2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması

TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması
“Sağlıklı Kentler”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Ajanda Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl on altıncısını düzenliyor.

YARIŞMANIN AMACI:
Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar Birliği UIA’nın belirlediği tema çerçevesinde tüm dünyada ve ülkemizde düzenlenen farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, her yıl Dünya Mimarlık Günü programı kapsamında gerçekleştirdiği bir dizi etkinliğin yanı sıra, belli bir tema çerçevesinde “Ajanda Fotoğraf Yarışması” düzenlemekte ve yarışmanın sonuçlarını sergilemektedir.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan ve bu yıl ülkemizde 13 Ekim 2014’te düzenlenecek olan Dünya Mimarlık Günü temasını “Sağlıklı Kentler, Mutlu Kentler” olarak belirledi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de bu temaya paralel olarak Sağlıklı Kentler temasını vurgulayan bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir.
Fotoğraflarda; ekoloji, çevresel sürdürülebilirlik, temiz enerji, kaynakların eşit kullanımı, kent ve demokrasi, toplumsal bellek, eşitlikçi ve engelsiz yaşam konularındaki duyarlılıkların vurgulanması hedeflenmektedir.

YARIŞMA KOŞULLARI:

A- Katılım Koşulları:

– Yarışmaya, Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul, Oda çalışanları ve TFSF temsilcisi dışında herkes katılabilir.
– Analog fotoğraflar sayısal ortama aktarılarak, CD/DVD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.
– Dijital (sayısal) fotoğraflar ise uzun kenarı 40 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
– Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödülleri geri alınır.
– Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb işaretlemeler yer almamalıdır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklik yapan; ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B- Kimlik:Katılımcılar, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve fotoğraf numaralarını dosya adına yazmalıdırlar. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra mutlaka her fotoğrafın numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır. CD/DVD kayıtlarındaki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

C- Fotoğrafların Gönderilmesi:
Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarf, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru adresine gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. Postadaki olası gecikme, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Duyuru : 26 Haziran 2014
Son Katılma Tarihi : 02 Ekim 2014 Perşembe saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 16 Ekim 2014 Perşembe
Sonuçların açıklanması : 20 Ekim 2014 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 25 Ekim 2014 Cumartesi

Ödül Töreni ve Sergi Alanı:
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası,
Barbaros Bulvarı
34349 Beşiktaş – İstanbul

SEÇMELER:
Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2015 yılı ajandası için seçilecektir.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):
Behiç Ak (Mimar-Karikatürist),
İsa Çelik (Fotoğraf Sanatçısı),
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni),
Şeniz Kabadayı (Fotoğraf Sanatçısı),
Aras Neftçi (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı),
Yalçın Savuran (Fotoğraf Sanatçısı),
Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)
(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

TFSF Temsilcisi: Firdevs Sayılan

TELİF: Ajanda için derece ve özdeş ödüller dahil toplam seçilen 41 adet fotoğraf, ajanda dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde ve sergi duyurusunda, ayrıca Mimarlar Odası’nın öngöreceği kendisine ait her türlü yayın ve etkinlikte isim belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte kurumumuza ait olacaktır. Ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu / TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
Şartnamede yer almayan ya da anlaşılamayan konularda TFSF ve düzenleyici kurum kararları geçerlidir.

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 3.000.-TL
İkincilik Ödülü : 2.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000.-TL
En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri) : 100.- TL.
Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İADESİ:
41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile CD/DVD’ler TFSF Temsilcisi gözetiminde bir tutanakla imha edilecektir.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ ve BAŞVURU

Başvuru Formu
Ad Soyad: Selma Erdem
E-posta: fotoyarisma@mimarist.org
Telefon: Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204-205) Faks: 0212 251 94 14

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31
34425 Beyoğlu – İstanbul

http://www.mimarist.org

Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.
Yarışmamız, TFSF 2014/056 patronaj numarasıyla onaylanmıştır. Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.