2023 LGS Türkçe Soru Dağılımı

LGS Türkçe
LGS Türkçe Soru Dağılımı

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) Türkçe testi, 20 sorudan oluşmaktadır. Sorular, 6. ve 7. sınıf Türkçe derslerinde işlenen konulardan seçilir.

Soru dağılımı her yıl değişebilir ancak genellikle aşağıdaki konulara ağırlık verilir:

Dil Bilgisi (kelime çeşitleri, cümle öğeleri, fiil çatısı, zaman kipleri, çekim ekleri, sözcükte anlam)
Anlam Bilgisi (kelime anlamları, eş anlamlı-karşıt anlamlı kelimeler, deyimler-atasözleri, paragraf anlamı, metin çözümleme)
Yazım Kuralları (noktalama işaretleri, büyük-küçük harfler, yazım yanlışları)
Okuduğunu Anlama (metinlerden bilgi çıkarma, metinleri yorumlama, metinlerin amacını belirleme)
Sözcükte Anlam (anlam ilişkileri, benzetme, kinaye, teşbih, istiare)
Bu konular dışında, testte dil becerileri, okuma hızı, okuma anlama, anlatım becerileri ve eleştirel düşünme gibi genel beceriler de ölçülür.

2023 LGS Türkçe Konu Dağılımları

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Parçada Anlam
Metin Türleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Fiilimsiler
Cümlenin Öğeleri
Fiilde Çatı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
Sözel Mantık / Görsel Okuma

 

Türkçe Konuları 2018 2019 2020 2021 2022
Sözcükte Anlam 2 2 1 2 2
Cümlede Anlam 2 2 2 2 2
Deyimler ve Atasözleri 1 2
Parçada Anlam 8 3 3 10 5
Metin Türleri 1 1 2 1
Söz Sanatları 1
Yazım Kuralları 1 1 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1 1
Fiilimsiler 1 1 1
Cümlenin Öğeleri 1 1
Fiilde Çatı 1
Cümle Türleri 1 1 1
Anlatım Bozukluğu 1 1 1
Sözel Mantık / Görsel Okuma 1 7 6 4 5
Toplam 20 20 20 20 20

 

LGS Türkçe dersine nasıl hazırlanılır?

LGS Türkçe dersine hazırlanmak için bazı ipuçları şöyle:

LGS Türkçe dersi için çalışma planı oluşturun. Çalışma planınız kendi yaşam şartlarınıza uygun ve uygulanabilir olmalı. Planınızda hangi konulara ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin.

LGS Türkçe dersinin konularını iyi öğrenin. Konuları öğrenirken anlamaya ve kavramaya çalışın. Ezberlemekten kaçının. Konuları öğrendikten sonra tekrar edin ve test çözün.

LGS Türkçe dersinde önemli olan konulardan biri de fiilimsilerdir. Fiilimsiler konusunda fiilimsi eklerini ezberlemektense bu eklerin anlamsal olarak ne ifade ettiğini bilmek gerekli.

LGS Türkçe dersinde bir diğer önemli konu da fiilde çatıdır. Fiilde çatı konusunu anlayabilmeniz için cümlenin ögeleri, fiil, ekler ve aralarındaki bağlar yani cümle kurgusu iyi bilinmeli.

LGS Türkçe dersinde paragraf sorularına da hazırlıklı olun. Paragraf sorularında önce soru cümlesi okuyup sonra paragraf okumalısınız. Böylece paragraf okunurken sorunun cevabını tarayıp zamandan kazanabilirsiniz.

LGS Türkçe özel ders talepleriniz için hemen türkçe özel ders veren öğretmenlerimiz ile iletişim kurunuz.