2017 MAB Gençlik Forumu

UNESCO Venedik Ofisi ve UNESCO MAB (Man and the Biosphere)  Sekretaryası işbirliğinde 18-23 Eylül 2017 tarihlerinde İtalya’nın Po Delta Biyosfer Rezervinde 2017 MAB Gençlik Forumu gerçekleştirilecektir. Forumun uygulanması için üç tematik alan tespit edilmiştir:

  • Gençlerin Biyosfer Rezervlerindeki yaşama katkıları
  • Biyosfer Rezervlerinde sürdürülebilir kalkınma konusundaki araştırma ve çalışmalar
  • Biyosfer Rezervlerindeki gençlere sürdürülebilir gelecek

2017 MAB Gençlik Forumu 18-35 yaş aralığında, Biyosfer Rezervinde yaşayan veya Biyosfer Rezervi konusunda çalışma yapan gençlerin katılımını hedeflemektedir. Katılımcılar Biyosfer Rezervi Alan Yöneticileri tarafından aday gösterilerek, MAB Ulusal Komiteleri tarafından desteklenmelidir.

Forum katılımda cinsiyet eşitliğinin sağlanması teşvik edilmekte olup, Forum katılımcıları aşağıda sunulan üç temel kategoriden eşit sayıda temsil edecek şekilde oluşturulacaktır:

  • Kendi bölgelerinde sivil toplum kuruluşlarında aktif olan gençler
  • Çalışma/araştırmalarını kendi bölgesinde gerçekleştiren gençler
  • Geçimini Biyosfer Rezervinden sağlayan gençler

Forum faaliyetlerinde ortak çalışma dili İngilizce olup, katılım için iyi derecede İngilizce bilgisi gerekmektedir. Özellikle En Az Gelişmiş Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinden katılımcılara öncelikli olmak üzere 100 katılımcıya kadar seyahat giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır. Ayrıca maksimum 250 kişinin konaklama giderleri de organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Potansiyel katılımcıların aşağıdaki linkte sunulan başvuru formu, motivasyon mektubu ve Biyosfer Rezervinden alınan tavsiye mektubunu da ekleyerek doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu için Tıklayınız.

Forum hakkında daha detaylı bilgi için Tıklayınız.