22 MART DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22 MART 2023 DÜNYA SU GÜNÜ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:
Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak

AMAÇ:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü “Ortaklıklar ve İşbirliği
Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” temalı fotoğraf yarışması ile konunun öneminin özellikle genç
nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye
girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su
bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma, seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her
katılımcı en çok 3 adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir

3. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb.) platformlarda
düzenlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir
bölümü kopya edilmemiş, yayım içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.

4. Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin
adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde
aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve plaketi iade ile mükellef olacaktır.

5. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları uzun kenar 40 cm’i geçmeyecek, kısa kenarı ise
18 cm’den küçük olmayacak, 300 dpi çözünürlükte ayrıca JPEG formatında olacaktır.

6. Eser sahibi fotoğraf çalışmalarını 50×70 cm ebadında baskı almaya uygun olacağını test ederek
fotoğraflarını göndermelidir. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

7. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır.
Ancak fotoğraflar dsg.afisyarismasi@dsi.gov.tr adresine e-mail ile gönderilirken katılımcının
adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.

8. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı
görülen eserler yarışma dışı kalacaktır.

9. Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir fotoğraf bulunmazsa Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı dereceleri ilan etmeyebilir.

10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dereceye giren fotoğrafları yayımlarken ek bir ücret
ödemeden üzerinde değişiklik yapabilir.

11. Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (e-mail ve
telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar https://www.dsi.gov.tr adresinde
yayımlanacaktır. Sonuç ilanından itibaren 15 iş günü içerisinde kendisine ulaşılamayan veya
yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise

13. madde kapsamında süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.

12. Katılımcılar “Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ne, “Fotoğraf Yarışması Şartnamesi”ne,
“Muvafakatnamesi”ne ve “DSİ Logosu”na https://www.dsi.gov.tr adresinde ulaşabilirler.

13. Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacak
ve iade edilmeyecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları her türlü ortamda (TV,
internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayımlama ve dağıtımını yapma hakkına
sahiptir.

14. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

ESERLERİN TESLİMİ:
1. Katılımcıların 17.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar “Katılım Formu ve Taahhütname”,
“Muvafakatname”yi doldurarak imzalı şekilde eserleri ile birlikte
dsg.fotografyarismasi@dsi.gov.tr adresine Google Drive ile e-mail göndermesi gerekmektedir.
Kargo ve elden teslim başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 (üç) adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir.

3. Mail ile gönderilecek fotoğrafın özellikleri:
– Çözünürlük: 300 dpi
– Uzun kenar ölçüsü: Uzun kenar 40 cm’i geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm’den küçük
olmayacak
– Doküman formatı: JPEG

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER:
Değerlendirme Mart ayının ilk haftası Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak seçici kurul
tarafından yapılacak olup birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
– Birincilik Ödülü : Plaket ve 7.500 TL
– İkincilik Ödülü : Plaket ve 6.000 TL
– Üçüncülük Ödülü : Plaket ve 4.500 TL
Dereceye giren eserler dışında seçici kurul tarafından uygun görmesi durumunda eser sahipleri; teşvik
için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ:
22 Mart 2023 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde
yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük
konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılara tören
programı resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Birimi
Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ Ankara
Telefon: (312) 454 49 61/ 454 49 66
e-posta: dsg.fotografyarismasi@dsi.gov.tr
web : https://www.dsi.gov.tr