2016 Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonası

Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan 2016 Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonasının kayıtları 1 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında, final yarışları ise 4 – 22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aşağıda uygulanacak olan Yarış Kurallarını bulabilirsiniz.

YARIŞ KURALLARI

Madde 1.

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu – İntersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan Şampiyonalar çerçevesinde 2016 Türkiye İnternet Şampiyonası da her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Madde 2.

Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler.

Öğrenci olmayan yarışçılar, Yarış sorumluluklarını üstlenecek bir Öğretim Kurumunda, Yarış sırasında kendisinden sorumlu olacak Öğretmen ve Intersteno Türkiye Temsilciliğinin sorumluluğu ile birlikte, Türkiye “İnternet Şampiyonası Katılım Formu”nu doldurtup, kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler.

Madde 3.

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların herbirinin:
Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,
gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır.

Madde 4.

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. Anadilve Çok Dilli olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) her dil için aynıdır. 2016 Türkiye İnternet Şampiyonası, Bilgi İşlem Federasyonu – İntersteno’nun görevlendirdiği Gian Paolo Trivulzio (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun Taki programı üzerinden, www.intersteno.it sitesinden yapılır.

Madde 5.

Türkiye İnternet Şampiyonası finallerine katılabilmek için; 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 100 vuruşu en çok % 1 hata, 13 – 16 yaş arası yarışçılariçin dakikada en az 120 vuruşu en çok % 1 hata ile, 17 – 20 yaş arası yarışçılariçin dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir. 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 200 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir. Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her hatanın 50 vuruş ile cezalandırılmasıyla belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.
Dikkat: Bilhassa Öğrencileri teşvik amacıyla İnternet Türkiye Şampiyonası için düşürülen bu en az vuruş miktarları İnternet Dünya Şampiyonasında 150/180/200/240 olarak yükseltilecektir.

Madde 6 : Sıralama Listeleri (Kategoriler)

12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (2004 içinde ve sonrasında doğumlular)

13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (2000, 2001, 2002 ve 2003 yılları doğumlular)

17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (1996, 1997, 1998 ve 1999 yılları doğumlular)

21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (1995 yılı içinde ve öncesi doğumlular)

Listeler, katılan yarışçıların başarı derecelerine göre sıralanmasından oluşur.

Madde 7.

Yarış metinleri, Dünya Şampiyonası Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

Madde 8.

2015 Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonasına Kayıt: 1 Aralık 2015 – 31 Aralık 2015, tarihleri arasındaki günlerde yapılır.

Madde 9.

İnternet Türkiye Şampiyonası Finalleri: 4 Ocak 2015 – 22 Ocak 2015 tarihleri arasında, Okul Yönetimleri – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

Madde 10.

İnternet Türkiye Şampiyonası Katılım Aidatı: 15 (on beş) TL olup, çok dillere katılımiçin ayrıca fark ödenme-yecektir. Şampiyonanın madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçikadaki Genel Sekreterliğe (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecek olup, gerekli Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.

Aidatlar, toptan olarak okul veya kuruluş tarafından TL olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Halk Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır.

Küçük meblâğlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, aşağıdaki listede bulunan hesaba toptan ödenmesi önerilir.

Banka Hesabı :

Türkiye Halk Bankası
Şişli/İstanbul Şubesi

Bilimsel Çalışma, İletişim ve
Gelişmeleri Destekleme Derneği
İnternet Türkiye Şampiyonası için:
Şube Kodu: 143 Hesap Numarası: 16000045 sayılı TL Hesabı
IBAN No: TR96 0001 2009 1430 0016 0000 45
Bu transferle ilgili banka havale masrafları öğrencilerden alınmayıp, okullar veya kuruluşlar tarafından karşılanmalıdır.
Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde okul isminizi ve katılımcı sayınızı muhakkak belirtiniz.

Madde 11.

Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her sıralama listesindeki ilk 3 kişiye birer madalya verilir. Eğer ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

Madde 12.

3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Takdir ve Teşekkür belgesi verilir.

Madde 13.

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında yapılması şarttır. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem de Intersteno Türk Yetkililerine ve İtalya ile Belçikadaki Dünya Şampiyonası Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

Madde 14.

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresi boyunca okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

Madde 15.

Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.