21.YY NASIL BİREYLER İSTİYOR?

blog yazarı
Naciye Deniz ÖZDEK PEREZFERNANDEZ

21.YY BECERİLERİ VE STEM

21.YY NASIL BİREYLER İSTİYOR?

STEM “OKUL ÖNCESİ ETKİNLİĞİ” Mİ ?? YOKSA MÜHENDİSLİK BİLİNCİNİ KAZANDIRMANIN BİLİMSEL BİR METHODU MU??

“GÜNÜMÜZDE : Liderler yetkileriyle yönetenler DEĞİL, yetenekleriyle ve etkileriyle   ön plana çıkanlar arasından seçiliyor.”
Naciye Deniz ÖZDEK

İddilalı bir sözle başlamış olabilirim fakat GERÇEK bu.

Değişiyoruz. Gelişmek ve değişmek durumundayız. Evet! her şeyden anlamalıyız fakat tek bir konuda Uzman olmalıyız.

21.YY bizden bir şeyler bekliyor..Sorular hiç bitmez..Bitmesin de.

Hazırlıklı mıyız? Kendimizi geliştiriyor muyuz? Alıcılarımız açık mı? Basit konulara kafa yorup insanları mı konuşuyoruz yoksa fikirleri, buluşları, projeleri konuşabilecek yeterliliğimiz var mı? Yaratıcı düşünebiliyor muyuz? Anlatmak istediğimizi anlatamayınca öfkeleniyor muyuz? İletişime ne kadar açığız? Dil öğrenmeye ilgimiz var mı? Peki yeni bir gelişme karşısında hadi Allaşşkına…deyip susuuuunn ve beni dinleyinnn!!”” diye haykırıyor muyuz.

Hayatımıza yeni kelimeler girdikçe huzursuzluğumuz artıyor, rahatlık alanımız daralıyor sanki..Normal. Aşacağız 😉 Nelere uyum sağladık, bir zamanlar göçebeydik J Şimdi birlikte araştırmaları gözden geçirelim;

21.yy becerileri üzerine  Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner’ın yaptığı bir araştırmadan bahsedelim. İş dünyasından liderler ile yaptığı bu çalışmanın neticesinde, Wagner 21.yy öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı 7 beceri olduğunu savunuyor.(*) Bunlar ve kişisel yorumlarım;

  1. Eleştirel düşünme ve problem çözme:Yorum: karşılaşılan fikir ya da bilgiyi direkt “doğrudur” diyerek kabul etmekten ziyade kişisel fikir süzgecinden geçirip sorgulayabilmesi gerekir bence  bireyin. Problem kötü bir şey değildir aslında. Varsa mutlaka çözümü de vardır;) Çözüm odaklı olup analitik düşünme becerimizi geliştirmekte fayda var.
  1. Ağlar genelinde iş birliği yapmak ve etki yaratarak öncülük etmek Yorum: Etkileşim ve iletişimin kolaylaştığı yüzyılda herkes herşeyden az çok haberdar olsa da işinde en iyisi olanlar ile işbirliği içinde olmak her zaman kaliteyi arttıracaktır. İşteki etkiyi arttırma yönünde cesur bireyler olup öncülük edebilmek gerekir. Bunu da alt yapıda özgüveni sağlam olan ve iletişim kurmaya açık olan bireyler yapabilir.
  1. Hız ve uyum :  Yorum: Eskidenmiş büyük balık küçük balığı yer mottosu. Şimdilerde küçük fakat hızlı hareket edebilen ,öngörülü kıvrak balıklar akıllı davranarak tehlikeden uzaklaşıyor ve hayatını daha kaliteli sularda becerilerini daha da geliştirerek sürdürebiliyor;) Bireyin  yeni, kesin olmayan ve hızla değişen durumlarla baş edebilmesi önemli  bir 21.yy yetisidir. İş stresiyle baş edebilme.  Kriz ve acil durumlara etkili bir şekilde cevap verebilme mesela. Burada güçlü bir soru geliyor aklımıza NASIL? Cevabını bulduğumuz anda yola devam etmemek için hiçbir sebep yoktur.
  1. Girişkenlik ve girişimcilik :Yorum: Girişkenliğin, hazırcılığın ve beklemenin tersi olan bir algoritması var.  Girişimci ruh olabilmek için kişinin yeterliliğin olması ve bunu paylaşmaya hazır olması gerekmektedir. Bunun için organizasyon becerisi, krizi yönetebilme, iş ve görev sıralamasını bilme ,sürdürebilme alt becerileri takip eder.
  1. Etkili sözlü ve yazılı iletişim: Yorum: Yabancı dil bilmenin önemi tartışılmaz. Fakat kendi dilinde kendini ifade edemeyen bireyler farklı dilleri ve kültürleri öğrenseler ne kadar iletişime geçebilirler. “Derdimi anlatacak kadar konuşuyorum” sözümüz vardır bilirsiniz. Kişinin derdi ya da anlatacak paylaşacak bir konusu yoksa yabancı dili öğrenmesinin ne kadar faydası olabilir. Hem sözlü hem yazılı ve hatta sözsüz iletişimde ,beden dilinde de uzmanlaşmış bireylere ihtiyaç duymaktadır 21.yy .
  1. Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme: Yorum: Bilgiye artık her şekilde ulaşabiliyoruz. İnternet bunun için paha biçilmez bir nimet. Fakat bilgiyi olduğu gibi kabul etmemek noktasında beceri sahibi olmalı ve analiz edebilir ve fikir üreteblir hale gelmemiz gerekmektedir.
  1. Merak ve hayal gücü Yorum:Önce hayal ettiler. Kimler mi? Tabii ki bilim adamları, büyük sanatçılar, kurgucular… Sınır tanımayanlar. Neden olmasın dediğimiz anda olabileceklere kucak açmalı ve kabul etmeliyiz. Sanırım hayallerden kaçış yok. Onlar geçmişte ütopik dediğimiz şeylerdi. Şu an yaşadığımız GERÇEKLER olarak sahnedeki yerlerini aldılar. Sistem bileşenlerinin birbiriyle olan etkileşimi hakkında soyut düşünmekten korkmamamız bizleri n 21.yy beklentilerini karşılamamızı sağlayacak.

…..Sizce klasik eğitim anlayışlarıyla bu becerilerin kazanılması mümkün mü?

Öğrencilerimize bu becerileri kazandırabilmemiz için acil eylem planı oluşturup önce eğiticiler olarak kendimizi değiştirmeye ve geliştirmeye başlasak nasıl olur?

Çünkü öğrencilerimiz artık geleceğin Nano-Medikalcileri , zaman planlamacıları, Çocuk ve EQ-IQ Tasarımcısı, Robot İşçi Ajansı, Simülsyon ve Oyun Uzmanları, Rüya Gerçekleştiricileri, Soru tasarımcıları……Baş edebilecek misiniz onların meraklarıyla ve sorularıyla? Hep SUS ve SESSİZ OL denmez….SOR demenin zamanı ve öğrenciye iyi bir COACH olabilmek için 21.YY bireyi olmak için çalışmak üretmek merak etmek iletişime açık olmak girişimci olmak …Gerekiyor. Yani  biraz daha yenilikçilik ve mücadele.

Bununla ilgili olarak linkteki Ufuk Tarhan’ın makalesini okumakta fayda var.

http://www.ufuktarhan.com/makale/tercihlerinizi-gelecege-uygun-yapin-gelecegin-meslekleri

Bunun için hızlı ve uyumlu olmak Wagner’in P21 platformunda söylediği gibi 21.yy öğrenenlerinin sahip olması beklenen bir yetenek. Senelerce aynı şirkette çalışacak bile olsanız departmanlar arasında geçiş yapmanız gerekebilir. Bu da yeni problemler çözmeye ve yeni yetenekler kazanmaya yani değişime hızlı bir adaptasyon sağlayabiliyor olmalısınız demektir. Aynı zamanda sizden istenenle yetinmeyip, girişimci olmalısınız. Keskin, kolay ulaşılabilen hedeflerdense esnek hedefler belirleyip girişkenliğini canlı tutmanız beklenir.

Bu amaç için ortaya farklı eğitim yaklaşımları ve eğilimleri çıkmaktadır. STEM bu eğilimlerden biridir.

STEM Eğitimi:

STEM Eğitimi mühendislik zihin yapısını (tasarım odaklı düşünme) ilerletmelidir.

Mühendislikle ilgili 21.yy yetenekleri:

1)Sistematik düşünme

2)Yaratıcılık( sıra dışı düşünme)

3)Optimizasyon

4)İşbirliği

5)Etkili iletişim

6)Etik durumları göz önüne alma

STEM çalışmaları ile bireyler 21.yy’a sağlam hazırlanmış olarak ŞİMDİ’mize ve GELECEK’imize damgasını vuracaklar.

STEM Probleme karşı çözüm üretebilen, yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş, soru sorabilen, ekip çalışmasına uygun, her alanda bilgi ve yorum sahibi olan bireylerin yetişmesi konusunda öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacağız.

Naciye Deniz ÖZDEK