22. Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması

İLKBAHAR, YAŞAMIN DOĞUŞUDUR

Amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçıları, bu yıl “İlkbahar ve İnsan” temasıyla düzenlenen 22. Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması’na davetli

“İlkbahar yaşamın yeryüzünde yeniden doğuşudur. O, her şeyin çiçeklenip kendini güneşin yararlı ışınlarına açtığı zamandır.”der bir günümüz filozofu. Bununla birlikte insan yaşamlarının da mevsimlere benzer bir döngüye sahip olduğunu gözlemleyemeyiz. İnsan da doğar, büyür, olgunluğa erişir ve güçten düşer. Zamanı geldiğinde ağaçların yaptığı gibi doğallık içerisinde yeniden çiçekler açacağını farketmez.

İşte bu bakış açısından, Türkiye’de insanın geleneksel bağlamda ilkbaharı nasıl karşıladığı, kutlandığı ve onunla nasıl bir işbirliğine girdiğini belgelemek üzere, Aktiffelsefe 22. Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması temasını “Türkiye’de İlkbahar ve İnsan” olarak belirlemiştir.

Aktiffelsefe Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal yarışmaya ilişkin olarak; “şubat ayında toprağa düşen cemre ile birlikte toprağın canlandığını ve toprakla birlikte insanların da harekete geçtiğini biliyoruz. Buz uğurlama bayramlarından, kardelen bayramlarına, çift sürme bayramlarından mart bozumuna, hıdrellez kutlamalarından uçurtma festivallerine, kır gezilerine, pazarlarımızdaki sebze ve meyvelerin çeşitlenmesinden ve kıyafetlerin renklenmesine kadar çok değişik konularda ilkbahar ve insanın işbirliğine dikkat çekmek için tüm amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını, yarışmaya katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Yarışmaya siyah-beyaz ve renkli dijital fotoğraf dallarında katılmak mümkündür.

Son katılım tarihinin 14 Eylül, 2015 Pazartesi olarak belirlendiği yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.aktiffelsefe.org adreslerinden ulaşılabilir.

Seçici Kurul:
Ozan Sağdıç (Devlet Fotoğraf Sanatçısı)
Mehmet Arslan Güven (Fotoğraf Sanatçısı)
Adnan Polat (Fotoğraf Sanatçısı)
Abdullah Gündüz (Folklor Araştırmacısı)
Erol Çınar (Fotoğraf Sanatçısı)
Eray Kanımtürk Aktiffelsefe Üyesi ve Fotoğraf sanatçısı

• HAKKIMIZDA
Aktiffelsefe, bir Yeni Yüksektepe Kültür Derneği sloganıdır.
YENİ YÜKSEKTEPE KÜLTÜR DERNEĞİ, 2014’de 25.YILINI KUTLAYAN FELSEFE, KÜLTÜR, GÖNÜLLÜLÜK ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPAN BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR.
Ayrıntılı Bilgi için
www.aktiffelsefe.org

ŞARTNAME

KONU VE AMAÇ
Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu “Geleneksel Türkiye” ana başlığı altında
“İLKBAHAR VE İNSAN” olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi
kaybolmaya yüz tutan geleneklerimizi belgelemeyi, arşivlemeyi, yurtiçi ve yurtdışı sergilerle
“geleneksel değerlerimizi” tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla, halk bilimi konusundaki kısa
açıklamalarıyla donatılmış Albüm, araştırmacılara sunulmak üzere araştırma kurumlarına
yollanmaktadır.

Ayrıca yarışmamız ve açılan sergilerle fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk
duymaktayız. Her yıl düzenlenmekte olan bu yarışma ve sergilerle siz değerli sanatçılarımızın
göstereceği ilgi ve katılıma şimdiden teşekkür ediyor; Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

KATILIM
Yarışma; Seçici Kurul dışında tüm amatör ve profesyonel sanatçılara açıktır. Yarışmaya gönderilecek
fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu
yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Bu yarışma kapsamında YYT, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları
konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri
iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın
tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan
ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına
uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

BÖLÜMLER
Yarışma; A.Siyah-Beyaz dijital (sayısal) B.Renkli dijital (sayısal) alanlarında yapılacaktır. Bir kişi her
bölüme en çok 10 (ON) yapıtla katılabilir.

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden
herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

BOYUTLAR
Fotoğraflar jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir.
Dereceye giren eserler sergileneceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için
fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu
konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamda olup, baskılar kabul
edilmeyecektir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

YAPITLARIN İŞARETLENMESİ
Birden fazla kategoriye katılım durumunda her kategori için ayrı başvuru formu düzenlenip, tüm
fotoğraflar adlandırmalarında kategorilerine dikkat edilerek tek bir CD veya DVD’ye kaydedilebilir. CD
veya DVD ’ye jpeg olarak kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; Katılımcının katıldığı il
adı, 5 (beş) rakamdan oluşan rumuz, sıra numarası, eser adı ve yarışma kategori adı mutlaka
bulunmalıdır. (Örnek: Ankara – 12345 – Sıra No (1,2,…) – Eser Adı – Kategori Adı ) Başvuru formuyla
gönderilecek CD veya DVD’nin üzerine sadece 5 (beş) karakterli rumuz yazılmalıdır. Başvuru
formunun ayrıca CD veya DVD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.
Yapıtlar belge niteliği taşıyacağından hem başvuru formuna “yöresi ve çekim tarihi (yıl olarak)”
belirtilmelidir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi: 14 Ekim, 2015 Çarşamba
Sonuç Bildirimi ve Geri Gönderme: Ekim, 2015
Ödül Alan Eserlerin Sergilenmesi: Kasım, 2015

YAPITLARIN GÖNDERİLMESİ
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar bir CD veya DVD’ye kayıtlı olarak (büyük ebat baskılara uygun
şekilde), başvuru formuyla birlikte gönderilecektir. Gönderilen her bir eserin içinde bulunduğu CD,
zarfın içerisinde yer almalıdır. Zarf ve CD’ler hasar görmeyecek şekilde paketlenip, aşağıdaki adrese
posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki gecikme veya hasardan derneğimiz
sorumlu olmayacaktır. Önceki yarışmalarda karşılaşılan posta gecikmelerini önlemek için kargo
şirketlerinin kullanılmasını ve telefon ile teyit edilmesini tavsiye ederiz.
Derneğimizin hafta içi 18:00 ve cumartesi günleri 10:00’dan sonra açık olduğu dikkate alınmalıdır.
Eserlerin kaydedildiği CD veya DVD ve başvuru formu son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna
kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirmede puanlama sistemi kullanılacaktır. Seçici Kurul, çalışmalarını ve yarışma sonuçlarını
ilan eden bir rapor hazırlayacak; bu rapor yarışma sonuçları ile birlikte web üzerinden duyurulacaktır.
Ödül alan tüm katılımcılara yarışma anısı olarak “Katılım Belgesi” verilecektir.

GERİ GÖNDERME
CD veya DVD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir. Açılmayan ya da okunmayan
CD veya DVD kayıtlarından YYT sorumlu olmayacak ve katılımcı yarışma dışı olacaktır. Eserlerin
sergilenmesi ve albüm haline getirilmesi dışındaki kullanımdan sanatçıya yapıt başına 50 TL telif ücreti
ödenecektir.

Ödüller:
Her dal için;
1.lik ödülü: Tarihi eser reprodüksiyon, plaket ve 20.Yıl Fotoğraf yarışması Albümü
2.lik ödülü: Tarihi eser reprodüksiyon, plaket ve 20.Yıl Fotoğraf yarışması Albümü
3.lük ödülü: Tarihi eser reprodüksiyon, plaket ve 20.Yıl Fotoğraf yarışması Albümü
Mansiyonlar: Her dalda iki esere mansiyon olarak sanat atölyemizden bir reprodüksiyon hediye
verilecektir.

Ayrıca, ilerleyen tarihlerde, ödül alan eserlerden oluşan Albüm, halk bilimi uzmanlarının katkılarıyla
literatür haline getirilerek araştırmacılara sunulmak üzere basılacaktır. Ödül sahipleri, hem bu kültürel
değerlerin korunmasına katkı sağlamış olacak, hem de uluslararası literatüre katkı sağlamış
olacaklardır.

Katılımcılar da aynı zamanda; ülkemizin 21 yıldır aralıksız sürerek; her yıl farklı bir temayla
zenginleşerek gelişen önemli bir görsel arşivine/ değişik İllerde tekrarlanan sergisine katkı
koyacaklardır.

JÜRİ
Ozan Sağdıç Devlet Fotoğraf Sanatçısı
Mehmet Arslan Güven Fotoğraf Sanatçısı
Adnan Polat Fotoğraf Sanatçısı
Abdullah Gündüz Folklor Araştırmacısı
Uğur Kavas Araştırmacı Foto Muhabiri
Erol Çınar Fotoğraf Sanatçısı
Eray Kanımtürk Aktiffelsefe Üyesi ve Fotoğraf Sanatçısı

Yarışma Sekreteri: Oya Uysal oyauys@yahoo.com

Adres: Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Ankara Genel Merkez Hoşdere Cad. Fuar Sok. No:11/13 06540
Çankaya Ankara

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.