2015-2016 Lisans Araştırma Projeleri (LAP) Programına Öğrenci Katılım Çağrısı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Değerli Öğrencilerimiz,
Üniversitemiz tarafından desteklenen 2015-2016 akademik yılı Lisans Araştırma Projeleri (LAP) programına araştırmacı olarak başvurularınızı bekliyoruz. 25 Kasım 2015, Çarşamba günü saat 17:00’a kadar duyurulan Çağrılı LAP Projelerine kontenjan durumu ve akademik başarı puanınıza göre “Burslu Araştırmacı “ veya “Gönüllü Araştırmacı” olarak aday başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bu yıl 14 farklı bölümün katılımıyla 17 Çağrılı LAP projesinde (Liste ve ayrıntılı bilgi için: 36 Danışman/Eş Danışmanların moderatörlüğünde 73 burslu araştırmacı (2.50 GPA ve üstü) ve 42 gönüllü öğrenci yer alabilecektir.

Çağrılı LAP Projelerini ) inceleyerek koşulları uygun olanlara başvurmanız proje takımlarına seçilme şansınızı arttırır. Projelere yapılan başvurulara göre Danışman ve Eş Danışmanlar tarafından takımlar belirlenmektedir. Birden fazla başvuru yapılmış olsa dahi sadece bir projeye yerleştirme yapılmaktadır.
Projelerin akademik çalışmaları, Güz döneminde (Kasım 2015) başlayarak, (Haziran 2016) Bahar dönemi sonuna kadar devam etmektedir. Proje takımları yıl boyunca gerçekleştirdikleri araştırma ve tasarım çalışmalarının çıktılarını her yıl Mayıs ayı içinde yapılan LAP Şenliklerinde sergilemekte, yaz döneminde ise çeşitli yayınlar aracılığıyla ulusal ve ulusalararası dergi, konferans ve sergi gibi platformalara taşımaktadır.

BAŞVURULAR:
Projelere Burslu (2,50 GPA ve üstü) veya Gönüllü araştırmacı olarak başvuru yapılabilir.
Aday başvurularında aşağıdaki üç adımın tamamlanması gereklidir:
1- LAP başvuru sistemine (online) giriş yaparak yazıcıdan Başvuru Formunu bastırın,
2- Başvuru Formunu Akademik Danışmanınıza onaylatın ve
3- Onaylanmış Başvuru Formunu LAP Proje Danışmanı/Eş Danışmanına teslim edin.

Online LAP Başvuru Sistemine Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) giriş sayfasından veya doğrudan adresinden ÖBS kullanıcı kodu ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
Çağrılı LAP projelerine katılım kuralları ve başvuru adımları hakkında yönlendirici bilgileri ARGEDA-TTO web sayfalarında bulabilir , e-posta veya telefon ile destek alabilirsiniz.

İletişim ve Destek İçin:
ARGEDA-TTO Koordinatörlüğü Tel: 312 586 8804, e-posta: naciye.cakir@atilim.edu.tr

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ (LAP) PROGRAMI HAKKINDA
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) Programı Üniversitemizde lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

LAP Programında Kredili Ders Projeleri, Yarışma Projeleri ve Çağrılı Projeler olmak üzere üç kategori bulunmaktadır. Programı başarıyla bitiren öğrencilere Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projeleri tamamlama sertifikası verilmektedir. Akademik yıl sonunda düzenlenen LAP Proje Şenliklerinde projeler araştırmalarını bilimsel posterler ile sergilenmektedir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanında oluşturulan akademik jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucu posterleri ile ilk üç sırada yer alan projelere ayrıca ödül sertifikası verilmektedir.

Çağrılı LAP Projelerine Başvuru ve Çalışma Koşulları
Çağrılı proje takımları, projelerin danışmanları tarafından Araştırmacı Öğrenci başvurusu yapmış öğrenciler arasından seçim yapılarak oluşturulmaktadır.
Kontenjan bildiren projelere Gönüllü Öğrenci olarak da başvurulabilir.
Aday Başvuru siteminden alınan çıktılar Bölüm Danışmanına onaylatılmalıdır.
İkinci sınıf ve üstü sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler, aranan özellikleri karşıladıkları projelere (not ortalaması(GPA) en az 2.50 olması gereklidir) Burslu Araştırmacı Öğrenci olarak aday olabilirler.
Hazırlık, birinci sınıftan başlayarak üst sınıf öğrencileri aranan özellikleri karşıladıkları projelere (not ortalaması aranmaksızın) Gönüllü Öğrenci olarak başvurabilirler.
Birden fazla Çağrılı LAP projesine aday başvurusu yapılabilir, ancak bir projeye Araştırmacı Öğrenci veya Gönüllü Öğrenci olarak yerleştirilir.
Proje takımlarındaki Araştırmacı Öğrencilere çalışmalara katıldıkları sürece dönem sonlarında 500 TL olmak üzere toplam 1.000 TL’ye kadar burs ödemesi yapılacaktır ve akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmaları beklenmektedir.
Başvuru öncesinde öğrencilerimizin Proje Danışmaları ile görüşmeleri, aranan nitelikleri iyi incelemeleri, projenin kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve referans öğretim üyesi belirlemeleri istenmektedir.
Çağrılı LAP Projelerine Başvuru Adımları
ARGEDA web Sayfasından Projelerin İncelenmesi ve Tercihlerin Belirlenmesi
(Kontenjan, Aranan Nitelikler ve Koşullar Uygun ise başvuru yapılabilmektedir),
LAP Başvuru sistemine ARGEDA web sayfasından veya Öğrenci Bilgi Sistemi giriş sayfasından veya doğrudan linkini kullanarak ÖBS kullanıcı kodu ve şifreleri ile giriş yapılması,
Proje Kodu seçilmesi (öğrenci not ortalaması ve sınıfı uygunsa devam edebilirsiniz, uygun değilse form giriş sonlanır)
Gelen Proje bilgilerinin Kontrol Edilmesi (doğru Proje ise devam ediniz, değilse doğru projeyi seçerek işleme devam ediniz)
Başvuru Formunun Diğer alanlarının Doldurulması
Girişin Onaylanması
Yazıcıdan Çıktı Alınması (2 kopyadır)
Bölüm Danışmanına İmzalatılması
İlgili Proje Danışmanına Teslim Edilmesi
Proje Danışmanının Değerlendirmesi
Proje Takımlarının Yayınlanması