2017 Tıp Teknolojileri Kongresi

2017 Tıp Teknolojileri Kongresi

2017 Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO’17, IEEE Türkiye EMB Kolu desteği ile, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği (www.biyoklinikder.org ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Prof.Dr. Osman TURAN Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

Kongrede tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu temsilcileri bir araya getirilerek, biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi hedeflenmektedir.

TIPTEKNO’17 Kongremizde tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki güncel konular ve sorunlar üzerine paneller düzenlenecek, alanlarında yetkin bilim adamları tarafından davetli konuşmalar yanında, eğitim seminerleri verilecek ve özgün bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Ayrıca, tıbbi cihaz sektörümüzün önde gelen üretici ve dağıtıcılarının standları ve önemli güncel gelişmeler üzerine yaptıkları uydu sempozyum sunumları da kongremize renk katacaktır.

Kongrenin kapsamındaki konularda özel oturumlar düzenlenmesi ve böylece benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir. Özel oturum önerileri 31 Mart 2017 tarihine kadar info@tiptekno2017.org adresine iletilebilir.

Katılımcılar en fazla dört sayfalık Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış bildirilerini, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak, TIPTEKNO’17 web sayfası aracılığı ile sisteme yükleyebilirler:

Teknik Program Komite üyesi ve konusunda uzman olan, en az iki hakem tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kabul edilen bildiriler, kongre kitabında ve IEEE Xplore veri tabanında yayınlanacaktır.

TIPTEKNO’17 Kongresine vereceğiniz bilimsel katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkürler ederiz.

Kongre Düzenleme Kurulu

BİLDİRİ KONULARI

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
Biyoistatistik
Biyomalzemeler
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Biyomedikal Optik
Biyomekanik
Biyosensörler
Medikal Cihaz Tasarımlar
Nükleer Tıp
Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

Cihaz Güvenliği
Envanter Yönetimi
Etkin Teknoloji Kullanımı
Güvenli Teknoloji Kullanımı
Hasta Güvenliği
Hastane Otomasyonu
Hastane Ruhsatlandırma
İleri Sağlık Hizmetleri
Kullanıcı Güvenliği
Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
Periyodik Bakım
Rehabilitasyon Mühendisliği
Risk Yönetimi
Sağlıkta Hizmet Alımı
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
Tanı ve Tedavi Sistemleri
Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Tıbbi Bilişim ve İletişim
Diğer Konular