2016 Yılı Yeni Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi

2016 Yılı Yeni Mevzuat Değişiklikleri ile
Yargıtay Kararları Işığında
İş Hukuku Eğitimi

30 Aralık 2015 – Çarşamba
Biz Cevahir Hotel – Şişli
Kayıt: 0(216) 321 62 50 | 725 TL+KDV

Bu eğitimde; giderek apayrı bir uzmanlık alanı haline gelen ve uç ayrıntılarda mesleki hatalara açık olan iş hukuku, ispat ve maddi hukuk açısından güncel Yargıtay uygulamaları ışığında topluca gözden geçirilecek, tazminat ve alacak kalemlerine ilişkin hesaplama metodları da detaylıca irdelenecektir.

İnsan kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek kariyer yapmak isteyen insan kaynakları uzmanlarını, uzman yardımcılarını ve elemanları, Mali Müşavirlik bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkililerini ve elemanlarını, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup insan kaynakları yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenleri bu eğitime bekliyoruz.
masterclasstr
masterclasstr
Eğitim İçeriği
Genel Hükümler

• Asıl İşveren – Alt İşveren
• İş Kanununa Göre Asıl İşveren – Alt İşveren Kavramı Unsurları
• Asıl İşin Alt İşverene Verilmesinin Koşulları ve Yargıtay Kararları
• Yardımcı İş Kavramı
• Asıl İşin Alt İşveren Kanuna Aykırı Bir Biçimde Verilmesinin Yaptırımı, Sgk’ya Yansıması ve Olası İdari, Mali Sonuçları
• Asıl İşveren – Alt İşveren Yasakları
• Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğunun Kapsamı
• Son Yargıtay Kararları
İş Sözleşmesinin Feshi

• İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları
• Haksız Fesih, Geçersiz Fesih, Usulsüz Fesih Kavramları
• İş Kanununa Göre Geçerli Sebepler
– İşçinin Yetersizliği Sebepleri
– İşçinin Davranışları
– İşletmeden Kaynaklanan Nedenler
– Örnek Yargıtay Kararları ve Değerlendirmeler
• İşe İade Davasının Sonuçları
– 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti – Hesaplanması
– 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti – Kuruma Ek Belge Verilmesi
– İşe Başlatmama Tazminatı
– Diğer Feshe Bağlı Hakların İşe İadede Yeniden Hesaplanması
İş Sözleşmesi, Türleri ve İşin Düzenlenmesi

• İş Sözleşmesi Kavramı
• İş Sözleşmesine Konulabilecek Hükümler
• Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler
• Personel Özlük Dosyası
• İş Sözleşmesinin Türleri
– Belirli Belirsiz Süreli
– Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
– İhbar Ve Kıdem Tazminatı
– Yıllık Ücretli İzin Hakkı
– Eksik Gün Bildirimi Ve Puantaj
– Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
– Prim Ödeme Gün Sayısı
– Eksik Günlerin Borçlandırılması-İsteğe Bağlı Sigortalılık
• Fazla Çalışma Uygulaması
– Kavramı
– Fazla Çalışma Ücretinin İşçinin Ücretinin İçinde Kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı ve Yargıtayın Son Kararları
– Fazla Çalışmanın İspatı Açısından Bordroların Önemi
• Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
– Hizmetlerin Birleştirilip Birleştirilemeyeceği
• Ücretli-Ücretsiz İzinlerle Mazeret İzinleri
• İşçinin Ücretinden Kesinti Yapılması
– Ücret Kesme Cezasının Koşulları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Genel Çerçevesi

• İşverenlerin Genel Yükümlülükleri
– Risk Değerlendirmesi Yaptırma Yükümlülüğü
– İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü
– Sağlık Personeli Görevlendirme Yükümlülüğü
– İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
İş Kazası Kavramı

• 5510 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Kavramı
• 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Kavramı
• İş Kazasının Bildirimi
• İş Kazası Halinde İş Hukuku Açısından Yapılması Gerekenler
• İş Kazasına Uğrayan Sigortalıya Sgk Tarafından Yapılan Ödemeler
– Bunların İşverenden İstenmesi
– Sağlık Gözetimi (İşe Giriş Raporu, Periyodik Rapor Alınması, Bedelinin İşçiden Alınıp Alınamayacağı)
– İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma Yükümlülüğü
• Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Olduğu Durumların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusuna Yansıması Nasıl Olacak?
• İş Kanunu, 5510 Sayılı Kanun ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna Göre İdari Para Cezaları

Eğitmen
Murat Unay

1984 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2009 yılında mezun olan Murat Unay, bankacılık – sigortacılık sektöründe yetkili olarak başladığı kariyerini sırasıyla Finansbank A.Ş. İnsan Kaynakları departmanında yetkili, Toksel Makine San. A.Ş.’de Mali İşler departmanı ve İnsan Kaynakları departmanında uzman, sonrasında Sabancı Holding Ak Sigorta A.Ş., Dubai Group Sigorta A.Ş. ve Liberty Sigorta A.Ş.’de Mali İşler Muhasebe-Finans departmanlarında görev alarak sürdürdü. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Daire Başkanlığı’nda aktif olarak aşağıda bahsi geçen branşların eğitimlerini vermektedir. Aynı zamanda çeşitli danışmanlık ve eğitim firmaları adına uzmanlık alanına giren özellikle İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İnsan Kaynakları Personel Özlük İşlemleri, Bordrolama, Temel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Etkili Tahsilat Yönetimi konularında freelance olarak eğitim programları tasarlayıp sunmaktadır. Ulusal çeşitli Radyo kanallarında “Sosyal Güvenlik İle İlgili Mevzuat Konularını” ele alarak, program yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlenmektedir.

Çengelköy Mah. Suyolu Çıkmazı Sok. No: 2
Üsküdar İstanbul
information@masterclass.com.tr
0 (216) 321 62 50