2015 ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ

12. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTILAR
&
2. ULUSLARARASI LİDER MARTILAR PROJELERİ

Geleceğin liderleri olan öğrencilerimizin eğitiminde özen gösterilmesi gereken unsurları, ”Yenilikçi” öğretmenlerimizin liderliğinde, bilimsel yaklaşımlarla işleyip bilişim projeleri yoluyla yerleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken Eğitim Fakültelerinde yetişmekte olan öğretmen adaylarımız, görev başındaki ve emekli öğretmenlerimiz de projelerimizin bir parçası.

Hedefimiz; her an daha yukarıya uçmayı amaçlayan, İstanbul’umuzun simgesi martılardan esinlenerek “Bilişimci Martılar Projeleri” ile:

Çevre koruma bilinci gelişmiş,
Farklı kültürleri arasındaki farklılığı gören, bilen ve buna hoşgörüyle yaklaşabilen,
Geçmişini iyi bilen, yorumlayan ve ders alabilen,
Ekip ruhunu kavramış,
Çağdaş kalite araç ve yöntemlerini bilen ve kullanabilen
Teknolojiyi ve interneti etkin ve kullanan,
Kuramı uygulamaya geçirebilen,
Yaratıcılığını sonuna kadar kullanabilen,
Özgünlüğün farkına varan ve vardıran,
Zamanı en etkin şekilde yönetebilen,
Ekip portföyünü oluşturup geliştirebilen,
Etik kurallara uyan,
İletişimin öneminin farkında,
Sorun çözme becerileri gelişmiş öğrenci ekiplerini;
“İmece Halkaları” yoluyla lider öğretmenleri ve velileri yoluyla yönlendirmeye, üretmeye ve paylaşmaya odaklı uluslararası bir imece yapmak!
“Bilişimci Martılar”; bir kurumdaki 2 öğretmenin yol göstericiliğinde 5-10 kişilik öğrenci ekiplerinden oluşurken, “Lider Martılar” projesi ise görevdeki-emekli olmuş öğretmenlere ve öğretmen adaylarına gereken yetkiyi verip onların birikimleri doğrultusunda hayallerindeki projeyi gerçekleştirme olanağı vermeyi amaçlıyor. Böylece öğretmenlerimiz, kendi belirledikleri plan içerisinde ve istedikleri paydaş gruplarıyla projelerini gerçekleştirip video filmler, web siteleri veya Bloglar aracılığıyla paylaşıma gidebilecekler.

25 ülkeden oluşan “Eğitimde Toplam Kalite ve Mükemmellik Dünya Konseyi”nin Türkiye Genel Direktörlüğü olarak barış yolunda yaşam boyu öğrenme, sürekli gelişim ve iletişimi misyon edindik. BİZİMLE İMECEYE VAR MISINIZ?

Hedef Kitle:
Ana sınıfından, lisansüstü sınıflara kadar tüm öğrencilerimize açık olan bu çalışma; ülkemizden başlayarak tüm dünya ile güzel örnekleri paylaşmayı ve en başarılı örnekleri uluslararası eğitim konferanslarına taşımayı hedefliyor.

ÖĞRENCİ ODAKLI Bilişimci Martılar Projesinde;
Okul Öncesi sınıfları,
İlkokul,
Orta Okul,
Lise ve
Üniversite lisans ve
Engelli halkaları
olmak üzere altı kategori yer alıyor.

ÖĞRETMEN ODAKLI Lider Martılar Projesinde ise;
Görevde olan öğretmenler,
Emekli öğretmenler,
Öğrenci-öğretmenler (Eğitim Fakültesi öğrencileri),
Veli, STK veya iş dünyası liderlerinin çalışacağı projeler olmak üzere 4 kategori olacak.
Özetlersek; İKİ ana projede, toplam ON farklı hedef kitle ve değerlendirme kategorisi olacak.

Neden Böyle Bir Proje?

11 yıldır başarıyla sürüyor. Şimdiye dek Projeye katılan 3,000’den fazla öğretmen, öğrenci ve aile keyifle yol alıp çok şey öğrendiklerini söylüyorlar.
25 Dünya ülkesinin içinde olduğu Eğitimde Mükemmellik Dünya Konseyi’nin uzmanları ve Kalite guruları; kalite araçlarıyla öğrenci imece halkalarını (Kalite çemberlerini) tanıtıp geleceğin Kalite liderlerini yetiştirdiği için yürekten destek veriyor. Ödül törenleri Hindistan’ın Lucknow kentindeki Guinness Rekorlar kitabına göre 45 bin öğrencisiyle Dünyanın en büyük okulu olan ve 2002 UNESCO Barış Eğitimi Ödüllü olan City Montessori School’da (CMS) yapılıyor.
Eğitim sistemimizin kalitesini yükseltecek olan “çoklu zekâ temelli, barış odaklı, yenilikçi ve yaratıcı” sorun çözme çalışmalarına öğrencileri yönelterek onları “ezberci eğitim”den uzaklaştırıyor. Bilimsel araştırma yöntemi için ise kalite araçlarını ve istatistiği etkin kullanmaları gerekiyor. Bu çalışmalar için olmazsa olmaz koşul ise; “ekip/grup/takım” bizim anlatımımızla “İmece halkası” çalışması.
Öğrencilerimiz e-devlet ve e-öğrenmenin sıkça konuşulduğu günümüzde küresel değişime ayak uydurabilmek, bilgiye kolayca erişebilmek ve ürettiklerini paylaşabilmek için “BİLİŞİM” dünyasını tanımak ve kullanmak zorunda. Bu nedenle projelerimizi bilişim odaklı paylaşıma hazırlıyoruz.
“Duyarlılık” ise çok önemli bir özellik. Empatik yaklaşımın olmadığı ortamlarda her türlü anlaşmazlık, kargaşa ve hatta savaş var. Daha huzurlu bir dünya için; “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sloganını rehber edinmiş bir ulus olarak öğrenmemiz ve öğretmemiz gereken en önemli şey duyarlı oluş. Sadece cinslerin değil, ırkların ve kültürlerin farklılıklarına duyarlılığı öğretmek amacımız.
Hızla kirletip tükettiğimiz bir dünyamızda, karanlıklar ve kirlilikler (!) içinde yaşayan sürüngenler değil; masmavi dalgalar üstündeki tertemiz gökyüzünde süzülen martılar yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma geleceğin olmazsa olmazı!
Proje Konuları:

“Bilişimci Martılar” ve “Lider Martılar” Projeleri çok geniş bir çalışma alanını kapsıyor. Önemli olan öğrenci ve liderlerin ilgi duydukları ve gelecekte çalışma yapabileceklerini düşündükleri alanlarda derinlemesine ve bilimsel anlamda araştırma yapmalarını sağlamak. Proje konularının temelinde şu ana sorunlar yer almakta:

Sürdürülebilir Kalkınma
Liderlik
Çevre okuryazarlığı ve duyarlılığı
Kültürel ve kültürlerarası değerler farkındalığı
Hakların korunması ve şiddetsiz yaşam
Nitelikli eğitim
Mutlu ve Başarı kuşaklar için yapılması gerekenler
Konu veya sorun seçimi ekiplerin tercihine bırakılmakta. Önemli olan, proje çalışmasının;

1. Araştırma ve Planlama,

2. Veri toplama için uygulama,

3. Veri sonuçlarının incelenmesi ve

4. Sorunun çözümü için gereken iyileştirme önerilerini paylaşma

adımlarını içermesi.

Yapılan çalışmaların bilimsel araştırma ve proje etiği ilkelerine uygun olması,
Her adımda olabildiğince teknolojinin ve kalite araçlarının etkin kullanılması ve
Ortaya konan hedefi destekleyen etkinliklerin sosyal medya ve internet ortamına taşınması projenin olmazsa olmazları.
Proje Adımları ve 2014-2015 Akademik yılı Proje Takvimi:

Proje başvurusu; Eylül ayı sonu (veya Ekim ayı başında) Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak olan “2014 yılı Ulusal Ödül Töreni ve 2015 Proje Tanıtım Programı” sonrasında başlayacak. Projeye katılacak olan kişi ve kurum temsilcilerinin Proje Genel koordinatörü Dr. Hayal Köksal ile proje alanını ve konusunu belirleyip Projeye Katılım Sözleşmesini imzalaması gerekiyor.
Kayıtlar sonrasında Halka elemanları ve Liderler bir ön eğitim alarak projenin yöntemi olan “İmece Halkaları ile Proje Yönetimi” konusunda bilgilenecek.
Projelerin hazırlanması esnasında Skyle ve telefonla her türlü danışma ve yol gösterme mümkün olacak. Zaten beklenen; iletişimin sürekli olması. Bu değerlendirmede önemli bir ölçüt!
Hazırlanan projeler CD ve web adresi olarak daha sonra duyurulacak bir tarihte teslim edilecek. Bu 2015 Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı başında bir gün olacaktır.
Jürinin projeleri değerlendirmesi ve sonuçların duyurulması (15 Temmuz 2015).
Ulusal Ödül Töreni ülkemizde, Uluslararası Ödül Töreni ise 15 Aralık 2015 tarihinde Hindistan, Lucknow ’da bulunan City Montessori School’da gerçekleştirilecek olan “18. Uluslararası Öğrenci Kalite Halkaları Konvansiyonu” esnasında olacaktır. Arzu eden ekipler ve bireyler Hindistan’daki törene de kendi olanaklarıyla katılabilirler.
Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecek.

Özümüzde olan kalitenin, paylaşımlarla güç kazanacağına olan inancımız sonsuz…

Dr. Hayal KÖKSAL
Proje Tasarımcısı ve
Genel Koordinatörü

http://bilisimcimartilar.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

18 + nine =