22. İTK Ulusal Üniversite Öğrenci Resim Yarışması Başlıyor!

Üniversite Öğrenci Resim Yarışması
Üniversite Öğrenci Resim Yarışması

Sanatın ve hayal gücünün buluşma noktası: İTK Ulusal Üniversite Öğrenci Resim Yarışması’na katılmaya hazır mısın?

İzmir Özel Türk Koleji, 1999 yılından beri düzenlediği İTK Ulusal Resim Yarışması’nın 22.sini üniversite öğrenci kategorisi ile sizlerle buluşturuyor. Yarışma, Türkiye’deki tüm lisans ve lisansüstü öğrencilere açık.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

İTK Ulusal Üniversite Öğrenci Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN AMACI:
1.Gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme
yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel
olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
2.Gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam
hazırlamak,

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU: Serbest Konu
Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan,
hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı Ön
lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil)
katılabilirler.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4- Yarışmaya gönderilecek olan eserlerde, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya
benzeri teknikler kullanılacaktır; Enstalasyon eserler dâhil değildir.

5- Resim çalışmalarının kısa kenarları 50 cm.’den küçük, uzun
kenarları 250 cm.’den büyük olmayacaktır.

6- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet eserle katılabilir.

7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış
katılmamış olması gerekmektedir.

8- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka
yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler
kabul edilmeyecektir.

9- YARIŞMA FORMLARI EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR.

10- Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış,
taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.)
eserler DEĞERLENDİRME DIŞI bırakılacaktır.

11- Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir
veya yarışmayı iptal edebilir.

12- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Yarışmacıların https://www.ozelturkkoleji.com/itk-resim-yarismasi/sayfasındaki
formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine
göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası okul adı, okul
adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

14- Yarışmaya katılacak resimler; madde 13’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı
Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-
689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

15- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 4Mayıs 2024 tarihinde
mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada
oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Melek Uz dikkatine” notu konulması gereklidir

17- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın
sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel
Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine
iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde
değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve
talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak
başvurular dikkate alınmayacaktır.

18-Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

19- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

20- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların
görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu
edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler.
Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta
şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Yarışma Takvimi
Elden teslim 8 Nisan 2024-4 Mayıs2024
Sonuçların açıklanması 16 Mayıs 2024
Ödül Töreni 23 Mayıs 2024

YARIŞMANIN UYGULANMASI
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.” Yarışma İzmir
Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir
2. Yarışmaya Türkiye’den tüm özel okul ve devlet okullarında okuyan öğrenciler
katılabilir.
3. Eserlerin elden ya da kargo ile teslim tarihi 8 Nisan 2024-4 Mayıs2024 arasında
yapılacaktır.
4. Juri üyeleri 15 Mayıs 2024 günü toplanıp kazanan eserlere karar verildikten Yarışma
sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü www.ozelturkkoleji.com adresinden 16 Mayıs
Perşembe duyurulacaktır.
5. Sonuçların açıklanmasından sonra 23 Mayıs 2024 tarihinde Özel Türk Kolejinde ödül
töreni yüz yüze yapılası planlanmaktatır.

Lisans-Lisans Üstü Kategorisi Ödülleri:
Birincilik: 15.000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
İkincilik: 10.000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Üçüncülük: 8500. Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Jüri Özel Ödülü: 5 gram altın
Ödüller İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Yarışma sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü www.ozelturkkoleji.com adresinden
duyurulacaktır.

Ödül töreni 23 Mayıs Perşembe günü yüz yüze olarak İzmir Özel Türk Koleji’nde
planlanmaktadır