2017 Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonası

Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan 2017 Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonasının kayıtları 1 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında, Final yarışları ise 2 – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

YARIŞ KURALLARI

Madde 1.

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – İntersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde 2017 Türkiye İnternet Şampiyonası da her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Madde 2.

Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler.

Öğrenci olmayan yarışçılar, Yarış sorumluluklarını üstlenecek bir Öğretim Kurumunda, Yarış sırasında kendisinden sorumlu olacak Öğretmen ve Intersteno Türkiye Temsilciliğinin sorumluluğu ile birlikte, Türkiye “İnternet Şampiyonası Katılım Formu”nu doldurtup, kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler.

Madde 3.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların herbirinin:
Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,
gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

Madde 4.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadilve Çok Dilli olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. 2017 Türkiye İnternet Şampiyonası, Bilgi İşlem Federasyonu – İntersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante (Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun Taki programı üzerinden, www.intersteno.it sitesinden yapılır.

Madde 5.

Türkiye İnternet Şampiyonası finallerine katılabilmek için; 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 100 vuruşu en çok % 1 hata, 13 – 16 yaş arası yarışçılariçin dakikada en az 120 vuruşu en çok % 1 hata ile, 17 – 20 yaş arası yarışçılariçin dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir. 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 200 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir. Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatanın 50 vuruş ile cezalandırılmasıyla belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.
Dikkat: Bilhassa Öğrencileri teşvik amacıyla İnternet Türkiye Şampiyonası için düşürülen bu en az vuruş miktarları İnternet Dünya Şampiyonasında 150/180/200/240 olarak yükseltilecektir.

Madde 6 : Sıralama Listeleri (Kategoriler)

12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (2005 içinde ve sonrasında doğumlular)

13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (2001, 2002, 2003 ve 2004 yılları doğumlular)

17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (1997, 1998, 1999 ve 2000 yılları doğumlular)

21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (1996 yılı içinde ve öncesi doğumlular)

Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

Madde 7.

Yarış metinleri, Dünya Şampiyonası Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 8.

2017 Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonasına Kayıt: 1 Aralık 2016 – 31 Aralık 2016, tarihleri arasındaki günlerde yapılır.

Madde 9.

İnternet Türkiye Şampiyonası Finalleri: 2 Ocak 2017 – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında, Okul Yönetimleri – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

Madde 10.

İnternet Türkiye Şampiyonası Katılım Aidatı: 15 (on beş) TL olup, çok dillere katılım için ayrıca fark ödenmeyecektir. Şampiyonanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçika’daki Genel Sekreterliğe (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecek olup, gerekli Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.

Aidatlar, toptan olarak okul veya kuruluş tarafından TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Halk Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır.

Küçük meblâğlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıdaki listede bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı :

Türkiye Halk Bankası
Şişli/İstanbul Şubesi

Bilimsel Çalışma, İletişim ve
Gelişmeleri Destekleme Derneği
İnternet Türkiye Şampiyonası için:
Şube Kodu: 143 Hesap Numarası: 16000045 sayılı TL Hesabı
IBAN No: TR96 0001 2009 1430 0016 0000 45
Bu transferle ilgili banka havale masrafları öğrencilerden alınmayıp, okullar veya kuruluşlar tarafından karşılanmalıdır.
Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde okul isminizi ve katılımcı sayınızı muhakkak belirtiniz.

Madde 11.

Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her sıralama listesindeki ilk 3 kişiye birer madalya verilir. Eğer ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 12.

3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Takdir ve Teşekkür belgesi verilir.

Madde 13.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında yapılması şarttır. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem de Intersteno Türk Yetkililerine ve İtalya ile Belçika’daki Dünya Şampiyonası Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

Madde 14.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresi boyunca okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

Madde 15.

Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi

Türkiye İnternet Şampiyonalarına
Yarışçı adayı olabileceklere:

Sayın Şampiyona Adayı,

2017 Türkiye İnternet Şampiyonalarına katılabilir durumda olabilmeniz için aşağıdaki satırları da inceleyerek, kendinizi bu yıl için olmasa bile gelecek yıllara hazırlamanızı öneriyoruz:

İnternet Şampiyonalarına katılabilmeniz için: www.interstenoturk.org/klavye-hiz-testi adresini tıklatınız.

12 yaşından küçük yarışçılar (2005 ve sonrası doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 100 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1000 karakteri en çok 10 (%1) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 1200 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 12 hata kabul edilebilir ama, Siz 10 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

10 x –50 = -500 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (1200 – 500 =) 700 net vuruş olarak sıraya girer.

13 – 16 yaş arası yarışçılar (2001, 2002, 2003, 2004 doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 120 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1200 karakteri en çok 12 (%1) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 1500 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 15 hata kabul edilebilir ama, Siz 13 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

13 x –50 = -650 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (1500 – 650 =) 850 net vuruş olarak sıraya girer.

17 – 20 yaş arası yarışçılar (1997, 1998, 1999, 2000 doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1500 karakteri en çok 15 (%1) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 2000 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 20 hata kabul edilebilir ama, Siz 18 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

18 x –50 = -900 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (2000 – 900 =) 1100 net vuruş olarak sıraya girer.

20 yaşından büyük yarışçılar (1996 yılı içinde ve öncesinde doğanlar) için, 1’er dakikalık egzersizlerde, dakikada en az 240 vuruşu en çok % 0,5 hata ile yazmak gereklidir. Dakikada en az 240 vuruşu en çok % 0,5 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 2400 karakteri en çok 10 (% 0,5) hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

Örneğin 10 dakikada 2400 vuruş yapabilseniz, en çok (% 0,5=) 12 hata kabul edilebilir ama, Siz 10 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:

10 x –50 = -500 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (2400 – 500 =) 1900 net vuruş olarak sıraya girer.

Bunları öğrendikten sonra derecenizi lütfen küçümsemeyip; Şampiyonalardan sorumlu olan Okulun veya Kursun Öğretmeninden Sizi Türkler için kayıtları 1 Aralık’ta başlayacak olan Türkiye İnternet Şampiyonasının finalleri için kaydetmesini (en geç 31 Aralık 2016 gününden önce) isteyiniz.

Yukarıdaki değerlendirmeler Çokdilli Yarışta da, diğer dillerin her biri için aynen geçerlidir.

İnternet Türkiye Şampiyonasında hem tekdilde (anadilde) hem de çokdilde (yabancıdillerde) de yarışmak isterseniz sadece 15 (on beş) TL olan katılım aidatını, kayıt işleminizi yaptırırken Okul sorumlusuna ödemelisiniz (Dikkat: Dipnot).1

sayfasındaki 2017 Türkiye İnternet Şampiyonası Yönetmelik ve Kurallarını dikkatle inceleyiniz.

Siz eğer bilgisayarınızı tek parmakla veya 2 – 3 parmağınızla değil de onparmakla kullanıyorsanız 10 dakikada yüzlerce değil binlerce vuruş da yapabilirsiniz, hem de belki, olabildiğince hatasızlık temeliyle yazıp Şampiyon bile olabilirsiniz…

Eğer bilgisayar klâvyeleri konusunda bilinçsizseniz ve Q klâvye kullanıyorsanız, klâvyenizi hemen değiştirip F klâvyeye geçiniz. (Tüm bilgisayarınızı değil sadece 2 dolar maliyeti olan klâvyenizi değiştirebilirsiniz. + Esasen Türkiye’de, tüm Eğitim Kurumlarındaki bilgisayarlarda resmî “Standart Türk (F) klâvyesi”nin kullanılması zorunludur; Q klâvye ise yasaktır.) İngilizce için 1873 yılında düzenlenmiş Q klâvye ile tarih boyunca, (bugüne kadar) hiçbir Amerikalı veya İngiliz Dünya Şampiyonu olamamışken; ekli Onur Tablosunu inceleyince göreceksiniz ki, bugüne kadar ablalarınız ve ağabeyleriniz Türkiyedeki en bilimsel klâvye olan F klâvye ile ve Onparmak Yöntemiyle çok çok çalışarak: 36 Dünya Rekoru ile 83 Dünya Şampiyonluğu kazandılar. Onlar eğer Q klâvye ile yarışsalardı hiçbiri Dünya Şampiyonu olamazdı. Siz eğer “Q Türkçe” denilen uyduruk klâvye ile çalışmaya devam edecekseniz, gelecek için hiç ümitlenmeyin, asla bir Dünya değil Türkiye Şampiyonu bile olamazsınız. Ama Onparmak yöntemiyle ve F klâvyeyle çalışırsanız + İsterseniz ve azmederseniz Siz de kazanabilirsiniz; çünkü Siz de geleceğimizi daha da yücelteceğinize inandığımız aydın gençlerimizsiniz.

Çekinmeyin ve kendinize güvenin; ama lütfen çok çalışın.

Not: 1. Bu para herhangi bir kişi veya kuruluş için değil Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – İntersteno’nun organizasyon giderlerini karşılamak üzere Belçika’daki Merkeze gönderilmektedir.

I N T E R S T E N O

Türk Grubu Başkanlığı