22 Mart Dünya Su Günü 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri Kompozisyon Yarışması

22 Mart Dünya Su Günü
22 Mart Dünya Su Günü 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri Kompozisyon Yarışması

Birleşmiş Milletlerin aldığı karar doğrultusunda, her yılın 22 Mart günü “Dünya Su Günü”
olarak farklı konularla kutlanmaktadır. 2023 yılı için konu “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlenmiştir.

22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi
Hızlandırmak” konusunun genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması için,
Ortaokullarda işlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu amaçla Ortaokulların 7. ve 8. sınıfları arasında “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi
Hızlandırmak” konulu resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi ve Bölge Müdürlüklerimiz aracılığıyla duyurulması planlanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından Türkiye geneli resmî/özel ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ” Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak ” konulu Resim ve Kompozisyon yarışması başvuruları başlıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22 MART 2023 DÜNYA SU GÜNÜ
KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ORTAOKULLARIN 7. ve 8. SINIFLARI YARIŞMAYA KATILACAKTIR.

KONU:
Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak

AMAÇ:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü “Ortaklıklar ve İşbirliği
Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” temalı kompozisyon yarışması ile konunun öneminin ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasını sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda
durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

3. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.

6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 10.02.2023 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

7. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtikleri kompozisyonu en geç 10.02.2023 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde
oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 17.02.2023 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.

DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ESERLERİNİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
– Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceye aktarabilme (25 puan)
– Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanımı (25 puan)
– Hitap, kullanılan dilin akıcılığı (25 puan)
– Türkçe dilbilgisi kurallarının ve noktalama işaretlerinin kullanımı (25 Puan)
3. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir. Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2023 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerden ülkemiz nezdinde covid-19 virüsünün etkilerinden korunmak amacı ile online olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 4.500 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 4.000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 3.500 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile
ödüllendirilebilecektir.

Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır.

TELİF HAKKI:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

KOMPOZİSYONLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye
giremeyenlerin iadesi; İstek halinde; 03.04.2023 tarihinden itibaren 15 gün içinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde birinci olarak dereceye giren kompozisyonlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; diğer kompozisyonlar ise ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden kompozisyon sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

ADRES:
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)

Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Birimi
Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ Ankara
Telefon: (312) 454 49 61/ 454 49 66

basvuru formu