21.Finans Sempozyumu

21.Finans Sempozyumu

Finans Sempozyumu Finans Bilim Platformu aracılığı ile her yıl Ekim ayında bir üniversite ile ve bu üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenmektedir. Finans Bilim Platformu (FBP) finans alanındaki aktif görev yapan veya emekli olmuş tüm öğretim üye ve yardımcılarının oluşturduğu dernek ya da vakıf gibi tüzel kişiliği olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. FBP’nin amacı, finans alanında görev yapan bilim adamlarının bilimsel ve sosyal etkinliklerine katkıda bulunmak, bu etkinliklerin kamuya duyurulmasına yardımcı olmak, finans alanında sempozyum, konferans, açık oturum vb. bilimsel toplantılar düzenlemek; ders programlarının içeriğinin, değişen koşullara göre, gereksinmeleri daha iyi karşılar hale getirilmesi için çalışmalar yapmak ve girişimlerde bulunmaktır.
www.finansbilim.com

Bildiri Konuları
Sempozyum için herhangi bir konu sınırlamasına gidilmemiş, sempozyumun genel olarak tüm finans konularında yazılmış bildirilere açık olması tercih edilmiştir. Aşağıda örnek amaçlı konu başlıklarına yer verilmiştir.

Çalışma Sermayesi Yönetimi
Hazine Yönetimi, Kurumsal Yönetim
Temettü Politikası
Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi
Piyasa Etkinliği, Sermaye Bütçelemesi
Performans Değerleme
Şirket Değerleme
Ekonomik Katma Değer
Piyasa Katma Değeri
Volatilite, Yatırım Fonları
İflas ve Tasfiye
Birleşme ve Satın Alma
Türev Ürünler
Borsalarda Güncel Gelişmeler
Bankacılık ve Finansal Hizmetler
Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları
Kredi Derecelendirme
Risk Sermayesi
Finansal Krizler
Sigortacılık
Faizsiz Bankacılık
Uluslararası Finansal Piyasalar
Emeklilik Fonları
Uluslararası Ticaret ve Finans
Sermaye Hareketleri
Döviz Piyasaları
Performans Yönetimi ve Dengelenmiş Skorkartları
Gelişen Piyasalar
Davranışsal Finans
Girişimcilik ve Risk Sermayesi
Finans Mühendisliği
Etkin Piyasalar
Değerleme ve Fiyatlama
Tasarruf-Yatırım İlişkisinin Kuramsal Analizi
Finansal Yeniliklerin Tasarruf-Yatırım Üzerindeki Etkileri
Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Finansal İşlevleri
Finansal Modeller ve Uygulamaları
Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi
Proje Değerlendirme ve Yatırım Planlama
Proje Yönetimi, Risk Analizi ve Yönetimi

http://finans21.balikesir.edu.tr/index.php

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.