2020 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ANKARA BÖLGE SERGİSİNE KATILACAKLAR LİSTESİ

NO
BAŞVURU NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI DANIŞMAN ADI SOYADI PROJENİN ADI ANA ALANI TEMATİK ALANI
1 1689B012001377 YUSUF EFE KIVILCIM BARAN DADAKOĞLU HEN-ZEO: SU ARITIMI İÇİN YENİLİKÇİ BİR ÇÖZÜM BİYOLOJİ SU
OKURYAZARLIĞI
2 1689B012020419 AYŞEGÜL ÇOBAN
MÜBERRA DİNÇ SERCAN ÇOBAN : KUDRET NARI, BİBERİYE VE GÜMÜŞ SUYUNUN BAZI İNSAN KANSER
HÜCRE HATLARI PROLİFERASYONUNA ETKİLERİ BİYOLOJİ SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
3 1689B012013135 IŞIL NESLİHAN SAVAŞER NAZAN SANİYE BASDIRMACI
ENDOTEL HASARI’NIN İYİLEŞTİRİLMESİNDE BAZI ESANSİYEL YAĞLARIN
HUVEC (HUMAN UMBİLİCAL VEİN ENDOTHELİAL CELL) ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİYOLOJİ SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
4 1689B012019035 İSKENDER BURAK TELLİ FATMA GÜRKAN NÖRONLARA FARKLILAŞAN KÖK HÜCRELERİN DERİN ÖĞRENME
MİMARİSİYLE GÖRÜNTÜLERİNİN İŞLENMESİ BİYOLOJİ YAPAY ZEKÂ
5 1689B012019415 SELİN TOPCU TUĞBA ARSLANTÜRK
BİNGÖL AĞAÇLARI YAŞATALIM KURU YAPRAKLARI KAĞIT YAPALIM BİYOLOJİ EKOLOJİK DENGE
6 1689B012017518 HELİN LARA ŞENOĞLU NİLGÜN AK SIVI CURCUMİN EKSTRATININ İNSAN KOLON KANSERİ HÜCRELERİ
ÜZERİNDEKİ ANTİ KANSER ETKİSİNİN İN VİTRO İNCELEMESİ BİYOLOJİ SAĞLIKLI
BESLENME
7 1689B012006058 DİLA ÇELİK
IRMAK GENÇ YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA İPEK KOZASI PROTEİNİ SERİSİN’İN SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI BİYOLOJİ SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
8 1689B012018959 BATIN KEREM ÖZMEN
DEFNE KALKANCI AÇELYA BAYRAK
BİBERİYE’DEN (ROSMARİNUS OFFİCİNALİS L.) ELDE EDİLEN BİTKİSEL
ÖZÜTLERLE GÜMÜŞ-NANOPARTİKÜL (AGNP) VE ALTIN-NANOPARTİKÜL
(AUNP) SENTEZLENEREK, E.COLİ, S. AUREUS VE P. AERUGİNOSA ‘DA
ANTİMİKROBİYAL ETK
BİYOLOJİ MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
9 1689B012005358 BADE SILA KARATAŞ
ELİF SUDE CAN TUĞBA YANIK GÖL ÇAMURU VE MİKROALGLER KULLANILARAK MİKROBİYAL YAKIT
HÜCRESİ SİSTEMİ İLE ELEKTRİK ELDESİ VE ATIK SU ARITIMI BİYOLOJİ YENİLENEBİLİR
ENERJİ
10 1689B012012091 İKLİM CEYLAN
ECE YILANCI HALİL ARMAĞAN ?-ESTRADİOL’ÜN MANYETİK NANOPARTİKÜLLER İLE UZAKLAŞTIRILMASI BİYOLOJİ EKOLOJİK DENGE
11 1689B012006376 BEGÜM BEŞER
DOĞA ÖZDEMİR DEMET İZGÜ
KAMAN 1 CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) EKSTRESİNİN MEME VE KOLON
KANSER HÜCRE MİGRASYONU VE PROLİFERASYONU ÜZERİNE
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE İTHAL CEVİZLE (JUGLANS REGIA L.)
KARŞILAŞTIRILMASI
BİYOLOJİ SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
12 1689B012005997 RIZA ARMAN TOSUN
DAMLA GÖRGÜLÜ
AYŞE SERENAY TARHAN
GÜLER
ASPERGİLLUS NİGER TÜRÜ MANTAR İLE MİKROPLASTİKLERİN
BİYOBOZUNUMU BİYOLOJİ EKOLOJİK DENGE
13 1689B012007129 DORUK YALÇIN HATİCE ÖZMEN BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ İÇİN KETOROLAK TROMETAMİN İÇEREN
NANOPARTİKÜLLERİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
14 1689B012004969 DURU ERDEM
UMUT METE SATICI DEMET İZGÜ AKRİLAMİD DEĞERİ BAKIMINDAN DÜŞÜK VE BESİN DEĞERİ YÜKSEK CİPS
YAPIMI BİYOLOJİ SAĞLIKLI
BESLENME
15 1689B012008224 ARHAN BARTU ERGÜVEN
BERKAN SEYMEN DEMET İZGÜ
BUĞDAY MİRASIMIZ: ANADOLU BUĞDAY UNLARININ VE BU UNLARDAN
ELDE EDİLEN EKŞİ MAYALARIN HAMURDAKİ GLÜTEN MİKTARLARINA
ETKİSİ
BİYOLOJİ SAĞLIKLI
BESLENME
16 1689B012008256 MAKBULE MİNA SEVİNÇ BAHAR TURHAN ZAMAN OKULUMUZUN EKOLOJİK AYAK İZİ COĞRAFYA SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
17 1689B012016234 LARA MENGÜ EMSİLE ARSLAN ÇORUH NEHRİ ÜZERİNE KURULAN BARAJLARIN DOĞAL VE BEŞERİ
SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ COĞRAFYA SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
18 1689B012013170 RUMEYSA AYŞENUR YÜKSEK
AYŞEN SEVDE VARALAN TAHİR YÜKSEK EĞİTİM PLANLAMASINDA YENİ BİR BAKIŞ: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
(CBS) COĞRAFYA BÜYÜK VERİ
19 1689B012015233 YUNUSEMRE CANLI HALİL İBRAHİM YAMAN FARKLI İKLİM VE FARKLI JEOMORFOLOJİK ORTAMLARDA BULUNAN YER
ŞEKİLLERİNİN AYNI ORTAMDA GÖSTERİLMESİ COĞRAFYA EKOLOJİK DENGE
20 1689B012009121 ZAIN ORFALI FERİDE CESUR GRİ SU AYAK İZİM (UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
KULLANILARAK KEÇİÖREN İLÇESİ GRİ SU AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ) COĞRAFYA SU
OKURYAZARLIĞI
21 1689B012017904 SENA TAYLAN
FATMA FEYZA ÇAKIR AYNUR ELİF BULUT GELECEĞİN İÇİN BİYOEKONOMİ DEĞERLER
EĞİTİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
22 1689B012015901 AYŞEGÜL AKŞİT AYŞE AKÇAY DEĞERLER KİMLİĞİMİZDİR DEĞERLER
EĞİTİMİ
DEĞERLER
EĞİTİMİ
23 1689B012018830 HACER CEREN TANLAK
EMİNE ZUHAL ACAR RAMAZAN ÜSTÜNTAŞ YAPAY ZEKâ SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ VE YAPAY ZEKâDA ETİK İLKELERİ
DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI
DEĞERLER
EĞİTİMİ YAPAY ZEKÂ
24 1689B012000534 GÖKÇEN AKKUŞ FEYZA ŞİMŞEK PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN HAYATI, KİŞİLİĞİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
ÜZERİNDEN DEĞERLER EĞİTİMİ
DEĞERLER
EĞİTİMİ
DEĞERLER
EĞİTİMİ
25 1689B012011382 ASLI CİHAN
DENİZ KOCAGÜL MELTEM AKMERMER BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ DEĞERLER
EĞİTİMİ
İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ
26 1689B012019069 ZEHRA NUR TANRISEVEN
ZEYNEP AKAL AYSU GÜRBÜZ EMANET DEĞERİNİN TOPLUMDA GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK
UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA: GÖNÜLLÜ EMANET KURYELERİ
DEĞERLER
EĞİTİMİ
DEĞERLER
EĞİTİMİ
2020 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
ANKARA BÖLGE SERGİSİNE KATILACAKLAR LİSTESİ
SIRA NO
BAŞVURU NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI DANIŞMAN ADI SOYADI PROJENİN ADI ANA ALANI TEMATİK ALANI
27 1689B012020565 NUMAN BERKAY EMİR
FATİH YILDIZÖZ ZEYNEP ŞAHİN KONAŞ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARININ
İNCELENMESİ
DEĞERLER
EĞİTİMİ
DEĞERLER
EĞİTİMİ
28 1689B012012212 ARDA ERCAN ÖZLEM ÖMÜR ÖZER TÜRK TARIM 1 FİZİK
TARIM
TEKNOLOJİLERİ VE
SERACILIK
29 1689B012003849 AYŞE FERDA İSPİR
RUMEYSA SEVDE EVİS AYHAN EKMEKCİ
AĞAÇ YAPRAKLARINDAN (GENİŞ VE İĞNE YAPRAKLI) ELDE EDİLEN
YONGA LEVHALARIN ISIL, SU ALMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
FİZİK MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
30 1689B012008077 UMAY DÜNDAR DEMET AYDOĞAN GÜNEŞ PANELLERİNDE KARBONDİOKSİT TOPLAMA, BAZALT KAYALAR
ALTINDA DEPOLAMA VE BİYOYAKIT ÜRETİMİNDE KULLANMA FİZİK SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
31 1689B012016899 HASAN GÜNEŞ
İREM GÖKHAN SELCEN ÜNAL ”AKILLI TELEFONLARIN FEN EĞİTİMİNE KAZANDIRILMASI” FİZİK DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
32 1689B012018064 BEGÜM ÇİÇEKDAĞ
LARA GÜNSELİ ŞAFAK NESLİHAN AKYÜZ ŞİFALI SULARDA DEPREME BAĞLI RADYASYON ARTIŞI VE HALK SAĞLIĞI FİZİK SU
OKURYAZARLIĞI
33 1689B012005400 İHSAN EMRE ÖZERDEM
GÖZDE ÇAMUR RAFET SAYAR İPLİKTEN FARADAY KAFESİ TASARLANIP EM DALGALARINA KARŞI
KORUYUCULUĞUNUN İNCELENMESİ FİZİK GİYİLEBİLİR
TEKNOLOJİLER
34 1689B012004966 MUSTAFA EGEMEN ŞAHİN YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA RAFTAKİ SESSİZ SATIŞ ELEMANI FİZİK SAĞLIKLI
BESLENME
35 1689B012020663 ONUR YUSUF YILMAZ CELİL ÜRÜN VİRAJLARDA EMNİYET FİZİK AKILLI ULAŞIM
SİSTEMLERİ
36 1689B012004416 ALPER ÖZDEMİR ÖZLEM KİNNA GENLEŞME KATSAYISI DÜŞÜK ALAŞIMLARDAN SIKIŞMAYAN KAVANOZ
KAPAĞI ÜRETİMİ FİZİK MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
37 1689B012004570 KÜBRA BİLEN
ÖYKÜ ÖZKAZANÇ SELMA ÜNAL TYPHA LATİFOLİA BİTKİSİ İLE HAZIRLANAN KOMPOZİTLERİN İLETKENLİK
VE YANMAYA KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. FİZİK MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
38 1689B012016333 NİL ATİLLA DERYA UĞURLU NÖRON KANSER HÜCRELERİNDE N-ASETİLSİSTEİN VE KURKUMİNİN
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA SAĞLIKLI
BESLENME
39 1689B012019938 SENANUR YİĞİT LÜTFİYE BÜKEN ORGANİK ATIKTAN BAKIR İPEĞİ ELDE EDİLMESİ KİMYA MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
40 1689B012016556 ECE YILDIZHAN
SİMGE YILDIZ FURKAN AKYILDIZ
CİTRUS SİNESİS (PORTAKAL) VE SYZYGİUM AROMATİCUMUN (KARANFİL)
YAPISINDAKİ ETERİK YAĞ OLAN LİMONEN ELDESİYLE LEPİDOPTERANIN
(GÜVE) OLUŞUMUNUN ENGELLENMESİ
KİMYA EKOLOJİK DENGE
41 1689B012014972 EKMEL KADRİ AYDINOL EMRE AKIN LİTYUM İYON BATARYALAR İÇİN TABAKALI Lİ(Nİ,MN,CO)-OKSİT/KARBON
AEROJEL KATOT MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ KİMYA MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
42 1689B012005739 AYŞE KADIOĞLU
ÖZKAYA GÖKDEMİR YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA TOPRAK MAHSULDARLIĞINI ARTTIRMAK İÇİN TARIMSAL GRANÜL
PROJESİ; TOPRAK VE SU ÖRNEKLERİNDE UYGULAMALAR KİMYA
TARIM
TEKNOLOJİLERİ VE
SERACILIK
43 1689B012012519 SARP ÇİNİCİ
ALİ EZER RAFET SAYAR SICAKLIK KOŞULLARINA UYUM SAĞLAYAN HİDROJEL İLE DESTEKLENMİŞ
NANO TEKNOLOJİK SUİT KİMYA MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
44 1689B012004854 SELİN KORKEM
SILA NADİR ÖZLEM KİNNA DEMLEME SUYU SICAKLIĞININ ÇAYDAKİ KAFEİN VE FLAVONOİD
SALINIMINA ETKİSİ KİMYA SAĞLIKLI
BESLENME
45 1689B012009794 KEREM ÖZMERT ARZU ERDEMİR
PLANTAGO MAJOR BİTKİSİ EKSTRESİ BULUNAN ÇÖZÜNEBİLİR
NANOFİBER POLİMERLERİN L929 FİBROBLAST HÜCRELERİNİN
ÇOĞALMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
KİMYA SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
46 1689B012008005 MUSTAFA BUĞRA ÖZKAN
BURAK EFE ÖĞÜT OKAN GÜZEL
SODYUM BİKARBONAT (NAHCO3) VE SODYUM TETRABORAT
DEKAHİDRAT (BORAKS, NA2B4O7?10H2O) KATILARININ SU BAZLI
AHŞAP BOYASINA EKLENEREK ALEV GECİKTİRİCİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
KİMYA MALZEME VE
NANOTEKNOLOJİ
47 1689B012012931 ÖZÜM GÖKDUMAN
AYŞEGÜL ÖZTÜRK SELÇUK OTKUN TERS DENKLEM YARDIMIYLA N-BOYUTTA ŞİFRELEME MATEMATİK BÜYÜK VERİ
48 1689B012016243 MEHMET CAN BIYIK KEMAL ÇELİK RASYONEL VERİLERİN FORMÜLE EDİLMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM:
KARARLI VE KARARSIZ YAPILAR MATEMATİK BÜYÜK VERİ
49 1689B012001764 SERTAÇ KOCA REMZİ AKTAY RASYONEL DENKLEMLERDEN ŞİFRELEME ALGORİTMASI MATEMATİK
ALGORİTMA
/MANTIKSAL
TASARIM
50 1689B012004807 GİZEM ZORLU ELİF SARIGÖZ KÜTÜK MORLEY TEOREMİ’NİN DÜZGÜN ÇOKGENLERE UYARLANMASIYLA GİZLİ
GÖRÜNTÜ PAYLAŞIM ŞEMASINA GETİRİLEN YENİ BİR YAKLAŞIM MATEMATİK STEAM
51 1689B012009229 SELİN KASAP
İLKE ÇEVİK ESER YAPICI LATİN ALFABESİ KULLANAN DİLLERDEKİ HARFLERİN MATEMATİĞİ VE
DİLLERİN KARŞILAŞTIRILMASI MATEMATİK STEAM
52 1689B012002695 YUNUS ALP BIYIKOĞLU ESER YAPICI FARKLI DÖNEMLERE AİT MÜZİK ESERLERİNDE KULLANILAN TON
DERECELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MATEMATİK STEAM
53 1689B012005581 HÜSEYİN EGE OLCAY VEDAT KABASAKAL İKİ KAREDEN ÇOKGENLERE MATEMATİK STEAM
54 1689B012004007 ZEYNEP EBRAR LÜLLECİ
SÜMEYYE GÖKTAŞ VEDAT İRGE REPUNİT SAYILARDAN KRİPTOLOJİYE MATEMATİK STEAM
55 1689B012016871 KAAN YILMAZ MESUT COŞKUN BULANIK TOPSİS YÖNTEMİ İLE ZONGULDAK’TA YATIRIM
ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MATEMATİK SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
SIRA NO
BAŞVURU NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI DANIŞMAN ADI SOYADI PROJENİN ADI ANA ALANI TEMATİK ALANI
56 1689B012005437 BEYZA ALBAKIR HANİFE GÖKER ÖĞRENCİLERİN ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK TUTUMLARI VE FARKINDALIK
DÜZEYLERİ PSİKOLOJİ İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ
57 1689B012018498 SELEN BARUT
UMAY IŞIL SAĞ HANİFE GÖKER
PANSİYONDA KALAN ÇOCUKLARIN DUYGULARINI YÖNETME BECERİ
DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
PSİKOLOJİ İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ
58 1689B012004599 AYBÜKE GÜLPINAR HANİFE GÖKER TOPLUMUN ÖTEKİLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ALGILARININ VE FARKINDALIK
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ PSİKOLOJİ İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ
59 1689B012003737 GÜVEN DAĞCI
SEĞMEN VAROL ÖZLEM CAN EĞİTİMDE KOKUNUN GÜCÜ PSİKOLOJİ KÜLTÜREL MİRAS
60 1689B012002277 ESMACEREN ÜNALAN
IRMAK ÇELİK BİLGE EMİL AİLE DESTEĞİYLE MESLEKİ KARARLILIKTAN SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT VE
KALKINMAYA DOĞRU PSİKOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
61 1689B012003142 NURAY CENGİZ
SENA YİĞİT LÜTFİYE ERDURMUŞ MODERN KULAKTAN KULAĞA PSİKOLOJİ MEDYA
OKURYAZARLIĞI
62 1689B012003527 YAĞIZ EFE ÖZMERİÇ
RENK KAYA ÖZGE AZAPCI YILDIZ ÇİÇEĞİ: SONBAHARDA DA ÇİÇEK AÇAR PSİKOLOJİ DEĞERLER
EĞİTİMİ
63 1689B012002969 RİVANUR MERCAN
EBRAR ALBAYRAK ZEKİYE ÖZTÜRK ERDOĞAN BEDENSEL ENGELLİ KAYNAŞTIRMA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL
DIŞLANMALARI İLE OKULA YABANCILAŞMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ SOSYOLOJİ DEĞERLER
EĞİTİMİ
64 1689B012020081 EDA SEVİNÇ
ECE SEVİNÇ MURAT AVCİ ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) OYUNLARDA CİNSİYETÇİLİK SOSYOLOJİ İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ
65 1689B012001440 IŞIL KURT
SELİN TAYLAN PINAR EMRE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET
ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ SOSYOLOJİ İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ
66 1689B012004274
MUHAMMED YUSUF
ÖZIŞIN
ABDULHAKİM ACER
BİLGE EMİL MANUEL VATANDAŞLIKTAN DİJİTAL VATANDAŞLIĞA SOSYOLOJİ MEDYA
OKURYAZARLIĞI
67 1689B012004808 DENİZ PEKTAŞ
AYŞE DENİZ KARABEY SİBEL ÜNTUNA BİR “LATTE”NİN KIRK YILLIK HATIRI VARDIR (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) SOSYOLOJİ KÜLTÜREL MİRAS
68 1689B012020286 ÖZGE TÜRKMEN FATİH HAYKIR 03-05 YAŞ ARALIĞINDAKİ ALFA KUŞAĞI ÇOCUKLARINDA TEKNOLOJİ
BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME: BOLU İL ÖRNEĞİ SOSYOLOJİ BÜYÜK VERİ
69 1689B012012950 SEYİT ALİ YEĞİNOĞLU
DOĞANAY EFE DERELİ FERDİ DEMİRCAN NİTELİKLİ EĞİTİMİN GİZLİ KAHRAMANLARI: HİZMETLİLER SOSYOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
70 1689B012018559
YUSUF BALIK
MUHAMMED ORKUN
TURAN
MUSTAFA NACİ DOKUMACI GEÇMİŞİ ÖĞRENMEDE GELECEĞİN PENCERESİ: TARİH ÖĞRETİMİNDE
SANAL GERÇEKLİK TARİH KÜLTÜREL MİRAS
71 1689B012005957 EMRE BAYBORA GÜL
ÖMER BEYREK GÜL ESRA İNCE DEVLET EBED MÜDDET İÇİN MİLLET-DEVLET YARDIMLAŞMASI:
DONANMA CEMİYETİ ÖRNEĞİ TARİH DEĞERLER
EĞİTİMİ
72 1689B012009617 MELİKE ÖZDEN DEMİR
ALTUĞ AKTEPE SÜLEYMAN KEÇECİ ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞININ SESSİZ TANIKLARI UNUTULMUŞ
KÜLTÜR MİRASIMIZ GÜDÜL SALİHLER KAYA YAZIT VE KURGANLARI TARİH KÜLTÜREL MİRAS
73 1689B012009504 YAĞMUR KURTOĞLU
EKİN GÜLLÜOĞLU EMİNE ELİF ÖZEN DELİLİĞİN TEDAVİSİ, AVRUPA’NIN ÖRNEK ALDIĞI OSMANLI GELENEKSEL
TIP UYGULAMALARI: MUSİKİ, AROMA VE SU TERAPİLERİ TARİH BİLİM TARİHİ
74 1689B012008087 NEHİR ALAFTAN
GÖNÜL ECE ÜÇÖZ ASLIHAN KOPAR BENİMLE OYNAR MISIN? TARİH KÜLTÜREL MİRAS
75 1689B012008067 GÜNER SELÇUK ÖZDEN DAŞİK MİLLİ MÜCADELENİN DİREKSİYONU MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA
ANKARA VE TARİHİ DİREKSİYON BİNASI TARİH KÜLTÜREL MİRAS
76 1689B012004774 ALKIM ÖZKAZANÇ TÜMAY TİMUÇİN AHİLERİN YARATTIĞI BİR HÜKÜMET: ANKARA AHİ İDARESİ’NİN VENEDİK
CUMHURİYETİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TARİH KÜLTÜREL MİRAS
77 1689B012016935
AZRA SELİN ÇETİN
DUHAN BAŞAR
AHMETOĞLU
SEÇİL BÜKET HARUT GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MUSİKİSİNDE KULLANILAN
ÇALGILARIMIZI NE KADAR TANIYORUZ? TARİH GÖRSEL VE İŞİTSEL
SANATLAR
78 1689B012001684 SÜMEYYE ŞENER
ELİF PEKER HÜSNE KARA ORDUMUZ MUZAFFER BOLULU KADINLAR ASKER TARİH KÜLTÜREL MİRAS
79 1689B012001870 ONUR YÜKSEL BURHAN AKBAŞ 1845 YILI KILÇAK KÖYÜ TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE KÖYÜMÜN VE
ŞEHRİMİN SOSYOEKONOMİK TARİHİ TARİH BİLİM TARİHİ
80 1689B012019585 İSMAİL GÖKİL ÜSTÜN
AZRA SENAY ÖZERTUĞRUL VOLKAN ÇELİKDAL MAVİ VATAN’IN GAZİ GEMİSİ ALEMDAR TARİH KÜLTÜREL MİRAS
81 1689B012020311 İLKER KAYA
KAAN DAYANÇ MEHMET İBRAHİM TALAN KARPAL TÜNEL SENDROMUNU ÖNLEYİCİ AKILLI BİLEKLİK TEKNOLOJİK
TASARIM
SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
82 1689B012019586 EMRE AKMAN
HALUK BARAN AKBULUT AŞKIN BURHAN ÜNAL OPTİK ELEMANLAR YARDIMIYLA ÜÇ BOYUTLU KIZILÖTESİ
GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
TEKNOLOJİK
TASARIM
ROBOTİK VE
KODLAMA
83 1689B012014570 TAMER DÖRMÜŞ
ALİ KEMAL BİLGİLİ İFFET KARA EĞİM SENSÖRÜNDEN YARARLANARAK YAPILARDA ERKEN UYARI
SİSTEMİ TASARLANMASI
TEKNOLOJİK
TASARIM
DOĞAL AFETLER
VE AFET
YÖNETİMİ
84 1689B012007278 KEMAL ATAK ÖZGÜR YAYLA OTOMATİK VİZÖR SİSTEMİ TASARIMI TEKNOLOJİK
TASARIM
GİYİLEBİLİR
TEKNOLOJİLER
SIRA NO
BAŞVURU NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI DANIŞMAN ADI SOYADI PROJENİN ADI ANA ALANI TEMATİK ALANI
85 1689B012009130 HÜSEYİN DENİZ ULU
SILA GÜNAY HÜDAVERDİ KUŞ EKSEN BULUCU LAZER MODÜLÜ TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNOLOJİK
TASARIM
MİLLİ TEKNOLOJİ
HAMLESİ
86 1689B012011638 MELEK ERKILINÇ AYMER GÜNEŞ YOĞUŞTURMA KULELERİ TEKNOLOJİK
TASARIM
SU
OKURYAZARLIĞI
87 1689B012006238 METE CEM OKUTAN
YUNUS AYCAN GÜNOK MEHMET SALİH KAYA YENİLİKÇİ OTOMATİK HAP DAĞITICI TEKNOLOJİK
TASARIM
SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ
88 1689B012010368 DİLA TOSUN
İDİL GÖRGÜLÜ DEMET İZGÜ KİBELE: YENİ BİR HASSAS TARIM SENSÖRÜ VE AKILLI KARAR SİSTEMİ TEKNOLOJİK
TASARIM
TARIM
TEKNOLOJİLERİ VE
SERACILIK
89 1689B012000786 MUHAMMET EMİN GERİM
MUHAMMET YAMAN MEHMET ASLAN KUSNACI SINIRDAKİ GÖZÜMÜZ TEKNOLOJİK
TASARIM
MİLLİ TEKNOLOJİ
HAMLESİ
90 1689B012014837 AHMET KAPLAN
ECE KÜBRA KARABULUT FATMA CAMCI DARTDE TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
GÖRSEL VE İŞİTSEL
SANATLAR
91 1689B012015601 SENA KÖSE
MERVE KÖKEN FATMA CAMCI ŞARKILAR MASUM MU? TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
MEDYA
OKURYAZARLIĞI
92 1689B012017972 HATİCE CEYDA HAKSEVER
ZEYNEP ZİŞAN ÇAKIR FATIMA KÖYLÜ TAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNDE ÜNİTE BAZLI EĞİTSEL OYUN
DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
GÖRSEL VE İŞİTSEL
SANATLAR
93 1689B012012076 BETÜL SENA ŞAHİN
FATMA NUR ARMAĞAN MUSTAFA SIDDIK ÖZCAN SINIF DIŞI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENİME ETKİSİ: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
DERSİ ÖRNEĞİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
GÖRSEL VE İŞİTSEL
SANATLAR
94 1689B012015637 EFE SADIKOĞLU
MELİS KOYUNCU AYŞE BİLGİN
OKUMAYI SEVİYORUZ: ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN (DİSLEKSİK)
ÖĞRENCİLERİN OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİNE YÖNELİK
MATERYALLERİN GELİŞTİRİLMESİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
95 1689B012016558 ŞEVVAL ŞAYER
DAMLA GÜLEN SEDAT KOCAKAYA EDEBî DÖNEM- ANLAYIŞ, YAZAR ESER İLİŞKİSİNİN KAVRANMASINDA
RENK METAFORU DESTEKLİ DİJİTAL OYUN: O BENİMDİR, O BENİM
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
96 1689B012015941 TOLGA DEMİREL
MERT KAAN ÖZTÜRK VOLKAN SARIPINAR DEPREM SONRASI İÇİN YAPAY ZEKA TABANLI OTONOM HASAR TESPİT
SİSTEMİ YAZILIM
DOĞAL AFETLER
VE AFET
YÖNETİMİ
97 1689B012002926 AHMET EREN SAĞDIÇ BARAN DADAKOĞLU ALTIN ATIŞ PRENSİBİ YAZILIM
ALGORİTMA
/MANTIKSAL
TASARIM
98 1689B012016002 ALİ EFE KARAGÜL
ABDULKADİR SOLMAZ AHMET ERSİN TAŞEL SEA ? GÖRSEL ŞİFRELEME VE VERİ DEPOLAMA YAZILIM
ALGORİTMA
/MANTIKSAL
TASARIM
99 1689B012019085 ŞEVVAL ERBAY
SANER DELİÇ YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA STEAM MERKEZLİ COĞRAFYA EĞİTİM MATERYALİ TASARIMI YAZILIM STEAM
100 1689B012017807 MUSTAFA BATU EREN
YİĞİT ÇOLAKOĞLU SAYGIN ÖZGÜR ÖZTUNÇ YAPAY ZEKA DESTEKLİ GERÇEK ZAMANLI OLTALAMA ÖNLEME SİSTEMİ YAZILIM YAPAY ZEKÂ