21. Ulusal Mekanik Kongresi

Değerli Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları

Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) nin her iki yılda bir hiç aksamadan gerçekleştirdiği ULUSAL MEKANİK KONGRESİ etkinliği kırk yılı aşmış bulunuyor. Ulusal anlamda en uzun soluklu ve en büyük katılımlı olan bu bilimsel etkinlik, her seferinde Türkiye’nin farklı bir üniversitesinde coşkuyla beş gün sürmektedir. Kongre, dört güne yayılmış paralel oturumların oluşturduğu bilimsel ortam ve bir tam günü kapsayan sosyal etkinlik ile birlikte tamamlanmaktadır. Sayılar ile bilgi vermek istersek, son iki kongrenin düzenlendiği Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’ndeki bildiri sayıları, sırası ile 126 ve 127 dir.

Ulusal Mekanik Kongresi, mühendislik uygulamalarına dönük matematiği kapsayan teorik mekanik, sayısal mekanik, deneysel mekanik, yapı ve malzeme mekaniği, akışkanlar mekaniği, termodinamik, ısı transferi, kontrol teorisi, sürekli ortamlar mekaniğinin her alanından araştırmacıya açıktır. Kongrenin sabah oturumları, alanında üst düzey olmuş, ürettikleri ile saygınlık kazanmış bir çağrılı konuşmacının sunumu ile başlar ve daha sonra gün içinde paralel oturumlar biçiminde devam eder.

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde 02-06 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. YÖK tarafından gündeme getirilen araştırma üniversiteleri olgusu çerçevesinde, her düzeyden akademisyenin aynı ortamda birlikte olduğu bu bilimsel iklimin genç akademisyenlere aktarılması TUMTMK’nın temel hedeflerinden biridir. Tecrübeli akademisyenlerin enerjiye ve heyecana, genç akademisyenlerin de birikime ihtiyaç duyduğu düşünülür ise, sizler ile birlikte Niğde’de olmaktan büyük mutluluk duyacağız. İki senede bir, Türkiye’yi kucaklayan bilimsel heyecanlarımızı paylaşıyor ve birlikte büyümenin mutluluğunu hissediyoruz.

Bu vesile ile, bize maddi ve manevi desteğini veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.

Saygılarımla

Prof.Dr. Mehmet H. Omurtag
TUMTMK Başkanı
2019

Değerli Bilim Adamları ve Meslektaşlarım,

Türkiye’nin en köklü ve saygın bilimsel komitelerinden biri olan TUMTMK (Teorik ve Uygulamalı Türk Milli Komitesi), 10 Aralık 1976 yılında kurulmuş olup, bu güne kadar pek çok bilimsel etkinlikte bulunmuştur. Komitenin mekanik alanında yıllardır düzenlemekte olduğu ulusal kongrelerden, 21. Ulusal Kongre’yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde düzenlemekten büyük onur duyuyoruz.

Teorik ve uygulamalı pek çok bilim dalının kapsamında olan mekanik konusu, geçmişten günümüze gelişerek birçok yeniliğin de önünü açmıştır. Mekanik konusu kapsamında gerek temel bilimler gerekse mühendislik gibi uygulamalı bilimlerdeki son gelişmeleri takip etmek, araştırmakta olduğumuz konuları paylaşmak ve meslektaşlarımız ile bir araya gelmek için fırsat sağlayan kongremiz 02-06 Eylül 2019’da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılacaktır.

Her iki yılda bir düzenlenen TUMTMK Ulusal Mekanik Kongresinin bu yılda (2019), Mekanik alanındaki yeni gelişmelerin sunulacağı ve tartışılacağı bir kongre olması ümit edilmektedir. Bu hedefe ulaşmak amacı ile düzenlemekte olduğumuz kongre, çağrılı sunumlar, sözlü ve poster sunumları ve sosyal aktiviteleri içermektedir. Alanında uzman bilim insanlarımız bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşacaktır.

Kongre yerel komitesi 21. Kongre program hazırlıklarını özveri ile yürütmektedir. Türk Mekanik camiasının en önemli organizasyonu olan TUMTMK 21. Kongresinin bilimsel programına destek veren tüm birimlerimize, bu etkinlikte görev alan, bilgilerini bizlerle paylaşan değerli bilim insanlarımıza, kongremize katkı sağlayan endüstri firmalarına, TUMTMK yönetimi ve üyelerine Fakültemiz adına çok teşekkür ederim.

Mekanik camiasının değerli bilim adamları ve meslektaşlarımız, TUMTMK 21. Ulusal Mekanik Kongresi’nin bilimsel açıdan zengin, başarılı ve güzellikler ile geçmesi dileği ile sizleri Niğde’ye davet ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN
TUMTMK 21. Ulusal Mekanik Kongresi
Yerel Komite Başkanı