2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi

Türkiye’de eğitimin temel dinamiklerinin yeniden inşa edileceği hazırlık sürecinin başlangıç aşamasını oluşturan “3 Yıllık Program”ın temelleri, 2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi “Bulma Konferansı”yla atılıyor.

Toplumun farklı kesimlerinden ve uzmanlık alanlarından temsilcilerin Türkiye’de eğitim sisteminin geleceğini ortak akıl paydasında şekillendirmek üzere buluşacağı konferansa, bilimden sanata, hukuktan medyaya, spordan iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına kadar 21 farklı alanda eğitim gönüllüleri katılacak.

8 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek Konferansın açılış konuşmasını ise Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK gerçekleştirilecek.

ETKİNLİK PROGRAMI
09.00 – 10.00 Kayıt
10.00 – 10.30 Açılış Konuşması: Ziya SELÇUK, Millî Eğitim Bakanı
10.30 – 11.00 Çalıştay Gruplarının Oluşması ve Çalıştay Salonlarına Geçiş
11.00 – 11.15 Kahve Arası
11.15 – 12.30 I. Oturum
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.45 II. Oturum
14.45 – 15.00 Kahve Arası
15.00 – 16.15 III. Oturum
16.15 – 16.30 Kahve Arası
16.30 – 18.00 Nihai Değerlendirme
18.00 – 18.30 Kapanış Konuşması, Ziya SELÇUK, Millî Eğitim Bakanı
ÖNEMLİ NOT:
Konferansın açılış konuşması sonrasındaki bölümü basına kapalı olarak devam edecektir.

TOPLANTIDA ELE ALINACAK TEMALAR
1. Nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? Bu müfredatlarda öğrencilere hangi beceriler kazandırılmalıdır?
Eğitim programlarının temel felsefesi nasıl olmalıdır? Programlar nasıl belirlenmelidir?

Ders kitapları ve diğer ders materyalleri nasıl hazırlanmalıdır, hazırlanırken hangi hususlara dikkat etmek gerekir? Öğrencilerin mutlu, ahlaklı ve beceri sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi için neler yapılmalıdır? Nasıl bir ilk ve ortaöğretim hayal ediyorsunuz?

2. Nasıl bir öğretmen istiyoruz?
Geleneksel kodları ihmal etmeden çağdaş dünyada nasıl bir öğretmene ihtiyacımız var? Eğitim hayatımızda öğretmenlerimiz için ne tür meslekî gelişim programları ve insan kaynakları modeli geliştirebiliriz? Hâlihazırda işbaşında olan öğretmenlerimiz için nasıl ve ne tür hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir?

3. Kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız?
Okul mimarisinden minimal ortamlara kadar okul tasarımlarında nelere dikkat edilmelidir? Çocuklarımız nasıl bir okul ve sınıf ortamlarında eğitim görmelidir? Sınıf ortamları oluşturulurken başarı, başarısızlık, ekonomik veya sosyal farklar nasıl arttırılabilir? Okul sistemleri nasıl oluşturulmalıdır?

4. Ülkemizde bölgeler arası eğitim farklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalıdır?

5. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır?
Hem lise hem de üniversiteye öğrenci yerleştirme usul ve yöntemleri konusunda önerileriniz nelerdir? Sınavların eğitim hayatımızdaki rolü ve ağırlığı nasıl düzenlenmelidir?

6. Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalıdır?
Eğitim hayatımızda hangi izleme, ölçme ve değerlendirme sistemleri kullanılmalıdır?

Eğitim sistemimiz nasıl denetlenmeli, özdenetim mekanizmaları nasıl kurgulanmalıdır?

7. Eğitimimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz?
Öğrenci ve öğretmenlerimiz için ders dışı aktiviteler, uğraş ve sosyal faaliyetler nasıl düzenlenmelidir?

Öğrencilerimizin yerel, ulusal veya uluslararası sanat, kültür ve sportif faaliyetlere ilgisini artırmaya yönelik hangi çalışmaları yapmalıyız?

http://egitim2023.meb.gov.tr/

ETKİNLİK LOKASYONU
İstanbul Hilton Bosphorus
Cumhuriyet Cad. No: 50 34367 Harbiye, İstanbul