2016-2017 TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017!

Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017!

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde proje yürütücüsü olmak için, “en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak” gerekmektedir.

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu”nun doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Başvuru, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. ARBİS hesabınız yoksa http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girerek oluşturabilirsiniz.

Sistem üzerinden başvurunuzu tamamlayıp onay vermek için son tarih 16 Ocak 2017 saat 17:30’dur. Çevrimiçi başvurunun tamamlanmasıyla sistem tarafından oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” alınarak ve gerekli imzalar atılarak, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne iletişim bilgilerinde yer alan adrese elden ya da kargo/posta yoluyla 31 Ocak 2017saat 17:00’a kadar iletilmesi gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

·         4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı Metni

·         4004-Sıkça Sorulan Sorular

Proje başvuruları aşamasında kullanılacak belgeler:

·         4004-Proje Öneri Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)

·         Feragat Formu (Eğer gerekli ise) (Sadece basılı kopyada imzalı olarak sunulmalı)

·         Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) (Orijinali basılı kopyada, taratılmış olarak ise sistemde ilgili alanda sunulmalı)

·         Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) (Orijinali basılı kopyada, taratılmış olarak ise sistemde ilgili alanda sunulmalı)

 

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler:

·         4004-Değerlendirme Süreci

·         4004-Değerlendirme Kriterleri

 

Yönetmelik ve Esaslar:

·         Bilim ve Toplum Programlarına İlişkin Yönetmelik

·         4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Usul ve Esaslar

 

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı Logosu için tıklayınız.

 

İLETİŞİM: bt4004@tubitak.gov.tr

forum.tubitak.gov.tr