2016 Tudem Edebiyat Ödülleri “Kısa Öykü Yarışması”

“Öykü sayıyla değil, nakavtla kazanır.”

2003 yılından bu yana, çocuk ve gençlik edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 2016 yılında KISA ÖYKÜ dalında verilecek.

Tudem Yayın Grubu’nun 32 yıllık yayıncılık birikiminin belki de en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, 14 yıldır farklı kuşakları kucaklayan 50’yi aşkın ödüllü yapıta her yıl yenilerini ekliyor. Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını örnekleyen metinlerle çocuklarımızı buluşturan TUDEM Edebiyat Ödülleri; tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Her yıl öykü, roman, masal, şiir, resimli kitap ve tiyatro oyunu gibi değişik bir edebi tür üzerine odaklanan yarışmanın seçici kurullarında, günümüze değin Ataol Behramoğlu, Can Göknil, Kemal Özer, Rutkay Aziz, Sezgin Kaymaz, Yıldız Kenter, Ülkü Tamer gibi edebiyat ve kültür dünyamızın önde gelen isimleri yer aldı.

10-12 yaş grubuna yönelik, her biri en fazla 750 kelimeden oluşan ve beş öyküyle başvurulabilen yarışmanın bu yılki seçici kurulunda Feyza Hepçilingirler, Habib Bektaş, Yekta Kopan, Kerem Işık ve Hakan Bıçakçı yer alıyor.

Latin Amerikalı yazar Julio Cortázar’ın, “Etkileyici bir metin ve okur arasında yaşanan mücadeleyi roman hep sayıyla kazanır, oysa öykünün bu maçı nakavtla alması gerekir” sözleri, yarışmanın bu yılki dalını belirlemede bizlere ilham kaynağı oldu. Okurlarına kısa öykü türünün güçlü etkisini yaşatmak isteyen tüm yazarları ve yazar adaylarını bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.

2016 Tudem Edebiyat Ödülleri “Kısa Öykü Yarışması” sonuçlarına göre; birinciye 5.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 3.000 TL ve mansiyona 1.000 TL ödül verilecek.

Son başvuru tarihi: 29 Temmuz 2016

2016 tudem edebiyat ödülleri
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI
ŞARTNAME

A. YARIŞMANIN AMACI
1. Çocuklara Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını örnekleyen metinler sunmak,
2. İlgi çekici konuların işlendiği, duru, akıcı bir Türkçe ile yazılmış yapıtlarla
okuma sevgisi ve kültürü kazanma konusunda çocuk okura yardımcı olmak,
3. Okurun duygu ve düşünce ufkunu genişleten edebi yapıtların yazılmasını özendirmek, okuyucuya ulaşmasını sağlamak,
4. Genç ve yeni yazarlara seslerini duyurma olanağı sağlamak,
5. Çocuk edebiyatı olarak sunulan, kurgu, ileti ve dil bakımından kimi kötü örneklere karşı iyi örnekler oluşturmak.


B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir. Yarışmaya gönderilen yapıtın birden fazla yazarı olabilir.
3. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
4. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.


C. YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ

1. Yarışma dili Türkçedir.
2. Yarışma 10-12 yaş grubuna yönelik kısa öykü dalında açılmıştır.
3. Başvuru dosyasının 5 öyküden oluşması gerekmektedir. Daha fazla ya da daha az sayıda öykü içeren dosyalar başvuruya kabul edilmeyecektir.
Dosyada yer alacak her bir öykü en fazla 750 kelimeden oluşmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
5. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.
6. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
7. Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser
sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
8. Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Tudem’in uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
9. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol
kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b) Yapıt, Arial yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
c) Yapıt, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir CD’ye de kaydedilecektir.
d) Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden, 5 (beş) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir.

D. YAPITLARIN TESLİMİ
1. Yapıtın kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 9. madde d bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle yapıtın
kopyalarında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece
rumuz ve yapıtın adı yazılacaktır.
3. Yarışmaya gönderilen yapıtın birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
4. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
5. Yapıt, 29 Temmuz 2016 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek yapıt değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

E. YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Yapıt kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, yapıt değerlendirmeye
girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula gönderilir.
2. Seçici kurul, incelemelerini 25 Eylül 2016 tarihine kadar tamamlar.
3. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Ekim 2016’nın ilk iki haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden
değerlendirilip bir sıralama yapılır.
4. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulamazsa, ödül verilmez.
5. Değerlendirme işlemleri 14 Ekim 2016 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları basın yayın yoluyla duyurulacaktır. Sonuçlar ödül kazananlara bildirilir.
2. Ödül töreni TÜYAP 35. İstanbul Kitap Fuarı’nın ilk günü yapılacaktır.
3. 2016 Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 4.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 3.000 TL
MANSİYON 1.000 TL

SEÇİCİ KURUL
Feyza Hepçilingirler
Habib Bektaş
Yekta Kopan
Kerem Işık
Hakan Bıçakçı

G. YAPITLARIN YAYIMLANMASI
1. Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ye ait olacaktır.
Bu süre içinde yapıtını başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen yapıt sahiplerine Tudem Yayınları, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
2. Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi halinde, taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve
sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

TUDEM YAYIN GRUBU
1476/1 Sokak No:10/51 35220 Alsancak, Konak / İzmir
Tel: 0(232) 463 46 40 Faks: 0(232) 464 11 73
www.tudem.com

Başvuru Formu İndir

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.