2017 Mimarlık Yazokulu 1

2017 Mimarlık Yazokulu 1

Tarih
12-25 Haziran 2017 (Köy`e geliş 11 Haziran, Köy`den ayrılış 25 Haziran 2017)

Amaç
Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak. Farklı disiplinlere ait “mekânsal söylemleri“ tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek, Farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek, Eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef Kitle
Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. “Mekân” üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.

Kontenjan 30 kişi

Ücret
Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 1.540 TL, çadırlar için 1.120 TL`dir.

Genel Bilgi
Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptığı çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Yazokulu`na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 300 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir.

İletişim Adresi: nesinmimarlik@gmail.com

Koordinasyon: Cemil Çalkıcı, cemilcalkici@gmail.com

Detay ve Başvuru için Tıklayınız