21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi ve Sosyal-Duygusal Zeka – Assist. Professor Olcay YAVUZ

Açılış Konuşması: 21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi ve Sosyal – Duygusal Zeka
Assist. Professor Olcay YAVUZ Eğitim Liderliği ve Politika Çalışmaları Bölümü Southern Connecticut State University, The USA