2024 LGS Öğrenci ve Velileri için Önemli Hatırlatmalar

LGS Sınavı
LGS Sınavı

Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda ve 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okulda, 35 salonda gerçekleştirilecek. 2 Haziran’daki LGS kapsamındaki merkezî sınava katılmak isteyen 8. sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan tarihleri arasında isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler.

Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85’i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldı. Bu kapsamda, öğrencilerin merkezî sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.

LGS merkezî sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Ayrıca, özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82 ve az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Sınavın kapsamında değişiklik yok. Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav yapılacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu.

Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Soruları gören herkes, sınav sonuna kadar kapalı matbaada kalacak. Soru hazırlama çalışmaları ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan “güvenlikli alan”da yapıldı. Hazırlanan sorular, alan, ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzunda bir araya getirildi. Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri, 7/24 kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav görevlileri ve soruları gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak.

Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alındı. Sınav soruları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı. Öğrencinin okula devamı, derse aktif katılımı ve ders kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri anlayarak yapmış olmaları, sınavda istedikleri sonucu almalarını kolaylaştıracak.

Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de sınava hazırlık yapan öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarını desteklemek için örnek sorular yayımlandı. Hazırlanan örnek soru paketlerinde her dersten sorular ve bu soruların örnek çözüm videoları yer aldı. Örnek sorulara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası “odsgm.meb.gov.tr” üzerinden ulaşılabiliyor.