22 MART DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:
Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak

AMAÇ:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü “Ortaklıklar ve İşbirliği
Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” temalı afiş yarışması ile konunun öneminin özellikle genç nesillere
benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasını sağlamak ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve
vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her
katılımcı en çok 2 (iki) adet afiş çalışmasıyla katılabilir.

3. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda
düzenlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir
bölümü kopya edilmemiş, yayım içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.

4. Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin
adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde
aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve plaketi iade ile mükellef olacaktır.

5. Yapılacak afiş çalışmaları 50×70 cm ebadında dik olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan
afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Afişlerin hazırlanmasında: Afişler, endüstriyel baskı teknikleri ile üretilebilecek nitelikte
olmalıdır. El çizimi ile üretilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımlar işletim
sistemi sınırlaması olmadan; Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw vb. tasarım
yazılımlarından birisi ile hazırlanmış olmalıdır.

7. Afişlerde kullanılacak tasarımlar, bitmap tabanlı görseller baskıya uygun en az 300 dpi
çözünürlükte ve CMYK (4 renk) evreninde hazırlanacaktır. Bu görsellerde dijital çözünürlük
ayarlaması ile detay kaybı (İnterpolasyon hatası) veya sıkıştırılmış resim formatlarından
kaynaklanan görüntü deformasyonu bulunmamalıdır.

8. Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Logosu” mutlaka yer
almalı, sayısal bilgiler yer almamalıdır. Katılımcılar DSİ logosunun orijinalini www.dsi.gov.tr
internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak
kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde
katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmamalıdır. Ancak afiş çalışmaları
dsg.afisyarismasi@dsi.gov.tr adresine e-mail ile gönderilirken katılımcının adı soyadı, açık
adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılmalıdır.

9. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı
kullanılan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

10. Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir afiş bulunmazsa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı dereceleri ilan etmeyebilir.

11. Seçici kurul, ödül veya sergileme derecesi alan afişler ile ilgili ek bir ücret ödemeden tasarım
sahibinden değişiklik yapmasını isteyebilir ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bu
afişleri yayımlarken üzerinde değişiklik yapabilir.

12. Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (mail ve
telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar https://www.dsi.gov.tr adresinde
yayımlanacaktır. Sonuç ilanından itibaren 15 iş günü içerisinde kendisine ulaşılamayan veya
yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise

14. madde kapsamında süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.

13. Katılımcılar “Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ne, “Afiş Yarışması Şartnamesi”ne,
“Muvafakatnamesi”ne ve “DSİ Logosu”na https://www.dsi.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

14. Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacak
ve iade edilmeyecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (TV,
internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayımlama ve dağıtımını yapma hakkına
sahiptir.

15. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

ESERLERİN TESLİMİ:
1. Katılımcıların 17.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar “Katılım Formu ve Taahhütname”,
“Muvafakatname”yi doldurarak imzalı şekilde eserleri ile birlikte
dsg.afisyarismasi@dsi.gov.tr adresine Google Drive ile e-mail göndermesi gerekmektedir.
Kargo ve elden teslim başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 (iki) adet afiş çalışmasıyla katılabilir.
A. e-mail ile gönderilecek afişin özellikleri:
– Renk evreni : CMYK
– Çözünürlük : 100 dpi
– Uzun kenar ölçüsü : 50×70 cm (dik)
– Doküman formatı : JPEG

B. Afiş tasarımlarının kaynak dosyası:
– Tasarımcının afişi hazırlarken kullandığı yazılım (Photoshop, Illustrator, CorelDraw vb.)
hangisi ise o yazılım belgesi olarak 300 dpi çözünürlükte ve üzerinde değişiklik yapılabilir
biçimde (katmanları birleştirilmemiş) hazırlanan proje eserlerin dereceye girmesi
durumunda yarışmacından istenecektir.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER:
Değerlendirme Mart ayının ilk haftası Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak seçici kurul
tarafından yapılacak olup birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
– Birincilik Ödülü : Plaket ve 7.500 TL
– İkincilik Ödülü : Plaket ve 6.000 TL
– Üçüncülük Ödülü : Plaket ve 4.500 TL
Dereceye giren eserler dışında seçici kurul tarafından uygun görmesi durumunda eser sahipleri; teşvik
için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ:
22 Mart 2023 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde
yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük
konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılara tören
programı resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Birimi
Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ Ankara
Telefon: (312) 454 49 61/ 454 49 66
e-posta : dsg.afisyarismasi@dsi.gov.tr
web : https://www.dsi.gov.tr