2017 Zamansızlar Güncel Sanat Atölyesi

2017 Zamansızlar Güncel Sanat Atölyesi

Tarih
12-25 Haziran 2017 (Köy`e geliş 11 Haziran, Köy`den ayrılış 25 Haziran).

Amaç
Sanat üretimini hem mekan hem malzeme açısından sorgulamak, çeşitlendirmek, dönüştürmek. Doğayı, mimari mekanları, içeriyi ve dışarıyı deneyimleyerek, mümkün olan her malzemeyi kullanarak üretmek.

Hedef Kitle
Grup 1 – Lise 3 ve 4`üncü sınıf öğrencileri ve üniversitelerin sanat bölümlerin 1 ve 2`nci sınıfında okuyan 17-21 yaş arasındaki öğrenciler. Ancak farklı yaş gruplarının başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

Grup 2 – Eğitim süreçlerini tamamlamış, ya da tamamlamakta olan ve yeni başvurulara hazırlanan 22-35 yaş arası sanatçılar. Yüksek lisans, doktora gibi eğitim programları ile sanatçı rezidansları ve sergi başvurularını hedefler.

Kontenjan 30 kişi

Ücret
Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 1.540, çadırlar için 1.120 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Genel Bilgi
Atölye çalışmaları çoğunluklu olarak üçer saat, kuramsal dersler ise ikişer saat olarak planlanmıştır. Ayrıntılar aşağıdaki çizelgededir.

Lütfen başvuru formunuzla birlikte yazı ve sanatsal çalışmalarınızdan derlediğiniz en fazla 5 işten oluşan dijital portfolyonuzu nesinsanatkoyu@gmail.com gönderiniz.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Sanatçı Sunumları ve Film Gösterimleri ilerleyen tarihlerde ayrıntılı olarak duyurulacaktır.
Portfolyo sunumları, her öğrenci tarafından 20’şer dakikalık sunumlar olarak yapılacaktır.

Koordinasyon: Işın Önol
nesinsanatkoyu@gmail.com

Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org

Detay ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız