan kampüs” ile sunduğu diğer olanaklar sayesinde, özellikle genç katılımcılar başta olmak üzere, tüm katılımcılara kolay ulaşımlı, zengin sosyal programlı ve ekonomik bir kongre olanağı sunmayı istiyoruz.
Bilindiği üzere, insan toplumlarının bilgi toplumu olma serüveninde tarih boyunca yaşam bilimleri lokomotif rolü üstlenmiştir. Günümüzde gelişmiş ülkeler bilgi temelli ve sürdürülebilir ekonomik modeller ile üretim yapan, sahip olduğu değerleri ve doğal zenginlikleri ile toplumun yaşam kalitesini artırmayı ve sürekli kılmayı başaran ülkeler olarak öne çıkmışlardır. Bu ülkelerin eğitim stratejilerine baktığımızda, ülke insanına kazandırılacak temel yetkinlik olarak canlı kaynakların tanınması, insanın yaşamını kolay kılmada kullanılması ve gelecek nesillere aktarılmasının eğitim programlarının temel hedefi olduğu görülmektedir. Yaşam bilimlerindeki bilgi birikimi doğal olarak bu sürece yön vermiştir.
Ülkemizin sahip olduğu eşsiz biyolojik zenginliğine karşın yaşam bilimlerindeki bilgi birikiminin topluma yansıması konusunda yetersiz kalındığını kabul etmemiz gerekir. Gelecekte ülkemizin dünyada etkin bir rol üstlenebilmesi, yaşam bilimleri alanında ürettiği bilgiyi endüstriyel süreçlere uyarlayabilmemize ve özellikle toplumun günlük yaşamına yansıtabilmemize bağlıdır. Gereksinim duyulan bilginin üretiminde ve kullanılmasında öncelikli sorumluluk yaşam bilimlerine gönül vermiş bizlerin olacaktır.
Dünyadaki gelişmelere karşın ülkemizde yaşam bilimlerinin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmak adına 22. Ulusal Biyoloji Kongresi’nin önemli bir fırsat olabileceğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda, biyoloji biliminin gösterdiği gelişimi ülkemiz açısından değerlendirmek, ülkemizde biyoloji öğretiminin sorunlarını tartışmak, bölgesel ve ülkesel önceliklerimizi dikkate alarak yaşam bilimlerinin geleceğine yön vermek amacı ile 22. Ulusal Biyoloji Kongresi’nin ana teması “Bilgi Toplumu, Yaşam Bilimleri ve Türkiye” olacaktır.
22. Ulusal Biyoloji Kongresi sizlerin değerli katılımları ve yurt dışından gelecek katılımcıların da varlığı ile uluslar arası katılımlı bir kongre olarak düzenlenecektir. Daha önceki Biyoloji Kongrelerinde de olduğu gibi, kongre, bilimsel paylaşımların yanı sıra meslektaşların birbirleri ile bir arada bulunabilmelerine olanak sağlayacak bir programa sahip olacaktır. Özellikle genç meslektaşlarımızın Biyoloji Bilimine uzun yıllar emek veren bilim insanları ile bir arada olmasını sağlamanın ötesinde, meslek birliğini güçlendirmek ve gelecek kaygılarının tartışılabileceği akademik ortamı oluşturarak, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde bir kilometre taşı olabilmek arzusundayız.
Mesleğimizin hak ettiğini düşündüğümüz konuma gelebilmesi için “gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” felsefesinin doğduğu Eskişehir’e tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.
23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacak 22. Ulusal Biyoloji Kongresi’nde buluşmak dileklerimizle…

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,
Prof. Dr. Semra İLHAN

İletişim
22. Ulusal Biyololoji Kongresi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
26480 Meşelik / ESKİŞEHİR

ubk2014@gmail.com