22 MART 2015 DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

22 MART 2015 DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
………………………. İLİNDEKİ ORTAOKULLARIN 7. ve 8. SINIFLARI YARIŞMAYA KATILACAKTIR.

KONU:
Su ve Sürdürülebilir Kalkınma

AMAÇ:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Su ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu
kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin
artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm
sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla
veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış
olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep
telefonları mutlaka yazılacaktır.
4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş,
internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.
5. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 13.02.2015 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince
değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
6. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta
ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu
olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 13.02.2015
tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul
tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge
Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 20.02.2015
tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.
3. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul
tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.
Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Başkan Hasan ÇAKIRYILMAZ Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı
Üye Nazire MEMİŞ Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Üye Aynur GEDİZLİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef
Üye Serpil SAROĞLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur
Üye Canan Gökhan DOĞAN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur

BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2015 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül
sahibi öğrenci ve bir refakatçısının (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük
konaklamaları ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğü’nce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 1500 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1000 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

KOMPOZİSYONLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;
İstek halinde 01.04.2015 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge
Müdürlüklerinden kompozisyon sahipleri tarafından elden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul
edilmeyecektir.

ADRES:
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)

Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge
Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.