2021 Yılı Erasmus+ Çağrıları

Erasmus +

Erasmus+ Programının 2021-2027 döneminde 28,4 milyar avroluk toplam bütçesi ile tüm Avrupa’da 10 milyondan fazla kişiye yurtdışında eğitim, öğretim ve deneyim kazanma fırsatı sağlamayı hedefliyor. Yeni program, artan bütçesiyle önceki program dönemindekinden daha fazla sayıda faaliyet ve yararlanıcıya ulaşma imkanı sunacaktır. Bu faaliyetler ile imkânları kısıtlı kişiler ve küçük ölçekli kuruluşlar için daha basit ve daha erişilebilir hale getirilmesi, kapsayıcılık, çevre ve dijitalleşme gibi konular ön plana çıkmaktadır. Erasmus+ Programı Avrupa Eğitim Alanı’nın 2025 yılına kadar işler hale gelmesine destek verecektir.

2021-2027 döneminde Erasmus + Programının temel öncelikleri:

Kapsayıcı Erasmus+: farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip kişiler ile kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlar dahil olmak üzere daha az fırsata sahip insanlara gelişmiş fırsatlar sağlamak.

Dijital Erasmus+: Pandemi, eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital geçişini hızlandırma ihtiyacının altını çizdi. Erasmus+, Dijital Eğitim Eylem Planı doğrultusunda dijital becerilerin geliştirilmesini destekleyecektir. ETwinning, Okul Eğitim Kapısı ve Avrupa Gençlik Portalı gibi platformlar aracılığıyla yüksek kaliteli dijital eğitim ve değişim sağlayacak ve dijital sektördeki stajyerleri teşvik edecektir. Karma/hibrit yoğun programlar gibi yeni formatlar, yurtdışında kısa süreli fiziksel hareketliliğin çevrimiçi öğrenme ve ekip çalışmasıyla tamamlanmasına olanak tanıyacak. Programın uygulanması, Avrupa Öğrenci Kartının tam olarak sunulmasıyla daha da dijital hale getirilecek ve basitleştirilecektir.

Yeşil Erasmus+: Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, program, sürdürülebilir ulaşım modlarını kullanan katılımcılara finansal teşvikler sunacak. Aynı zamanda çevre sorunları konusunda farkındalık yaratan projelere yatırım yapacak ve iklim krizinin hafifletilmesiyle ilgili alışverişleri kolaylaştıracak. Erasmus+ hareketliliklerinin her aşamasında çevreye duyarlı, sürdürülebilirliği esas alan uygulamalara önem verilecek.

Gençler için Erasmus +: DiscoverEU artık Erasmus + ‘ın ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve 18 yaşındaki çocuklara Avrupa’yı dolaşmak, diğer kültürlerden öğrenmek ve Avrupalı ​​akranlarla tanışmak için bir tren seyahati imkanı veriyor. Erasmus + ayrıca, gençlerin demokratik yaşama katılmalarına ve katılmayı öğrenmelerine yardımcı olmak, gençleri ve karar vericileri yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde bir araya getirmek, paylaşılan Avrupa değerleri ve temel haklar hakkında farkındalık yaratmak için yeni gençlik katılım faaliyetleri yoluyla değişim ve işbirliği fırsatlarını destekleyecek.

Pandemi bağlamında Erasmus+ dayanıklılık çabası yüz binlerce okulu, yüksek öğretim kurumunu, mesleki eğitim kurumlarını, öğretmenleri, gençleri, gençlik ve spor kuruluşlarını, sivil toplumu ve diğer paydaşları harekete geçirecektir. Program, Avrupa çapında, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin kalitesini ve uygunluğunu artıran yeni uygulamaların, dijitalleşmenin hızlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Erasmus+ Programında yeni dönemde:

Avrupayı Keşfet (DiscoverEU) ile 18 yaşındaki gençler, interrail bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve kültürel mekânlarını yalnız ya da arkadaş gruplarıyla ziyaret edebilecekler. Daha önce sadece AB Üyesi ülkelere açık olan Discover EU faaliyeti 2021 yılından itibaren tüm Program Ülkelerine açılmıştır.

Erasmus+ ayrıca sınır ötesi işbirliği projelerine yatırım yapmaktadır. Bunlar, yüksek öğretim kurumları arasında (örneğin, Avrupa Üniversiteleri girişimi); okullar; öğretmen eğitimi (örneğin Erasmus+ Öğretmen Akademileri); yetişkin öğrenme merkezleri; gençlik ve spor organizasyonları; mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları (örneğin Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri) olabilir.

Erasmus+ Programı, okul çağındaki öğrencilerin yeni dönemde Avrupa’daki okullarda eğitim almaları ya da staj görmeleri için yepyeni bir faaliyet sunacaktır. Okul eğitimi alanında okul öğrencileri ülkeler arası gruplar halinde veya bireysel olarak kısa veya uzun dönem hareketlilikler yapabileceklerdir.

Doktora öğrencileri kısa dönemli faaliyetler ile yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alabilecektir. Bunun yanı sıra doktora öğrencileri ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa veya uzun vadeli fiziksel çalışma veya staj hareketliliği de yapabileceklerdir.

Öğretim ve staj hareketlilikleri fiziki hareketlilik ve dijital eğitim öğretimi kapsayan karma hareketlilikler halinde yapılabilecektir.

Erasmus+ Mobil Uygulaması, öğrencilere yurtdışındaki değişimleri öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve hizmetlere tek bir çevrimiçi erişim noktası sağlayacaktır. Ayrıca diğer sektörlerdeki öğrenciler için programa katılım hakkında bilgi içeren uygulama hakkında daha fazla bilgi için: erasmusapp.eu

Gençlik Katılımı faaliyetleri gençlerin demokratik hayata katılmaları, ortak değerler ve temel haklar konusunda farkındalık geliştirmeleri, karar alıcılarla bir araya gelmeleri için gençlere proje sunma imkanı verecektir.

Spor alanında yeni bir faaliyet olarak 2022 yılından itibaren spor koçları ve personeline profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla için Avrupa’da eğitimlere katılmaları için hibe ve hareketlilik imkanları sunulacaktır.

Kurumlar, eğitim öğretimi iyileştirmek için yurt dışından öğretmen, iş insanı, uzman, eğitmen gibi kişileri kurumlarına davet edebileceklerdir.

KA2 kapsamında kâr amacı gütmeyen etkinlikler ve küçük ölçekli ortaklıkları da içeren işbirliği ve ortaklıkların hayata geçirilebilecektir.

Jean Monnet Aktiviteleri yükseköğretim dışında eğitimin ve öğretimin diğer alanlarına da yayılacak, yeni dönemde Jean Monnet Modülleri, Jean Monnet Kürsüleri, Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri desteklenecektir.

Detaylı bilgi için:

Türkiye Ulusal Ajansı web sitesi: www.ua.gov.tr