2015 – 2017 Yılı TÜBİTAK Çağrı Planlaması

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK – Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 2012 yılında “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve “1511-Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” başlatılmıştır.

Bu programlar kapsamında 2015 Mart sonu itibarıyla 150’den fazla çağrıda 650’nin üzerinde projeye 500 milyon TL’nin üzerinde destek sağlanmıştır.

Bundan sonraki süreçte bu programlar kapsamında çıkılacak çağrılar konusunda araştırmacılara yol göstermesi amacıyla 2015-2017 yılları arasında açılacak çağrı konuları taslağı oluşturulmuştur.

TÜBİTAK Çağrı Planlaması (2015-2017)

Sosyal ve Beşeri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Enerji

Gıda

Makine İmalat

Otomotiv

Sağlık

Su